• Σήμερα είναι: Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου, 2023

News εν περιλήψει…

 Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Δεοντολογίας δημοσιεύει έκθεση που διερευνά τις ηθικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στους ελεγκτές – λογιστές. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3a29uVd.

 Η IFAC κυκλοφορεί το τρίτο μέρος της έκδοσής της με τίτλο «Εξερεύνηση του κώδικα IESBA». Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/30ACwI9.

 Το IAASB διαβουλεύεται για τη Διασφάλιση Εκτεταμένης Εξωτερικής Αναφοράς (EER). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2C7UMPZ.

 Η Accountancy Europe δημοσιεύει τις θέσεις της για τη δημιουργία μιας συνεκτικής, παγκόσμιας προσέγγισης στις εταιρικές αναφορές. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2XBrlNN.

 Η Accountancy Europe δημοσιεύει έρευνα με τίτλο: «Αντιδράσεις χωρών στις επιπτώσεις στην υποβολή έκθεσης ελέγχου λόγω κοροναϊού». Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3fGOeFr.

 Το IAASB εκδίδει υλικό υποστήριξης για τεκμηρίωση ελέγχου κατά τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων και τεχνικών. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3kjLwt7.

 Παρατείνεται η θητεία του Σταύρου Θωμαδάκη ως Προέδρου του IESBA.

 Η IFAC εγκαινιάζει το Σχέδιο Δράσης Πρακτικής Μεταμόρφωσης https://bit.ly/3ijEfaZ.

 Η IFAC εγκαινιάζει έναν κατάλογο ελέγχου περί αδιάκοπης λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3kkXuCX.

 Το IAASB κυκλοφορεί σχετική καθοδήγηση για την έκθεση ελέγχου εν μέσω COVID-19. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3a6Evah.

 Το Ινστιτούτο ΟΕΛ Καναδά και η IFAC αναλύουν τις βέλτιστες προσεγγίσεις για τη διαφάνεια επί της πραγματικής ιδιοκτησίας, καθώς τα οικονομικά εγκλήματα αυξάνονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2XABg6g.

 Το ΔΠΕ 540 (Αναθεωρημένο) «Εφαρμογή και επεξηγηματικά παραδείγματα για τον έλεγχο απλών και σύνθετων λογιστικών εκτιμήσεων». Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2XGoJ18.

 Η IFAC ανταποκρίνεται στη διαβούλευση του WEF για τη βελτίωση της αναφοράς για το ESG και τη δημιουργία αξίας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2Dvzg8f.

 Ο παγκόσμιος συνασπισμός εκδίδει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να υιοθετήσουν μια μακροπρόθεσμη ατζέντα δημιουργίας αξίας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/33Dg1o2.

 Απάντηση της IFAC στην επισκόπηση της Οδηγίας για τη μη χρηματοοικονομική αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3a27xIn.

 Ερωτήσεις και απαντήσεις στο νέο προσωπικό του IPSASB για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2F2xg87.