• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Manpower: αισιοδοξία για απασχόληση

Σταθερά ενισχύεται ο βαθμός εμπιστοσύνης των Ελλήνων εργοδοτών, για ένα ακόμη τρίμηνο, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας Έρευνας για τις Προοπτικές Απασχόλησης της Manpower, τα οποία αφορούν το διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2013.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα, παρόλο που ο Δείκτης των Προοπτικών Απασχόλησης παραμένει αρνητικός για 15 συνεχόμενα τρίμηνα, οι προθέσεις προσλήψεων για το προσεχές τρίμηνο είναι οι πιο αισιόδοξες που έχουν καταγραφεί από το δεύτερο τρίμηνο του 2010. Οι προοπτικές απασχόλησης αναμένονται θετικές σε τρεις από τους εννέα συνολικά τομείς οικονομικής δραστηριότητας της Ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, οι εκτιμήσεις των εργοδοτών έχουν ενισχυθεί σε τέσσερις τομείς σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και σε οκτώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η Έρευνα της Manpower για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 751 εργοδοτών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η τριμηνιαία Έρευνα αποκαλύπτει ότι το 12% των εργοδοτών αναμένει αύξηση των ατόμων που απασχολεί, το 16% μείωση, ενώ το 69% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει κάποια μεταβολή. Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται στο -1%. Πρόκειται για την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη που έχει καταγραφεί από το Β’ Τρίμηνο του 2010. Ο Δείκτης εμφανίζεται ενισχυμένος κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

Μείωση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν αναμένουν οι εργοδότες σε έξι από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας για το τέταρτο τρίμηνο του 2013. Οι χαμηλότερες Προοπτικές Απασχόλησης καταγράφονται στον τομέα του Τουρισμού, του οποίου ο Δείκτης διαμορφώνεται στο -6%. Μειώσεις αναμένουν οι εργοδότες και στους τομείς της Μεταποίησης και του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και Ύδρευσης, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να διαμορφώνονται στο -5% και -4% αντίστοιχα. Αντίθετα, ανάμεσα στους τρεις συνολικά τομείς που αναμένεται να κινηθούν ανοδικά το επόμενο τρίμηνο ξεχωρίζει αυτός των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, στον οποίο ο Δείκτης διαμορφώνεται στο +4%.

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες προβλέπουν θετικές προθέσεις προσλήψεων σε τέσσερις από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι Συνολικές Προοπτικές ενισχύονται κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα Εμπόριο (Χονδρική & Λιανική) και κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα της Μεταποίησης. Αντίθετα, οι προθέσεις προσλήψεων εξασθενούν σε τρεις τομείς, καθώς οι εργοδότες στον τομέα του Τουρισμού και στον τομέα Μεταφορές & Επικοινωνίες αναφέρουν μειώσεις κατά 9 και 4 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.

Σε σχέση με το Δ’ Τρίμηνο του 2012, οι προοπτικές προσλήψεων ενισχύονται σε οκτώ από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Σημαντική βελτίωση της τάξης των 19 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφεται τόσο στον τομέα των Κατασκευών, όσο και στον τομέα Δημόσιο & Κοινωνικές Υπηρεσίες. Ο Δείκτης του τομέα του Τουρισμού ενισχύεται κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ αυξήσεις της τάξης των 14 και 13 ποσοστιαίων μονάδων αναφέρουν οι εργοδότες στους τομείς Μεταφορές & Επικοινωνίες και Εμπόριο (Χονδρική & Λιανική) αντίστοιχα. Παράλληλα, μικρή πτώση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες αναφέρουν οι εργοδότες στον τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση.

Οι εργοδότες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής αναφέρουν την ισχυρότερη – και πρώτη θετική – πρόβλεψη από το πρώτο τρίμηνο του 2010. Ο Δείκτης των προσλήψεων της περιφέρειας ανέρχεται στο +1%, ωστόσο στη Βόρεια Ελλάδα οι εργοδότες προβλέπουν μείωση του ρυθμού προσλήψεων και οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο -7%. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής αναφέρουν βελτίωση του Δείκτη Προοπτικών Απασχόλησης κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετα, τα σχέδια προσλήψεων στη Βόρεια Ελλάδα εξασθενούν κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Συγκριτικά με το Δ’ Τρίμηνο του 2012, οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται σημαντικά και στις δύο περιφέρειες. Οι Προοπτικές ενισχύονται κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες στην Ευρύτερη Περιφέρεια της Αττικής και κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα.