• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

KPMG, Οι επιχειρήσεις που δεν αξιοποιούν ευρέως τεχνολογίες έξυπνης αυτοματοποίησης χάνουν στόχους

Η ευρεία χρήση τεχνολογιών έξυπνης αυτοματοποίησης (Intelligent Automation) έχει αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με έρευνα της KPMG. 

Σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έρευνα Easing the pressure points: The State of Intelligent Automation της KPMG International, οι επιχειρήσεις δεν αξιοποιούν αρκετά γρήγορα τις τεχνολογίες έξυπνης αυτοματοποίησης (IA) [Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), προηγμένη ανάλυση και ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (RPA)] ώστε να εκπληρώνουν τους στόχους και τις αποδόσεις που επιδιώκουν. Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις τεχνολογίες ΙΑ σημειώνουν ισχυρές οικονομικές αποδόσεις. 

«Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες ΙΑ και η υιοθέτηση αυτών συντελούνται με ταχείς ρυθμούς, ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να παρουσιάσουν ένα ισχυρό αποτέλεσμα», επισημαίνει ο Cliff Justice, Principal and Head of Intelligent Automation της KPMG. «Χωρίς μια ολιστική στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού που θα ενισχύει τις επενδύσεις ΙΑ σε όλο το φάσμα της επιχείρησης, τα συγκεκριμένα έργα παραμένουν «κολλημένα» σε πιλοτική μορφή και δεν αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όταν, όμως, η στρατηγική IA υλοποιείται με καθαρό όραμα και ολοκληρωμένη προσέγγιση, δίνει ώθηση στην επιχείρηση, όχι μόνο σε επίπεδο ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αλλά και επίτευξης οικονομικών αποτελεσμάτων».

Από την έρευνα “State of Intelligent Automation“ της KPMG προκύπτουν τα εξής βασικά ευρήματα:

  • Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες IA κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, με το 52% των εταιρειών να επιβεβαιώνουν ότι έχουν υλοποιήσει επενδύσεις άνω των US$ 10 εκατ. Παρ’ όλα αυτά, οι εν λόγω επενδύσεις δεν είναι ισορροπημένες σε επίπεδο λειτουργιών, αφού το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων πραγματοποιείται στις οικονομικές και λογιστικές λειτουργίες.
  • Υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ της επέκτασης και των υψηλών οικονομικών επιδόσεων. Το 64% των εταιρειών με τις κορυφαίες επιδόσεις που συμμετείχαν στην έρευνα θα υλοποιήσουν σχέδια επέκτασης έως το 2019 ενώ το 59% των εταιρειών με χαμηλές επιδόσεις χρειάζονται ακόμη 2-5 έτη για να φτάσουν σε ένα καλό επίπεδο αξιοποίησης ΙΑ.
  • Συνολικά, μόνο το 17% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν επεκτείνει ή βιομηχανοποιήσει τεχνολογίες ΙΑ. Η έξυπνη ανάλυση είναι η τεχνολογία που έχει επεκταθεί περισσότερο από όλες, ενώ λιγότερο έχει επεκταθεί η ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών(RPA). Η τεχνολογία με την οποία πειραματίζονται περισσότερο οι επιχειρήσεις, ή στην οποία εφαρμόζουν περισσότερα πιλοτικά προγράμματα, είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη (36%).
  • Η επεκτασιμότητα παραμένει κυρίαρχη πρόκληση για την επιδίωξη των βασικών στόχων που αφορούν στις τεχνολογίες ΙΑ. Στις υπόλοιπες βασικές προκλήσεις που επισημάνθηκαν περιλαμβάνεται η αβεβαιότητα σχετικά με τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις που απαιτούνται, η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το ποιος έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης της ατζέντας και οι ανησυχίες αναφορικά με αλλαγές στη διακυβέρνηση και τη διαχείριση κινδύνων.
  • Τα στελέχη των επιχειρήσεων εμφανίζονται αισιόδοξα ως προς τις επιπτώσεις της ΙΑ στην εργασία τους, αφού οι μισοί περίπου από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η αυτοματοποίηση επηρεάζει λιγότερο από το 20% του προσωπικού τους. Η KPMG, πάντως, εκτιμά ότι τα στελέχη είναι υπερβολικά αισιόδοξα.

 

«Για να αντιληφθούν το πλήρες φάσμα των δυνατοτήτων της ΙΑ, εκτός από την εξοικονόμηση κόστους, οι επιχειρήσεις πρέπει να σκεφτούν πέραν των επενδύσεων στην τεχνολογία και να ενσωματώσουν στοιχεία διαχείρισης αλλαγών σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας», σημειώνει ο Νίκος Δημάκος, Γενικός Διευθυντής της KPMG. «Ακόμη και οι πιο απλές ρομποτικές τεχνολογίες αυτοματοποίησης διαδικασιών θα επηρεάσουν το μέλλον της εργασίας. Οι διευρυμένες στρατηγικές μετασχηματισμού είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση του πιο πολύτιμου στοιχείου που έχει μια εταιρεία: του εργατικού δυναμικού της», συμπληρώνει  ο Διονύσης Διαμαντόπουλος, Γενικός Διευθυντής της KPMG.

Ο Thomas Erwin, Head του KPMG Global Lighthouse και Partner της KPMG Γερμανίας καταλήγει: «Για να διασφαλίσει μια επιχείρηση μια αποτελεσματική, ολοκληρωμένη στρατηγική ΙΑ η οποία ενσωματώνει σύνθετες τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, τρία είναι τα σημαντικά στοιχεία: ξεκάθαροι στόχοι, επαρκής προϋπολογισμός και ενορχηστρωμένη προσέγγιση. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι καθοριστικές για την επιτυχή επέκταση της ΙΑ σε όλο το φάσμα της επιχείρησης».