• Σήμερα είναι: Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2023

News

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΝΕΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) συγχαίρει τα μέλη του για τις επιτυχίες τους στις πρόσφατες εξετάσεις του ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) στο πλαίσιο απόκτησης επαγγελματικού τίτλου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Οι εξετάσεις αυτές, στις οποίες συμμετέχουν υποψήφιοι από πολλές χώρες, είναι μεταπτυχιακού επιπέδου, καλύπτουν ευρύτατο φάσμα θεμάτων, διεξάγονται με βάση την αμοιβαία αναγνώριση ΣΟΕΛ – ACCA και είναι παγκοσμίως αποδεκτές.

Τα διακριθέντα μέλη μας που πρώτευσαν στην Ελλάδα, με αλφαβητική σειρά, είναι τα εξής:

Τα παρακάτω μέλη ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διαδικασία των εξετάσεων και παρατίθενται με αλφαβητική σειρά:

Το ΣΟΕΛ θα συνεχίσει να αποδίδει την απαιτούμενη προσοχή και να υποστηρίζει μέσω του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) την εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση όλων των μελών του, ως ένα από τα προαπαιτούμενα για τη διατήρηση του κύρους του ελεγκτικού θεσμού.

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ

 Χαρίλαος Π. Αλαμάνος

Τα μέλη

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Ανδρεοπούλου Αικατερίνη F8 – Audit and Assurance 11
Βογιατζάκη Αικατερίνη Ελένη P7 – Advanced Audit and Assurance (ΙΝΤ) 2
Γεωργιακάκη Μαρία F6 – Taxation (UK) 22
Δημητρόπουλος Νικόλαος P2 – Corporate Reporting (ΙΝΤ) 12
Κορφιάτης Μάριος F7 – Financial Reporting 9
Μυλιόρδος Εμμανουήλ P4 – Advanced Financial Management 13
Παπαδογιαννάκης Μιχαήλ F7 – Financial Reporting 9
Παπαδοπούλου Ευγενία P2 – Corporate Reporting (ΙΝΤ) 12
Παπανδρέου Δημήτριος F9 – Financial Management 10
Σκαρκάλας Ιωάννης P1 – Governance, Risk and Ethics 14
Τριανταφυλλίδου Ελπίδα P5 – Advanced Performance Management 14
Φώτη Σταματίνα P3 – Business Analysis 9

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΕΙΡΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κωνσταντίνου Ειρήνη 85
Τουρνατζή Ευαγγελία 42

Από την Επιτροπή
Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ