• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

NEWS Eν περιλήψει…

Από τα Γραφεία
Δημoσίων και Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ

Την 1η Ιουλίου 2021, ο κος Marc Desjardins, Πρόεδρος του δικτύου TGS Global επισκέφθηκε τον κ.. Χαρίλαο Αλαμάνο, Πρόεδρο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) στα γραφεία του ΣΟΕΛ συνοδευόμενος από τον εκπρόσωπο της TGS Global σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία κ. Χρήστο Σεφέρη, πρώην Μέλος του ΕΣ του ΣΟΕΛ, τον Πρόεδρο του ΔΣ της TGS (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ κ. Γρηγόρη Κούτρα και την κα Anamaria Diaconescu, Διευθύντρια του Ελληνο-Ρουμανικού Διμερούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Ο κος Desjardins αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του ΣΟΕΛ για την ευγενική φιλοξενία, εξήγησε ότι η TGS είναι ένα δυναμικό παγκόσμιο επιχειρηματικό δίκτυο ανεξάρτητων εταιρειών που παρέχουν λογιστικές, ελεγκτικές, φορολογικές, επιχειρηματικές, συμβουλευτικές, εμπορικές και νομικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί με 70 μέλη σε 59 χώρες. Στη συνέχεια ανέπτυξε τον ρόλο που επιθυμεί να διαδραματίσει η TGS (ΕΛΛΑΣ) στην βαλκανική πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και εξέφρασε την επιθυμία της ανάπτυξης δεσμών συνεργασίας με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).

Με τη σειρά του ο Πρόεδρος του ΣΟΕΛ, αφού πρώτα καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και τους ευχαρίστησε για την πρωτοβουλία τους να συνομιλήσουν με το ΣΟΕΛ, εξήγησε την μέχρι τώρα πορεία του ελεγκτικού – λογιστικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλει το ΣΟΕΛ για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αλλά και της οικονομίας καθώς και την ανάπτυξη ικανών επαγγελματιών που με διαφάνεια και ανεξαρτησία αλλά και κατάρτιση θα είναι σε θέση να στηρίξουν την επαγγελματική τους υπόσταση υπό δύσκολες συνθήκες. Ο Πρόεδρος του ΣΟΕΛ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις εκπαιδευτικές συνεργασίες του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ (ΙΕΣΟΕΛ).

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ανταλλαγή απόψεων και την προοπτική μελλοντικής συνεργασίας σε κάθε πτυχή του ελεγκτικού – λογιστικού επαγγέλματος.