• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

NEWS

Από την Επιτροπή

Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ

Το Σ.Ο.Ε.Λ. και το ICAEW ανακοινώνουν την τριετή ανανέωση της μεταξύ τους σύμβασης για το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Μελών

Το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας και το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών υπέγραψαν επισήμως σύμβαση για την τριετή ανανέωση της επιτυχημένης συνεργασίας τους που ξεκίνησε το 2014.

Η συνεργασία αυτή έχει δώσει μέχρι σήμερα τη δυνατότητα σε πολλούς σπουδαστές που εγγράφηκαν είτε στο Σ.Ο.Ε.Λ. είτε στο ICAEW να αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους και των δύο ινστιτούτων, με τα μαθήματα του ενός Ινστιτούτου να αναγνωρίζονται και να λαμβάνουν απαλλαγή από το άλλο. Σημειώνεται ότι η διαδικασία με την οποία οι σπουδαστές θα μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του ελεγκτή τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμμορφώνεται πλήρως με την σχετική Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Ο Michael Izza, Διευθύνων Σύμβουλος του ICAEW δήλωσε ότι: «Μας ευχαριστεί ιδιαίτερα η συνέχιση της κοινής μας πρωτοβουλίας με το Σ.Ο.Ε.Λ., η οποία καταδεικνύει τον βαθμό στον οποίο οι δύο φορείς αναγνωρίζουν ο ένας την ποιότητα και τις υψηλές προδιαγραφές του εκπαιδευτικού προγράμματος του άλλου. Το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας συνεργάζεται με το Σ.Ο.Ε.Λ. και την αρχή δημόσιας επίβλεψης που είναι η Ε.Λ.Τ.Ε. επί σειρά ετών. Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Μελών και η επιτυχής συνέχισή του αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό βήμα προόδου σε αυτήν την τόσο στενή συνεργασία».

Ο Χαρίλαος Αλαμάνος, Πρόεδρος του Σ.Ο.Ε.Λ. δήλωσε ότι: «Το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας αναγνωρίζεται ως ένα εκ των κορυφαίων επαγγελματικών φορέων παγκοσμίως, με μακρά και διακεκριμένη ιστορία. Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Μελών άνοιξε το 2014 νέους δρόμους για τους σπουδαστές, και τα μέλη τα οποία απέκτησαν και θα εξακολουθήσουν να αποκτούν επαγγελματική πιστοποίηση μέσω του Προγράμματος αυτού θα χαίρουν κάθε υποστήριξης. Το Σ.Ο.Ε.Λ. είναι επίσης αποφασισμένο να συνεργαστεί ευρύτερα με το Ινστιτούτο Αγγλίας και Ουαλίας προς την κατεύθυνση της περαιτέρω ανάπτυξης του ελεγκτικού-λογιστικού επαγγέλματος στην Ευρώπη.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW) είναι μία κορυφαία επαγγελματική οργάνωση η οποία προβάλει, συμβάλει και υποστηρίζει την επαγγελματική δραστηριότητα και ανάπτυξη πάνω από 142.000 ορκωτών λογιστών παγκοσμίως. Το ICAEW είναι ιδρυτικό μέλος των Chartered Accountants Worldwide και της Global Accounting Alliance.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Μελών του Σ.Ο.Ε.Λ. και του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την κα Δέσποινα Λέκκα (dlekka@soel.gr) στο Σ.Ο.Ε.Λ. και την κα Christiana Diola (Christiana.Diola@icaew.com) στο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας.