• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

Νέα εργαλεία στη διάθεση του ελεγκτικού – λογιστικού επαγγέλματος, Abdul Goffar, ACCA

Η λογιστική είναι ένα από τα παλαιότερα επαγγέλματα του κόσμου. Όσο οι άνθρωποι κάνουν εμπορικές συναλλαγές, οι λογιστές όχι μόνο τηρούν βιβλία αλλά συμβάλλουν στην ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών, αριθμητικών και τραπεζικών εννοιών, διαμορφώνοντας τον κόσμο όπως υπάρχει σήμερα. Και το 2020 ο τομέας αυτός δεν είναι λιγότερο σημαντικός. Έχοντας κατά πολύ αποποιηθεί τη λανθασμένη εικόνα του «αριθμοφάγου», οι λογιστές γίνονται ολοένα και περισσότερο σημαντικοί επιχειρηματικοί παράγοντες.

Η λογιστική είναι η ραχοκοκαλιά του επιχειρηματικού χρηματοπιστωτικού κόσμου, με τους επαγγελματίες των χρηματοοικονομικών να γίνονται ηγέτες, αξιόπιστοι ειδήμονες, εμπειρογνώμονες και βασικοί στρατηγικοί σύμβουλοι σε αναπτυσσόμενες οργανώσεις. Συμβάλλουν στις συζητήσεις για την οικονομική ανάπτυξη, στη διαχείριση των οικονομικών και στην προώθηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς και στην επιχειρηματική στρατηγική, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη βιωσιμότητα. Δεδομένης της αυξανόμενης αβεβαιότητας στον σημερινό κόσμο, αυτοί οι επαγγελματίες μπορούν να διαχειριστούν προληπτικά το μέλλον χρησιμοποιώντας τις ικανότητές τους.

Η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει το δικό της μερίδιο οικονομικής αβεβαιότητας και σε μια δύσκολη αγορά εργασίας, όπως η σημερινή, η ACCA συνεργάζεται με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) σε μια σειρά πρωτοβουλιών για την υποστήριξη των φιλόδοξων ατόμων της. Ο τίτλος της ACCA που υποστηρίζεται από το Κοινό Σχήμα Εξετάσεων (JES) με το ΣΟΕΛ αποτελεί ευκαιρία για πολλούς σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς προετοιμάζει τους επαγγελματίες λογιστές που θα διαδραματίσουν καθοριστικό και στρατηγικό ρόλο στην ανάπτυξη του ελεγκτικού – λογιστικού επαγγέλματος, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Έχοντας οικοδομήσει έναν κορυφαίο συνδυασμό τεχνικών, δεοντολογικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων ως προσόντα, η ACCA είναι η πρώτη επιλογή για τους ανθρώπους της εφαρμογής, της ικανότητας και των φιλοδοξιών που αναζητούν μια καριέρα με ικανή επιβράβευση.

Η ACCA πιστεύει ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον κερδίζει από την υιοθέτηση παγκόσμιων προτύπων. Τον Οκτώβριο του 2019, η ACCA και το ΣΟΕΛ παρουσίασαν το νέο CertIFR μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, το οποίο αποτελεί πλέον τον πρώτο τίτλο που χορηγείται από την ACCA στα ελληνικά και υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας στην εξέλιξη των χρηματοοικονομικών επαγγελμάτων στην αγορά αυτή. Το CertIFR απευθύνεται σε επαγγελματίες με υπόβαθρο στη χρηματοοικονομική αναφορά και τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσθετα προσόντα που θα βελτιώσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη και θα τους ανοίξουν τις πόρτες σε μια δυναμική καριέρα. Ξεκινώντας τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, το CertIFR στα ελληνικά επεκτείνει την υποστήριξη της ACCA για την ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού και ελεγκτικο-λογιστικού επαγγέλματος στην Ελλάδα και σε όλο τον ελληνόφωνο κόσμο.

Το Πιστοποιητικό CertIFR στην Ελλάδα απευθύνεται σε όσους μπορεί να θέλουν να εκπαιδευτούν επί του αντικειμένου στην τοπική γλώσσα, αποκτώντας παράλληλα την κατάλληλη βάση στα ΔΠΧΑ. Το CertIFR είναι το ιδανικό σημείο εισόδου για άτομα που εργάζονται εκτός ελεγκτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και επιθυμούν να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται από τους ειδικευμένους επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το CertIFR στην ελληνική γλώσσα περιλαμβάνει διαδικτυακή (online) αξιολόγηση, που μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε, σε οποιοδήποτε μέρος, βοηθώντας τους επαγγελματίες να εξισορροπήσουν τις μαθησιακές τους ανάγκες με τα βεβαρημένα προγράμματα εργασίας και ζωής. Οι επαγγελματίες μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν δια ζώσης μαθήματα μέσω του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ (ΙΕΣΟΕΛ) για μεγαλύτερη υποστήριξη εκμάθησης.

Η επίσημη τελετή παρουσίασης του CertIFR στα ελληνικά περιλάμβανε επίσης την υπογραφή ανανέωσης των Συμφωνιών Στρατηγικής Συνεργασίας και Κοινού Σχήματος Εξετάσεων (JES) μεταξύ ACCA και ΣΟΕΛ. Το JES υπογράφηκε αρχικά το 2009 και από τότε έχει υποστηρίξει πάνω από 4.500 μέλη και σπουδαστές.

Η ACCA έχει δεσμευτεί εδώ και καιρό να επενδύσει στην Ελλάδα με τη βοήθεια μιας αφοσιωμένης ομάδας που απασχολείται αποκλειστικά σε Δυτική Ευρώπη και Ελλάδα και συνεργάζεται ανελλιπώς με τους αντίστοιχους εταίρους και συνεργάτες μας, κυρίως από τότε που η χώρα βρισκόταν στο απόγειο μιας οικονομικής κρίσης που εμπόδιζε πολλούς έλληνες σπουδαστές να εισέλθουν στο επάγγελμα. Η Muska Ahmadzai, ανώτερη διευθύντρια ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ACCA, με την υποστήριξη του ΣΟΕΛ, ανέπτυξε ένα κοινό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που προσφέρει ευκαιρίες αμειβόμενης εργασίας στους υποψηφίους, τοποθετώντας τους σε κορυφαίες επιχειρήσεις όπως οι EY, Deloitte, Grant Thornton, Mazars και ΣΟΛCrowe. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης βρίσκεται τώρα στο τέταρτο έτος και έχει τοποθετήσει επιτυχώς πάνω από 70 πτυχιούχους σε αυτές τις εταιρείες-συνεργάτες, με το μεγαλύτερο μέρος τους να κερδίζει μόνιμη απασχόληση και να σπουδάζει μέσω του Κοινού Σχήματος Εξετάσεων ACCA/ΣΟΕΛ.

Η ACCA φιλοξενεί μια σειρά εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, από κοινού με το ΣΟΕΛ, για να βοηθήσει τους επαγγελματίες να κατανοήσουν περαιτέρω πού βρίσκεται το επάγγελμα σήμερα και πού οδεύει. Η ομάδα ACCA Professional Insights αναζητά απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα που τίθενται γύρω από το επάγγελμα του ελεγκτή – λογιστή και οι εκδηλώσεις αυτές είναι ο βασικός τρόπος διάδοσης των ευρημάτων. Η ομάδα ACCA Professional Insights βοηθά τους ανθρώπους να σκέφτονται μακρόπνοα, οπλισμένοι με γνώσεις και δεξιότητες που συμβάλλουν στην ενίσχυση του επαγγέλματος τώρα και αποτελούν τα θεμέλια για το αύριο. Οι εκδηλώσεις έχουν στεφθεί με μεγάλη επιτυχία, με τη συμμετοχή και το στίγμα διάσημων εθνικών και διεθνών ομιλητών. Αυτές οι ευκαιρίες θα συνεχίσουν να αυξάνονται στο μέλλον με τη συνεχή υποστήριξη του ΣΟΕΛ.

Η συνεργασία της ACCA και του ΣΟΕΛ έφερε πλούτο γνώσεων και δύναμης στην Ελλάδα, συμβάλλοντας καθοριστικά στο ελεγκτικό – λογιστικό επάγγελμα, ενισχύοντας περαιτέρω τη σημασία των επαγγελματικών προσόντων. Η βασική ισχύς της ACCA συνίσταται στο ότι είναι πραγματικά παγκόσμια. Μέχρι σήμερα, η ACCA υποστηρίζει 219.000 μέλη και 527.000 σπουδαστές (συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών) σε 179 χώρες, βοηθώντας τα πρόσωπα αυτά να αναπτύξουν επιτυχημένες σταδιοδρομίες στους τομείς του ελέγχου, της λογιστικής και των επιχειρήσεων, καλλιεργώντας δεξιότητες που απαιτούνται από τους εργοδότες. Η ACCA λειτουργεί επίσης μέσω δικτύου 110 γραφείων και κέντρων, καθώς και 7.571 εγκεκριμένων εργοδοτών παγκοσμίως και 328 εγκεκριμένων εκπαιδευτικών κέντρων που παρέχουν υψηλά πρότυπα μάθησης και εξέλιξης.

Η παγκόσμια εμβέλεια και επιτυχία της ACCA υποστηρίζεται από την ικανότητά της να αναγνωρίζει τη δύναμη των διασυνδέσεων. Οι ασυναγώνιστες διασυνδέσεις της ACCA αποτελούν το κλειδί για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το παγκόσμιο ελεγκτικό – λογιστικό επάγγελμα. Η οργάνωση συνδέει τους ανθρώπους με επιτυχημένες σταδιοδρομίες, τις οργανώσεις με τα μεγαλύτερα ταλέντα στα χρηματοοικονομικά και τις οικονομίες με τα απαραίτητα συστατικά για την ανάπτυξη. Μέσα από το γραφείο ευρέσεως εργασίας της ACCA, οι αιτούντες εργασία συνδέονται με εργοδότες μέσα από ένα ζωτικής σημασίας ρεύμα απασχόλησης, προκειμένου να επιτύχουν οι οργανισμοί και να ευδοκιμήσουν. Εκείνοι που ξεκινούν το ταξίδι με την ACCA συνδέονται με κορυφαία διδασκαλία και εκπαίδευση, ώστε να μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες τους για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στα χρηματοοικονομικά.

Επιπλέον, σε ολόκληρη την ιστορία της ACCA, ο οργανισμός υπήρξε ενεργό μέλος βασικών επαγγελματικών φορέων και δικτύων. Η εμπειρία που προέρχεται από αυτές τις διασυνδέσεις επιτρέπει στην ACCA να συμβάλλει στην εμπειρογνωμοσύνη των πολιτικών ιθυνόντων και κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο.

Είναι το ασυναγώνιστο παγκόσμιο αποτύπωμα της ACCA που παρουσιάζει μοναδικές ευκαιρίες σε μέλη, σπουδαστές και συνεργάτες και συγκεντρώνει ενεργά όλους τους ενδιαφερόμενους –συνδέοντας τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και τις ΜΚΟ με την τεχνογνωσία και τις ιδέες που βοηθούν στην υλοποίηση των φιλοδοξιών και των στόχων τους.

Το μήνυμα είναι απλό. Οι διασυνδέσεις είναι καλές για τις επιχειρήσεις. Οι διασυνδέσεις είναι καθοριστικές για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Οι διασυνδέσεις μετακινούν τον κόσμο προς τα εμπρός. Μέσω των διασυνδέσεών μας δημιουργούμε ευρύτερες ευκαιρίες και καθορίζουμε τα πρότυπα που οι άλλοι ακολουθούν. Το αποτέλεσμα είναι μια ενδυναμωμένη κοινότητα, η οποία μιλάει μια κοινή χρηματοοικονομική γλώσσα που οδηγεί και διαμορφώνει το ελεγκτικό – λογιστικό επάγγελμα και εργάζεται από κοινού για να βοηθήσει άτομα, οργανώσεις και κοινωνίες να εκπληρώσουν τις προοπτικές και τη δυναμική τους.

Στο ελεγκτικό – λογιστικό επάγγελμα οι διασυνδέσεις που πραγματοποιούνται βοηθούν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και παροχής συμβουλών. Ένα επίκαιρο παράδειγμα αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο οι ελεγκτές – λογιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις διασυνδέσεις για να βοηθήσουν στην κάλυψη του χάσματος των υποδομών. Ο όρος «παγκόσμιο χάσμα υποδομών» προσδιορίζει τη διαφορά μεταξύ των απαιτούμενων επενδύσεων υποδομής και των διαθέσιμων πόρων για την κάλυψη αυτής της ανάγκης. Μόνο το 2018, το επενδυτικό χάσμα αυξήθηκε κατά περισσότερα από 400 δισ. δολάρια και προβλέπεται να αυξηθεί σε 14 τρισ. δολάρια μέχρι το 2040, σύμφωνα με την ανάλυση της Global Infrastructure Hub και της Oxford Economics 2018.

Μια πρόσφατη έκθεση από τους ACCA και Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada) ζήτησε από τους ελεγκτές – λογιστές να συνεργαστούν στενά με τις κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης του χάσματος υποδομών. Η υποδομή είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη παγκοσμίως. Από τα δίκτυα μεταφοράς που επιτρέπουν στους ανθρώπους και τα αγαθά να μετακινούνται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, μέχρι τα συστήματα κοινής ωφέλειας που παρέχουν ενέργεια και υπηρεσίες απαραίτητες για την επιβίωση. Αυτά τα συστήματα και οι διαδικασίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις επενδύσεις και στη χρηματοδότηση, καθώς και στις διασυνδέσεις.

Οι ερωτηθέντες από την παγκόσμια έρευνα προσδιόρισαν τρεις σημαντικούς φραγμούς στην κάλυψη των αναγκών υποδομής. Το 52% των ερωτηθέντων ανέφεραν έλλειψη πολιτικής ηγεσίας. Το 49% των ερωτηθέντων ανέφεραν έλλειψη χρηματοδότησης και το 40% απέδωσαν την αδυναμία κάλυψης αναγκών υποδομής στον σχεδιασμό και στα ρυθμιστικά εμπόδια.

Η επίλυση του παζλ της υποδομής είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη ενός καλύτερου, πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους, καθώς αντιμετωπίζει παγκόσμια ζητήματα όπως η ανισότητα, η φτώχεια και η κλιματική αλλαγή. Η υποδομή είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται η κοινωνική και οικονομική ευημερία μας. Σε ολόκληρο τον κόσμο οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις λαμβάνουν αποφάσεις που εξυπηρετούν το κοινό και διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην οικοδόμηση και διατήρηση σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές. Δυνάμεις όπως η δημογραφία, οι αυξανόμενες απειλές στον κυβερνοχώρο, η αστικοποίηση και η κλιματική αλλαγή, αυξάνουν την παγκόσμια ζήτηση για ποιοτικές υποδομές.

Το κλείσιμο των κενών υποδομής απαιτεί τις κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις. Η επιτυχής παροχή δημόσιας υποδομής απαιτεί από τις κυβερνήσεις να έχουν στη διάθεσή τους τη σωστή επαγγελματική ομάδα.

Και όμως, ένα ξεκάθαρο μήνυμα προέκυψε από τις διεθνείς συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης: ένας βασικός παίκτης συχνά λείπει από τον πίνακα έργων υποδομής: ο ελεγκτής – λογιστής. Ο ελεγκτής – λογιστής πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά με την επιλογή, τη χρηματοδότηση, την οικοδόμηση και τη λειτουργία της υποδομής, όπου οι ιδιαίτερες δεξιότητες και η προοπτική του χρηματοοικονομικού επαγγελματία μπορεί να σημάνει τη διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας.

Ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο εργάζεστε, ήρθε η ώρα να σκεφτείτε τη δύναμη των δικών σας διασυνδέσεων. Μπορείτε ακόμη να δοκιμάσετε τον ιστότοπο της ACCA, ο οποίος σας βοηθά να προσδιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο προτιμάτε να συνδεθείτε. Είτε πρόκειται για χειραψία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή επίσημη παρουσίαση, το μήνυμα είναι η διασύνδεση.