• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

KPMG, 4ος κύκλος της έρευνας “Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου”

 

 

H KPMG πραγματοποιεί τον τέταρτο κύκλο της έρευνας με θέμα «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19», η οποία διεξάγεται από το συμβουλευτικό τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας και έχει διάρκεια από 19/2–28/2.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι απάντηση στη συγκυρία εμφάνισης της νόσου COVID-19 και τη συντονισμένη προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσής της, η οποία έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις συνθήκες εργασίας όλων των πολιτών στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τα αποτελέσματα του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου κύκλου της έρευνας ανέδειξαν χρήσιμα συμπεράσματα, σχετικά με τις προκλήσεις της εξ αποστάσεως εργασίας, τη στάση των εργαζομένων απέναντι στη νέα αυτή μορφή εργασίας, αλλά και τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν από μέρους των εταιρειών, ώστε οι εργαζόμενοι να παραμείνουν εμψυχωμένοι και παρακινημένοι.

Η νόσος COVID-19, τον τελευταίο χρόνο διαμόρφωσε για όλους μας μία νέα πραγματικότητα μέσα στην οποία πλέον λειτουργούμε. Ο 4ος κύκλος της έρευνας εστιάζει στη διερεύνηση των συνηθειών που έχουν αναπτύξει οι εργαζόμενοι στο νέο αυτό πλαίσιο εργασίας, στον τρόπο που βιώνουν την ανάμειξη της προσωπικής και της επαγγελματικής τους ζωής και πως αυτές οι αλλαγές έχουν επηρεάσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων, αλλά και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

Η έρευνα απευθύνεται στους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, που εργάζονται στην ελληνική επικράτεια, είτε εξ αποστάσεως ή εκ περιτροπής, είτε με φυσική παρουσία.

Επίσης, θα δοθεί πληροφόρηση στις διοικήσεις των εταιρειών για επικαιροποίηση των πολιτικών οι οποίες αφορούν τις συνθήκες εργασίας την εποχή του COVID-19.

 

Μπείτε στο link για να συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθειά μας, μέσα από την ολιγόλεπτη απάντηση του ερωτηματολογίου μας.

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου

COVID-19» θα δημοσιεύονται στα social media και την ιστοσελίδα της KPMG στην Ελλάδα.