• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

News Τεύχος 28

Από την Επιτροπή
Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ

Το ΣΟΕΛ και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ (ACFE)

Στο πλαίσιο του International Fraud Awareness Week (Παγκόσμια εβδομάδα ευαισθητοποίησης για την απάτη) διοργανώνουν την 13/11/2017 ενημερωτική Ημερίδα με θέμα:

FINANCIAL STATEMENTS
+ FRAUD

Οικονομικές
Καταστάσεις
+ Απάτη

Η συμμετοχή θα προσμετρηθεί στις ώρες συνεχούς εκπαίδευσης (7 CPE).

NEWS Eν περιλήψει…

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΕΙΡΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Βαγγελάτος Σπυρίδων P4 – Advanced Financial Management 23
Βογιατζής Ζαπόγλου Ευάγγελος P6 – Advanced Taxation Aims and Updates (UK) 38
Δούνης Νικόλαος F6 – Taxation (UK) 24
Καμπανάρος Ιωάννης F8 – Audit and Assurance 8
Καραγιάννης Μιχαήλ P4 – Advanced Financial Management 23
Κορφιάτης Μάριος F9 – Financial Management 6
Κουρέπης Γεώργιος Παναγιώτης P1 – Governance, Risk and Ethics 16
Μαυρίδης Δημήτριος F7 – Financial Reporting 6
Μπάρμπα Ελένη P7 – Advanced Audit and Assurance (ΙΝΤ) 10
Ξενόφου Δήμητρα P3 – Business Analysis 7
Παράβαλου Χριστίνα P7 – Advanced Audit and Assurance (ΙΝΤ) 10
Σαπαλίδου Αμαλία F6 – Taxation (IRL) 16
Σωτηρόπουλος Χρήστος P5 – Advanced Performance Management 19
Τασιόπουλος Μιχαήλ P2 – Corporate Reporting (ΙΝΤ) 12
Τριανταφυλλίδου Ελπίδα P4 – Advanced Financial Management 23
Φωστήρας Παναγιώτης F5 – Performance Management 10

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΝΕΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) συγχαίρει τα μέλη του για τις επιτυχίες τους στις πρόσφατες εξετάσεις του ACCA (Association of Certified Chartered Accountants), στο πλαίσιο απόκτησης επαγγελματικού τίτλου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Οι εξετάσεις αυτές, στις οποίες συμμετέχουν υποψήφιοι από πολλές χώρες, είναι μεταπτυχιακού επιπέδου, καλύπτουν ευρύτατο φάσμα θεμάτων, διεξάγονται με βάση την αμοιβαία αναγνώριση ΣΟΕΛ – ACCA και είναι παγκοσμίως αποδεκτές.

Τα διακριθέντα μέλη μας που πρώτευσαν στην Ελλάδα με αλφαβητική σειρά είναι τα εξής:

Τα παρακάτω μέλη ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διαδικασία των εξετάσεων και παρατίθενται με βάση τη σειρά κατάταξής τους:

Το ΣΟΕΛ θα συνεχίσει να αποδίδει την απαιτούμενη προσοχή και να υποστηρίζει μέσω του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) την εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση όλων των μελών του, ως ένα από τα προαπαιτούμενα για τη διατήρηση του κύρους του ελεγκτικού θεσμού.

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ

 Χαρίλαος Π. Αλαμάνος

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Βασάκη Καλλιρόη 66
Μουρτζούχος Γεώργιος 45
Νοικοκύρης Παναγιώτης 68
Παράβαλου Χριστίνα 33
Τσακανίκα Σταυρούλα Τζιν 27

Από την Επιτροπή
Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ

ετήσιο Συνέδριο της FCM

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 το 15ο ετήσιο Συνέδριο της FCM που εκπροσωπεί τις επαγγελματικές οργανώσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών των μεσογειακών χωρών. Τους καλεσμένους υποδέχτηκε ο πρόεδρος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ελλάδας κ. Χαρίλαος Αλαμάνος και ο κ. Masum Turker, πρόεδρος της FCM. Και οι δύο ομιλητές τόνισαν τη σημασία της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των αντίστοιχων Ινστιτούτων της Μεσογείου. Αναφέρθηκε στις αρχικές προσπάθειες συντονισμού που έγιναν 20 χρόνια πριν στη Ρώμη και το πώς ωρίμασε η ιδέα και δυνάμωσε η FCM.

Ο κεντρικός άξονας των ομιλιών στο συνέδριο ήταν γύρω από τον τίτλο του συνεδρίου : « Παράθυρο στο μέλλον». Bασικός σκοπός των ομιλητών ήταν να διευρύνουν τη συζήτηση γύρω από τις προοπτικές του επαγγέλματος, την ανανέωσή του με νέο δυναμικό, και βοηθούσης της τεχνολογίας την αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών.

Στη βασική του ομιλία ο αναπληρωτής πρόεδρος της IFAC κ. In-Ki- Joo αναφέρθηκε στην ανάγκη της υποστήριξης και ενθάρρυνσης των νέων που έχουν ταλέντο και παίρνουν πρωτοβουλίες μέσα στο επάγγελμα.

Ο αντιπρόεδρος της FCM κ.Pilippe Arraou έκανε μια εκτενή αναφορά στο πώς τα νέα τεχνολογικά δεδομένα στην ψηφιακή εποχή δημιουργούν και νέες ποιοτικές συνθήκες ανάπτυξης των υπηρεσιών.

Αίσθηση προκάλεσε και η ομιλία του κ. Brian McEnery, προέδρου του ACCA, για το πώς η ιρλανδική πολιτεία σε συνεργασία με τις τράπεζες επέλυσαν το πρόβλημα των «κόκκινων δανείων». Αναλυτικά η ιρλανδική εμπειρία στο άρθρο του McEnery στο τεύχος 26 του Accountancy Greece, με τίτλο : ΝΑΜΑ, ένα όχημα αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων».

Στα τρία πάνελ συζητήσεων διερευνήθηκαν αναλυτικά οι νέοι τομείς έρευνας, η σχέση της περιφερειακής με την παγκόσμια οικονομία και οι πιθανές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των στρατηγικών στόχων στην περιοχή της Μεσογείου που συμπυκνώνονται στο τρίπτυχο : ανθρώπινη ανάπτυξη, σταθερότητα και ολοκλήρωση.

Οι μετέχοντες στο 15ο ετήσιο Συνέδριο της FCM συμφώνησαν ότι επρόκειτο για μια πολύ παραγωγική συνάντηση και ότι τα συμπεράσματα των ομιλιών και των συζητήσεων θα βοηθήσουν τα μέλη της FCM στην καλυτέρευση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη της ποιότητας τους έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες. Τέλος συμφώνησαν ότι η Ένωσή τους κατέκτησε ένα νέο πεδίο γνώσεων και αυτογνωσίας χρήσιμο και για την παραπέρα ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.