• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

LegisCodex:ένα πρωτοποριακό σύστημα γνώσης και εφαρμογής

 

 Η Deloitte είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι σε συνεργασία με Eπιστημονική Oμάδα με επικεφαλής τον κο Βασίλη Ανδρονόπουλο ανέπτυξε το πρώτο Σύστημα Γνώσης και Εφαρμογής της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό σύστημα προσβάσιμο στη διεύθυνση www.legiscodex.gr το οποίο, με διαρκή επικαιροποίηση συγκεντρώνει, ερμηνεύει και παρουσιάζει την απαραίτητη γνώση και τα εργαλεία για τα στελέχη που εφαρμόζουν την Υπαλληλική νομοθεσία (Υ.Κ. – ν.3528/2007 και το σύνολο της σχετικής νομοθετικής και κανονιστικής ύλης) της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο.

Σήμερα, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο αποτελεί μια διττή πρόκληση: Από την μια πλευρά λόγω της ανάγκης αποτελεσματικής και ενιαίας εφαρμογής των σχετικών νόμων και κανονισμών, στο πλαίσιο των αρχών του Κράτους Δικαίου και από την άλλη, λόγω της συμβολής στη γενικότερη μεταρρυθμιστική προσπάθεια του Δημοσίου.

Το Σύστημα Γνώσης και Εφαρμογής LegisCodex απαντά σε αυτήν ακριβώς τη σύγχρονη ανάγκη για τεχνογνωσία, τεκμηρίωση και προτυποποίηση διαδικασιών εφαρμογής, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα ερμηνείας, διαχείρισης και έγκριτης νομικής πληροφόρησης και πρακτικής ενημέρωσης που χρειάζονται τα στελέχη που εφαρμόζουν την Υπαλληλική νομοθεσία (Υ.Κ. – ν.3528/2007 και το σύνολο της σχετικής νομοθετικής και κανονιστικής ύλης). Στοχεύει να καθιερωθεί ως η καθημερινή ηλεκτρονική εργαλειοθήκη για τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο, μέσα από την έξυπνη κωδικοποίηση της σχετικής γνώσης και τις επεξεργασμένες λύσεις, που προσφέρει στα θέματα εφαρμογής της Υπαλληλικής νομοθεσίας.

Διαθέτοντας τα χαρακτηριστικά μιας πραγματικά καινοτόμου μεθόδου εργασίας που λείπει από το Δημόσιο, το Σύστημα Γνώσης και Εφαρμογής LegisCodex αναμένεται να συμβάλει στη μετάδοση της εξειδικευμένης γνώσης στα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού και στην αναβάθμιση της ποιότητας της εργασίας τους. Άλλωστε, όπως έχει αποδειχθεί από τη διεθνή εμπειρία, όταν ζητούμενο είναι η αύξηση της αποδοτικότητας του Δημόσιου τομέα, η επένδυση στη Γνώση, την Τεχνολογία και τον Ανθρώπινο παράγοντα αποτελεί όχι μόνο μια ασφαλή αλλά και επιτακτική επιλογή.

Πιο αναλυτικά, το LegisCodex είναι ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό, για την ελληνική αγορά, Σύστημα Γνώσης, που συνδυάζει ένα σύνολο αλληλένδετων νομικών, διοικητικών και πρακτικών πληροφοριών, καλύπτοντας όλο το φάσμα των αναγκών των μονάδων Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο. Προσφέρει δυνατότητες αναβάθμισης του πλαισίου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της πολυπλοκότητάς του, συνεκτική και ενιαία προσέγγισή του, επίλυση προβλημάτων εφαρμογής, ενόψει και του μεγέθους της κανονιστικής ύλης, απλούστευση της εφαρμογής του, εξοικονόμηση χρόνου και ανθρωποπροσπάθειας.

Το LegisCodex ξεχωρίζει γιατί αποτελεί μια πλήρη, εξειδικευμένη και υψηλού επιστημονικού κύρους εργαλειοθήκη της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, που παρέχει τεκμηριωμένη και κωδικοποιημένη γνώση, επεξηγήσεις, εργαλεία και πρότυπα, από την επιλογή της ρυθμιστικής ύλης και την ερμηνεία της έως και τις επί μέρους ενέργειες για την εφαρμογή της. Έχει αναπτυχθεί σε ένα εξαιρετικά απλό και λειτουργικό ηλεκτρονικό περιβάλλον με προηγμένες χρηστικές δυνατότητες, που διευκολύνει όχι μόνο την καθημερινή εργασία και τον χειρισμό διοικητικών θεμάτων αλλά και τη διάδοση της σχετικής τεχνογνωσίας στις δημόσιες οργανώσεις. Την επιστημονική επιμέλεια και εποπτεία έχει ο κύριος Βασίλης Ανδρονόπουλος, γνωστός για δεκαετίες στο Δημόσιο, ως ο πιο ειδικός στα θέματα Διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Το περιεχόμενο του Συστήματος Γνώσης και Εφαρμογής LegisCodex

Τα θέματα που αφορούν στην Υπαλληλική Νομοθεσία (ανά άρθρο Υ.Κ.) πλαισιώνονται από τις ακόλουθες ενότητες :

  • Σχετικές και συναφείς διατάξεις: Κωδικοποιημένες, με ακρίβεια άρθρου και παραγράφου, όλες οι σχετικές και συναφείς διατάξεις, που άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με την εφαρμογήτου κάθε άρθρου του Υ.Κ. με τις αναγκαίες επισημάνσεις και διευκρινίσεις.
  • Ερμηνευτικές παρατηρήσεις: Τεκμηριωμένη απόδοση του νοήματος της Υπαλληλικής νομοθεσίας για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της, καθώς και αναφορές και επεξηγήσεις στις τυχόν ασάφειες ή σε άλλα επίμαχα σημεία, για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.
  • Νομολογία: Παράθεση επιλεγμένων λημμάτων νομολογίας (αποφάσεις διοικητικών, κυρίως, δικαστηρίων κλπ) και γνωμοδοτήσεων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
  • Εγκύκλιοι: Επιλογή των εγκυκλίων, που εκδίδονται από το αρμόδιο Υπουργείο για την εφαρμογή της Υπαλληλικής νομοθεσίας.
  • Διαδικασίες εφαρμογής: Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών, (βήμα-βήμα), που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα.
  • Υποδείγματα: Πάνω από 200 υποδείγματα σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή για άμεση χρήση, όλων των κυριότερων εγγράφων και διοικητικών πράξεων (με το περιεχόμενό τους), που αντιστοιχούν στις διαδικασίες εφαρμογής.

«Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα γνώσης με εύληπτη δομή, πλήρες και εμπεριστατωμένο περιεχόμενο, προσαρμοσμένο να αντιμετωπίζει με τεκμηριωμένο και σαφή τρόπο τις πρακτικές ανάγκες των στελεχών Διοίκησης Προσωπικού στο Δημόσιο» αναφέρει ο κ. Βασίλης Ανδρονόπουλος, επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του LegisCodex


 Σχετικά με το Legis Codex (www.legiscodex.gr)

Η υπηρεσία LegisCodex αποτελεί το πρώτο Σύστημα Γνώσης και Εφαρμογής της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο με διαρκή επικαιροποίηση, για τα στελέχη που εφαρμόζουν την Υπαλληλική νομοθεσία (Υ.Κ. – ν.3528/2007 και το σύνολο της σχετικής νομοθετικής και κανονιστικής ύλης).