• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

ΗΠΑ και Κίνα πρωτοπόρες στην τεχνητή νοημοσύνη. ΕΥ

Παρά την ισχυρή παράδοσή τους στην καινοτομία, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από αναδυόμενους παίκτες ανά τον κόσμο. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΕΥ μεταξύ 126 επαγγελματιών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence, AI), το 40% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να προηγούνται στον αγώνα για την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, με την Κίνα να ακολουθεί (32%). Ωστόσο, καθώς η πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται όλο και πιο εύκολη και οι κυβερνήσεις διεθνώς αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στις επενδύσεις στην καινοτομία, οι ΗΠΑ και η Κίνα αρχίζουν να αισθάνονται τον ανταγωνισμό και άλλων χωρών.

Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΘΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενώ τεχνολογίες, όπως το blockchain, θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται, η τεχνητή νοημοσύνη θα βρεθεί στο επίκεντρο των μετασχηματιστικών τεχνολογιών για τις επιχειρήσεις φέτος. Το 39% των επαγγελματιών τεχνητής νοημοσύνης που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση της ΕΥ πιστεύει ότι η μηχανική μάθηση (machine learning) θα σημειώσει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη μεταξύ των καινοτόμων τεχνολογιών το 2018. Καθώς οι επικεφαλής των επιχειρήσεων συνεργάζονται όλο και πιο στενά με τους τεχνολόγους για να πετύχουν την πλήρη ενσωμάτωση στην αλυσίδα αξίας τους, επιχειρήσεις σε κλάδους όπως οι αερομεταφορές και ο τουρισμός θα αξιοποιούν όλο και περισσότερο τα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών τους.

Η ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ Δ.Σ. ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΩΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, πολλά ανώτερα στελέχη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θεωρούν ότι τα βασικότερα εμπόδια στην υιοθέτηση της τεχνολογίας αυτής είναι η αποδοχή της από τα ενδιαφερόμενα μέρη (43%) και η έλλειψη δεξιοτήτων τεχνητής νοημοσύνης (57%). Συνεπώς, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα διοικητικά συμβούλια θα χρειαστεί να λάβουν μακροπρόθεσμα μέτρα για να αναμορφώσουν την υπάρχουσα νοοτροπία, προκειμένου να προσελκύσουν ανθρώπινο δυναμικό με τις απαραίτητες δεξιότητες και να παραμείνουν καινοτόμοι.

Προκειμένου τα διοικητικά συμβούλια και οι διευθυντικές ομάδες να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών τους στην εποχή του δραστικού μετασχηματισμού, θα πρέπει να επανεξετάσουν τη σύνθεσή τους και να ενσωματώσουν διαφορετικές αντιλήψεις. Σύμφωνα με το EY Center for Board Matters, το 82% των επενδυτών πιστεύει ότι η σύνθεση θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα των διοικητικών συμβουλίων. Η τοποθέτηση στα διοικητικά συμβούλια ατόμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά και αντιλήψεις θα ενισχύσει την αναγνώριση και κατανόηση ζητημάτων, καθώς και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, αποτρέποντας τα φαινόμενα «group think», δηλαδή της τάσης επικράτησης ενός ομοιόμορφου, κοινού τρόπου σκέψης. Ο κ. Ηλίας Βυζάς, εταίρος στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της ΕΥ, δηλώνει: «Η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πλέον απασχολεί πολλές επιχειρήσεις παγκοσμίως, ήδη σταδιακά μπαίνει στην ατζέντα και των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις στη χώρα μας πρέπει να επιταχύνουν τον πειραματισμό και τις επενδύσεις σε αυτήν την τεχνολογία, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στο έπακρο και να παραμείνουν ανταγωνιστικές».

ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Για να συμβάλει στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανάγκης των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν τις νέες, μετασχηματιστικές τεχνολογίες, η EY παρουσίασε το Παγκόσμιο Κέντρο Καινοτομίας στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνιας. Οι νέες εγκαταστάσεις 580 τετραγωνικών μέτρων θα φιλοξενήσουν την Παγκόσμια Ομάδα Καινοτομίας της ΕΥ (EY Global Innovation Team). Το Παγκόσμιο Κέντρο Καινοτομίας της EY θέτει τις βάσεις για τη συνεργασία μεταξύ τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας, σε ένα περιβάλλον εργασίας που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, τον πειραματισμό και την καινοτομία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Η ΕΥ διενήργησε δημοσκόπηση μεταξύ 126 ανώτερων στελεχών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης από επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στη λίστα Global 2000, οι οποίοι παρακολούθησαν ένα συνέδριο στη Βοστώνη προ μερικών μηνών, προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφόρηση αναφορικά με τις τάσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για το 2018.