• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

News

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΝΕΩΝ  ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) συγχαίρει τα μέλη του για τις επιτυχίες τους στις πρόσφατες  εξετάσεις του ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) στο πλαίσιο απόκτησης επαγγελματικού τίτλου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Οι εξετάσεις αυτές, στις οποίες συμμετέχουν υποψήφιοι από πολλές χώρες,  είναι μεταπτυχιακού επιπέδου, καλύπτουν ευρύτατο φάσμα θεμάτων,  διεξάγονται με βάση την αμοιβαία αναγνώριση Σ.Ο.Ε.Λ. – ACCA και είναι παγκοσμίως αποδεκτές.

Τα διακριθέντα μέλη μας που πρώτευσαν στην Ελλάδα με αλφαβητική σειρά είναι τα εξής:

επωνυμο

ΟΝΟΜΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Βάγια Αλεξάνδρα F7 – Financial Reporting 12
Γεωργούδης Παντελής F5 – Performance Management 20
Διαμαντέα Ροδάνθη – Νίκη P2 – Corporate Reporting (ΙΝΤ) 30
Καμπάναρος Ιωάννης F6 – Taxation (UK) 9
Μαγγιώρου Αθηνά P3 – Business Analysis 12
Μπάρμπα Ελένη P4 – Advanced Financial Management 24
Νοικοκύρης Παναγιώτης P5 – Advanced Performance Management 22
Παναγιωτοπούλου Αλεξάνδρα P2 – Corporate Reporting (ΙΝΤ) 30
Σαγιούν Χριστίνα Ταμάρα F9 – Financial Management 6
Τσεκούρας Χαράλαμπος P1 – Governance, Risk and Ethics 16
Χανιώτη Αικατερίνη F8 – Audit and Assurance 19

Τα παρακάτω μέλη, ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διαδικασία των εξετάσεων και παρατίθενται με βάση τη σειρά κατάταξής τους:

επωνυμο

ΟΝΟΜΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τσουμελέα Βασιλική 1 26
Λάγου Παρασκευή 2 76
Φωκά Λευκή 3 89

Το Σ.Ο.Ε.Λ. θα συνεχίσει να αποδίδει την απαιτούμενη προσοχή και να υποστηρίζει μέσω του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) την εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση όλων των μελών του, ως ένα από τα προαπαιτούμενα για τη διατήρηση του κύρους του ελεγκτικού θεσμού.