• Σήμερα είναι: Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023

News εν περιλήψει

• Η Accountancy Europe (πρώην FEE) πληροφορεί τα μέλη της για τη νέα δημοσίευσή της με τίτλο «Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα στοιχεία του ελέγχου» (Audit facts: what you need to know on audit, auditors and supervision). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3LowHTS

• Η Accountancy Europe (πρώην FEE) πληροφορεί τα μέλη της για τη νέα δημοσίευσή της με τίτλο «Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη διασφάλιση πληροφοριών βιωσιμότητας» (FAQs on sustainability information assurance). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3GK8vaO

• Η Accountancy Europe (πρώην FEE) πληροφορεί τα μέλη της για τη νέα δημοσίευσή της με τίτλο «Ανεξαρτησία του ελεγκτή κατά την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών» (Non-audit services and auditor’s independence – Why do auditors provide other assurance services to their audit clients?). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3HFtSLN

• Η Accountancy Europe (πρώην FEE) πληροφορεί τα μέλη της για τη νέα δημοσίευσή της με τίτλο «Ανεξαρτησία του ελεγκτή κατά την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών – Αξιολόγηση βιωσιμότητας εφοδιαστικής αλυσίδας» (Supply chain sustainability assessment – Current market practice insights). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/34wTA6H

• Το IFRS Foundation ανακοινώνει την ενοποίηση του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Αειφορίας με τα CDSB και VRF, καθώς και τη δημοσίευση των πρωτότυπων απαιτήσεων γνωστοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ifrs.org/sustainability

• Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) δημοσιοποίησε το όραμά της για τη διασφάλιση των πληροφοριών βιωσιμότητας σε μια δημοσίευση με τίτλο «Διασφάλιση υψηλής ποιότητας πληροφοριών αειφορίας» (High-quality assurance of sustainability information). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3LovoEj

• Η Συμβουλευτική Ομάδα Επαγγελματιών Λογιστών Επιχειρήσεων (PAIB) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) έχει συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με το πώς οι λογιστές συμβάλλουν στη δημιουργία αξίας και στη βιωσιμότητα των οργανισμών τους τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα σε μια νέα έκθεση με τίτλο «Ο ρόλος των λογιστών στην ενσωμάτωση της αειφορίας» (The Role of Accountants in Mainstreaming Sustainability). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3LoA0KE

• Το CPA Canada, το Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS), το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Ελεγκτές Λογιστές (IESBA) και η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) δημοσίευσαν την ερευνητική εργασία με τίτλο: «Η τεχνολογία είναι ξίφος διπλής κόψης με ευκαιρίες και προκλήσεις για το επάγγελμα του λογιστή – Μέρος 2» (Technology is a double-edged sword with both opportunities and challenges for the accountancy profession – Paper 2). Η εργασία αυτή αποτελεί το δεύτερο μέρος σε μια σειρά τεσσάρων τμημάτων, που εξετάζει τον ρόλο του επαγγελματία λογιστή σε μια νέα τεχνολογικά εποχή. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3HKNpdK

• Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) δημοσιεύει συμβατές και επακόλουθες τροποποιήσεις προς ευθυγράμμιση των υφιστάμενων προτύπων IAASB με τα νέα αναθεωρημένα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: https://bit.ly/3gItnEF και https://bit.ly/3rDyQTA

• Το Ίδρυμα IFRS ανακοίνωσε ότι η Sue Lloyd διορίστηκε αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Αειφορίας (ISSB) και η Janine Guillot διορίστηκε ειδική σύμβουλος του προέδρου του ISSB. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3uFDOBa

• Το προσωπικό του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Ελεγκτές Λογιστές (IESBA) δημοσιεύει συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις διατάξεις του κώδικα IESBA που σχετίζονται με τις αναθεωρημένες αμοιβές. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3GG4P9Z