• Σήμερα είναι: Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

News

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΝΕΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) συγχαίρει τα μέλη του για τις επιτυχίες τους στις πρόσφατες εξετάσεις του ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) στο πλαίσιο απόκτησης επαγγελματικού τίτλου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Οι εξετάσεις αυτές, στις οποίες συμμετέχουν υποψήφιοι από πολλές χώρες, είναι μεταπτυχιακού επιπέδου, καλύπτουν ευρύτατο φάσμα θεμάτων, διεξάγονται με βάση την αμοιβαία αναγνώριση ΣΟΕΛ – ACCA και είναι παγκοσμίως αποδεκτές.

Τα διακριθέντα μέλη μας που πρώτευσαν στην Ελλάδα, με αλφαβητική σειρά στον παρακάτω πίνακα :

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Αναστασιάδης Χρήστος F7 – Financial Reporting 6
Ευθυμίου Βασίλης P4 – Advanced Financial Management 20
Κουλούρης Σπυρίδων Παύλος P5 – Advanced Performance Management 16
Μαγγιώρου Αθηνά F8 – Audit and Assurance 18
Μπασκόζος Αλέξανδρος F9 – Financial Management 17
Νοικοκύρης Παναγιώτης P3 – Business Analysis 17
Ραφτόπουλος Κωνσταντίνος F5 – Performance Management 17
Σαχυούν Ταμάρα Χριστίνα F6 – Taxation (UK) 5
Σφακάκης Εμμανουήλ P1 – Governance, Risk and Ethics 22
Φωκά Λεύκη P2 – Corporate Reporting (INT) 19

Το ΣΟΕΛ θα συνεχίσει να αποδίδει την απαιτούμενη προσοχή και να υποστηρίζει μέσω του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) την εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση όλων των μελών του, ως ένα από τα προαπαιτούμενα για τη διατήρηση του κύρους του ελεγκτικού θεσμού.

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ

 Χαρίλαος Π. Αλαμάνος

Από την Επιτροπή
Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ