• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

NEWS Eν  περιλήψει…

• Στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Μεσογειακής Ομοσπονδίας Ελεγκτών – Λογιστικών (Fédération des Experts-Comptables Méditerranéens – FCM), οι εκπρόσωποι των οργανώσεων-μελών της ομοσπονδίας η οποία αντιπροσωπεύει 16 οργανισμούς στον τομέα της λογιστικής και του ελέγχου, με περισσότερους από 400.000 επαγγελματίες εμπειρογνώμονες ελεγκτές λογιστές από 12 μεσογειακές χώρες, εξέλεξαν ως Πρόεδρο της Ομοσπονδίας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελεγκτικής Εταιρείας ΣΟΛCrowe και μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) κ. Παναγιώτη Αλαμάνο, ΟΕΛ. Η θητεία του Προέδρου της FCM είναι διετής. Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο κ. Αλαμάνος τόνισε ότι: «Η FCM δεσμεύεται να εργαστεί στην περιοχή της Μεσογείου για να προωθήσει το ελεγκτικό – λογιστικό επάγγελμα με βάση συγκεκριμένες αξίες και αρχές ώστε να αποτελέσει βασικό παράγοντα προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, επιτυγχάνοντας παράλληλα οικονομική ολοκλήρωση και ανάπτυξη».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το ΣΟΕΛ αναλαμβάνει την Προεδρεία της ανωτέρω Ομοσπονδίας, της οποίας είναι ιδρυτικό Μέλος, για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Στα πλαίσια των εργασιών της Ομοσπονδίας αξιοποιήθηκε η γνώση των Ινστιτούτων Μελών και οι απόψεις τους επί θεμάτων θεσμικής και στρατηγικής φύσης, που καθορίζουν την πορεία και την εξέλιξη της IFAC. Οι απόψεις αυτές κατατέθηκαν από τους εκπροσώπους των Ινστιτούτων σε σχετικό ερωτηματολόγιο το περιεχόμενο του οποίου θα ανακοινωθεί μετά την 20η Δεκεμβρίου 2019.

• Νέα ιστοσελίδα και ομάδα LinkedIn της Accountancy Europe (πρώην FEE) για τη σύνδεση νέων ευρωπαίων επαγγελματιών στο χώρο της λογιστικής και του ελέγχου. Με πολύ ενθουσιασμό η ανωτέρω ομοσπονδία ελεγκτών – λογιστών προσκαλεί τους νέους επαγγελματίες στην ομάδα Accountancy Europe Young, μια νέα ομάδα LinkedIn που συνδέει νέους επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη και παράλληλα ζητά από τα Ινστιτούτα μέλη της να προωθήσουν αυτή την ομάδα στο δίκτυό τους, για παράδειγμα με κοινή χρήση σχετικής ανάρτησης LinkedIn ή Tweet. Επίσης παρουσιάζει τον ολοκαίνουργιο διαδικτυακό κόμβο όπου παρουσιάζονται οι νέες επαγγελματικές πρωτοβουλίες των μελών της.

• Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) εγκαινιάζει τη σειρά «Future-Fit» για την αντιμετώπιση του μεταβαλλόμενου ρόλου των ελεγκτών – λογιστών στις επιχειρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: α) «A Vision for the CFO & Finance Function», https://bit.ly/2NwVNUF, β) «Future-Fit Accountants: Roles for the Next Decade», https://bit.ly/2pUHDU3 και γ) «Powerful, Recognizable Links», https://bit.ly/2NucvDT

• Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC), με την έρευνά της με τίτλο «Audit Quality in a Multidisciplinary Firm», που δημοσιοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο 2019, παρουσιάζει τα οφέλη της διεπιστημονικής και πολυτομεακής δομής της εταιρείας στην παραγωγή ελέγχων υψηλής ποιότητας. Η ανωτέρω δημοσίευση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2PYfjej

• Η Accountancy Europe (πρώην FEE) κοινοποιεί στα μέλη της έρευνα με τίτλο «Key audit matters in European banking sector – Update 2019». Η έρευνα αυτή επικαιροποιήθηκε για το έτος 2019 και πραγματεύεται τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Η ανωτέρω δημοσίευση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/33tPdn7

• Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) ενέκρινε και δημοσίευσε το Σχέδιο Δράσης (Action Plan) του ΣΟΕΛ στην ιστοσελίδα της. Η Συμβουλευτική Επιτροπή Συμμόρφωσης και το προσωπικό ποιότητας και ανάπτυξης της IFAC συγχαίρουν το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) γι αυτό το σημαντικό επίτευγμα, που θα πρέπει να επαναληφθεί τον Σεπτέμβριο 2022.

• Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) ανακοινώνει την πρόσφατη μελέτη με τίτλο «G20 Public Trust in Tax 2019», η οποία αποτελεί τον νέο οδηγό ορθών φορολογικών πρακτικών για την υποστήριξη των Επαγγελματικών Ελεγκτικών & Λογιστικών Οργανισμών (PAOs), σε συνδυασμό με την παροχή καθοδήγησης στα μέλη σχετικά με την εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Προτύπων Ανεξαρτησίας) κατά την παροχή φορολογικών συμβουλών. Η ανωτέρω δημοσίευση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2p0RkA7

• Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) δημοσιεύει νέα έκθεσή της με τίτλο «International Standards: 2019 Global Status Report», στην οποία παρουσιάζεται το ελεγκτικό – λογιστικό επάγγελμα ως βασικός παράγοντας προόδου στην υιοθέτηση των διεθνών προτύπων. Η ανωτέρω δημοσίευση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2WVDxHr

• Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Εκπαίδευσης (IAESB) ανακοίνωσε τα αναθεωρημένα πρότυπα εκπαίδευσης 2, 3, 4 και 8, τα οποία εστιάζονται στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας στη λογιστική και στις δεξιότητες σκεπτικισμού των ελεγκτών – λογιστών. Η σχετική δημοσίευση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2PYRl2A

• Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) δημοσίευσε τον Οκτώβριο 2019 το τρίτο κατά σειρά εγχειρίδιο περί επαγγελματικού σκεπτικισμού με τίτλο «Focus on Professional Skepticism». Η σχετική δημοσίευση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/33s5YiE