• Σήμερα είναι: Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

KPMG, Online πλατφόρμα αξιολόγησης και benchmarking για οικογενειακές επιχειρήσεις

 

 

Η KPMG λανσάρει το KPMG Family Business Dynamics Assessment, ένα καινοτόμο εργαλείο online αξιολόγησης των δυναμικών των οικογενειακών επιχειρήσεων. Το εργαλείο αυτό δίνει στις οικογενειακές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις στρατηγικές τους προτεραιότητες και τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, και να συγκρίνουν τις «επιδόσεις» τους με αυτές άλλων οικογενειακών επιχειρήσεων, ανά κλάδο και ανά γεωγραφική αγορά, παγκοσμίως. Η πρόσβαση στο KPMG Family Business Dynamics Assessment είναι δωρεάν και η εγγραφή σε αυτό διέπεται από καθεστώς πλήρους εμπιστευτικότητας.

«Η πολυετής μας εμπειρία στο πεδίο των οικογενειακών επιχειρήσεων και οι εκτεταμένες συζητήσεις μας με μέλη επιφανών επιχειρηματικών οικογενειών στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν καθημερινά ότι κάθε οικογενειακή επιχείρηση είναι ξεχωριστή και απαιτεί διαφορετική προσέγγιση. Το KPMG Family Business Dynamics Assessment είναι σχεδιασμένο πάνω στη διεθνή τεχνογνωσία της KPMG και στην εξειδικευμένη μεθοδολογία της για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις οικογενειακές επιχειρήσεις·είναι ένα πολύτιμο παγκόσμιο εργαλείο για να προσδιορίσει η κάθε επιχείρηση ξεχωριστά τις περιοχές που χρήζουν περαιτέρω ενίσχυσης και επένδυσης, με βάση τις στρατηγικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί από τους ίδιους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Επίσης, το KPMG Family Business Dynamics Assessment είναι ανεκτίμητο όσον αφορά τη δυνατότητα να εντοπισθούν σε ένα δομημένο και «ασφαλές» πλαίσιο τυχόν διαφορετικές απόψεις για τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις δυνατότητες της επιχείρησης ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας που συμμετέχουν· η πείρα μας έχει δείξει ότι οι μη εντοπισμένες διαφορές αποτελούν τον σημαντικότερο ίσως κίνδυνο για την ευημερία των οικογενειακών επιχειρήσεων», δηλώνει ο Βαγγέλης Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος της KPMG.

Μέσα από τη συμπλήρωση online ερωτηματολογίων, τα μέλη των οικογενειακών επιχειρήσεων έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν, εύκολα και γρήγορα, τη σημασία που αποδίδουν στους έξι κύριους τομείς που αποτελούν τις δυναμικές μιας οικογενειακής επιχείρησης – διαδοχή, διακυβέρνηση, ανάπτυξη, ρίσκο, περιουσία και άνθρωποι – και να αυτοαξιολογήσουν τις επιδόσεις της επιχείρησής τους στους τομείς αυτούς. Με την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου, ο χρήστης παραλαμβάνει μέσω email τη δική του ατομική αναφορά, η οποία προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, τους τομείς όπου η επιχείρηση πρέπει να δώσει βαρύτητα για την μελλοντική της ευημερία και όπου χρειάζεται να βελτιώσει τις επιδόσεις της, ανάλογα και με την πολυπλοκότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ο χρήστης έχει επίσης την ευκαιρία να συγκρίνει τα αποτελέσματά του με αυτά άλλων οικογενειακών επιχειρήσεων επιλέγοντας ως κριτήρια σύγκρισης τη δραστηριοποίηση στον ίδιο κλάδο σε παγκόσμιο επίπεδο, στην ίδια χώρα ή βάσει της γενιάς που ηγείται της επιχείρησης. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να απαντηθεί από διαφορετικά μέλη μιας οικογενειακής επιχείρησης, ενώ μπορεί να προσκληθούν και επιλεγμένα στελέχη της επιχείρησης να καταθέσουν τις απόψεις τους, με ξεχωριστό λογαριασμό χρήστη για τον καθένα.

 

 

 

Ετικέτες: