• Σήμερα είναι: Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου, 2023

News

• Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) εκδίδει νέα ενημέρωση έργου για το ΔΠΕ 500, Ελεγκτικά Τεκμήρια. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/39jV1FQ.

• Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSASB) επιτυγχάνει για πρώτη φορά την ισότητα των φύλων και ανακοινώνει νέα μέλη και αναπληρωτή πρόεδρο για το 2021. Ο Ian Carruthers θα συνεχίσει να ηγείται του IPSASB έως το 2024.

Τα τρία νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

– Mari Kobayashi, Ιαπωνία,

– Hervé-Adrien Metzger, Γαλλία,

– Renée Pichard, Καναδάς.

Τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων ανανεώθηκε η θητεία είναι:

– Todd Beardsworth, Νέα Ζηλανδία,

– Neema Kiure-Mssusa, Τανζανία,

– Bernhard Schatz, Αυστρία,

– Marc Wermuth, Ελβετία.

• Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) αναζητά σχόλια σχετικά με την απάτη επί της δυνατότητας συνέχισης δραστηριότητας μιας οντότητας στους ελέγχους οικονομικών καταστάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3q32a2Z.

• Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEWκυκλοφόρησαν το πρώτο μέρος της εξαμερούς εκπαιδευτικής σειράς για το ξέπλυμα χρήματος. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3lcABka.

• Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) διαθέτει νέο υλικό υποστήριξης ελεγκτών – λογιστών και άλλων ενδιαφερομένων μερών για τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων και τεχνικών σε διαδικασίες ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2HDDz3w.

• Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) επικροτεί τη διαβούλευση με το Συμβούλιο ΔΠΧΑ για τον πίνακα προτύπων αειφορίας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3pXdwWi.

• Το προσωπικό των AICPA, IESBA και IAASB εκδίδει από κοινού καθοδήγηση σχετικά με σημαντικές εκτιμήσεις επί της χρήσης ειδικών στο περιβάλλον Covid-19. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2HEKhq5.

• Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSASB) χαιρετίζει τις συστάσεις πολιτικής B20, συμπεριλαμβανομένης της εστίασης στην ακεραιότητα του δημόσιου τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3mc25I1.

• Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) ανακοινώνει νέους διορισμούς μελών και αναπληρωτή προέδρου για το 2021.

Τα τρία νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

– Edo Kienhuis (συνεργάτης, PwC, Κάτω Χώρες, διορισμένος από το Forum of Firms),

– Diane Larsen (υπεύθυνη της Global Quality Enablement Leader, EY, USA, που ορίστηκε από το Forum of Firms),

– Wendy Stevens (Partner, National Practice Leader, Quality & Risk Management, Mazars, USA, υποψήφια από την Ένωση Διεθνών Πιστοποιημένων Επαγγελματιών Λογιστών).

Τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων ανανεώθηκε η θητεία είναι:

– Chun Wee Chiew (περιφερειακός επικεφαλής πολιτικής ASEAN ANZ για την Ένωση Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, Σιγκαπούρη, που ορίστηκε από την ACCA),

– Kai-Uwe Marten (διευθυντής του Ινστιτούτου Λογιστικής και Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο του Ulm της Γερμανίας, που διορίστηκε από το Institut der Wirtschaftsprüfer και το Wirtschaftsprüferkammer στη Γερμανία),

– Fernando Ruiz Monroy (Regional Assurance Risk Management Partner, EY, Mexico, υποψήφιος από το Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., στο Μεξικό),

– Isabelle Tracq-Sengeissen (Engagement Partner, EY, Γαλλία, υποψήφια από τα ινστιτούτα Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes και Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables στη Γαλλία).

• Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Λογιστές (IESBA) ανακοινώνει νέους διορισμούς μελών και αναπληρωτή προέδρου για το 2021.

Τα τέσσερα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

– Saadiya Adam (Senior Professional Manager: Standards, Independent Regulatory Board for Auditors, IRBA, Νότιος Αφρική),

– Vania Borgerth (συνταξιούχος λογιστής και υποψήφιος διδάκτορας στη Λογιστική, Fucape Business School, Βραζιλία),

– Sung-Nam Kim (σύμβουλος μη συνεργάτη, EY Korea, Κορέα),

– Yaoshu Wu (διευθύντρια Τμήματος Επαγγελματικών Προτύπων και Τεχνικής Καθοδήγησης, Κινεζικό Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Ορκωτών Λογιστών, CICPA, Κίνα).

Τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων ανανεώθηκε η θητεία για δεύτερη φορά είναι:

– Brian Friedrich (Principal, Friedrich & Friedrich Corp., Καναδάς),

– Winifred Kiryabwire (αναπληρωτής καθηγητής Νομικής, Πανεπιστήμιο Makerere, Ουγκάντα),

– Jens Poll (πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, μέλος μη Εκτελεστικού / Εποπτικού Συμβουλίου, Γερμανία).

• Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Λογιστές (IESBA) αναζητά συμβαλλόμενα μέρη για σημαντικά ζητήματα δεοντολογίας που προκύπτουν από τεχνολογικές εξελίξεις. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2V65RXC

• Δημοσιεύτηκε το σχέδιο υλοποίησης του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) για τα Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3fEuhkA.

Από το Γραφείο
Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ