• Σήμερα είναι: Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023

News εν περιλήψει… (Τεύχος 32)

Με το από 23.5.2018 δελτίο τύπου της η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) δημοσίευσε επικαιροποιημένη Τέταρτη Έκδοση της δημοσίευσης με τίτλο Οδηγός Πρακτικής Διαχείρισης για Μικρά και Μεσαία Ελεγκτικά Γραφεία, προκειμένου να βοηθήσει τα μικρά και μεσαία ελεγκτικά γραφεία (SMPs) να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση. Ο οδηγός θα βοηθήσει τα SMP να βελτιώσουν τη διαχείριση και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά τους και να υποστηρίξουν τη βιωσιμότητα και την επιτυχία τους.

Η ανωτέρω δημοσίευση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2OVzsih.

Με το από 21.5.2018 δελτίο τύπου του το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Εκπαίδευσης (IAESB) της IFAC ανάρτησε την τελευταία δημοσίευση Προσωπικής Προοπτικής του IAESB, από το μέλος του Isaac Njuguna, ο οποίος μοιράζεται τις σκέψεις του σχετικά με τη σημασία των υλικών υποστήριξης εφαρμογής κατά την υιοθέτηση και εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Εκπαίδευσης σε διάφορες δικαιοδοσίες ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής.

Η ανωτέρω δημοσίευση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2vw69L8.

Συμμετοχή ΣΟΕΛ και Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων ως παρατηρητές στις τριήμερες εργασίες της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (IESBA) της IFAC, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με επίσημη έναρξη την 18.6.2018 στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace.

Με το από 14.6.2018 δελτίο τύπου του το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν στην παγκόσμια σειρά συζητήσεων προκειμένου να συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διασφάλισης όσον αφορά τις αναδυόμενες μορφές εξωτερικής αναφοράς (EER).

Η ανωτέρω δημοσίευση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2Ba5R1N.

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/400 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2018 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 40 Επενδύσεις σε ακίνητα.

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/498 της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 2018 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα.

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/519 της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2018 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη Διερμηνεία 22 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Εκπαίδευσης (IAESB) δημοσίευσε δύο νέα άρθρα σχετικά με τον επαγγελματικό σκεπτικισμό που θίγουν τις βασικές προκλήσεις επαγγελματικού σκεπτικισμού (https://bit.ly/2waZmGJ) και τον τρόπο με τον οποίο οι ελεγκτές γίνονται καλύτεροι σκεπτικιστές (https://bit.ly/2wiPOc6).

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τον Δημόσιο Τομέα (IPSASB) εξέδωσε το IPSAS 41, Χρηματοοικονομικά Μέσα. Το IPSAS 41 βελτιώνει σημαντικά τη συνάφεια των πληροφοριών για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Θα αντικαταστήσει το IPSAS 29, Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, βελτιώνοντας παράλληλα τις απαιτήσεις του Προτύπου. Το Πρότυπο και η σχετική ανακοίνωση βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2wl0VkR.

Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) επιδιώκει δημόσιο σχολιασμό έως την 2 Νοεμβρίου 2018 επί του Προσχεδίου (Exposure Draft) του ΔΠΕ 315 (Αναθεωρημένο), Εντοπισμός και Αξιολόγηση των Κινδύνων Ουσιώδους Σφάλματος. Το προσχέδιο του προτύπου και η σχετική ανακοίνωση βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2P3lDx9.

Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για τους Ελεγκτές – Λογιστές (IESBA) εξέδωσε νέες βελτιώσεις στον κώδικα δεοντολογίας του, οι οποίες καλύπτουν πληρέστερα τις ευθύνες των ελεγκτών – λογιστών σχετικά με την προσφορά και την αποδοχή των δελεασμών. Οι σχετικές βελτιώσεις και το κείμενο του Κώδικα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2Msjyy9.

Η ΙFAC (Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών) επικαιροποίησε τον Οδηγό Χρήσης ΔΠΕ στους Ελέγχους των ΜμΕ, Τέταρτη Έκδοση, προκειμένου να βοηθήσει τις ελεγκτικές εταιρείες να εφαρμόσουν αποτελεσματικά και αναλογικά τα ΔΠΕ στους ελέγχους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η ανωτέρω έκδοση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2Pyeq9F.

Τη μέγιστη διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, το παράσημο του Αποστόλου Παύλου, απένειμε τιμητικώς στις 29 Ιουνίου 2018 ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος στον κ. Δαμιανό Κωνσταντίνου, πρόεδρο του Κέντρου Ελληνισμού Ιδρύματος Δαμιανού, αναγνωρίζοντας την αγάπη με την οποία αγκάλιασε και συνεχίζει να αγκαλιάζει έμπρακτα τη Μητρόπολη Κορίνθου και το ποίμνιό της, αποκαλώντας τον «μέγιστο ελληνόψυχο κύπριο ευεργέτη».

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου μετά την αρχιερατική λειτουργία, με την παρουσία 12 μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Μητροπολίτου Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα, της Εκκλησίας της Κύπρου.

Η ίδια διάκριση απενεμήθη για πρώτη φορά στην περσινή πανηγυρική εορτή του Αποστόλου Παύλου στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο και στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.

Ο Δαμιανός Κωνσταντίνου έγινε μέλος του ΣΟΕΛ από ιδρύσεώς του, το 1992, το οποίο εκπροσώπησε σε συναντήσεις της FEE μαζί με τον κ. Κολλίρη για πολλά χρόνια και είχε πρωταγωνιστήσει στην αναμόρφωση και ενοποίηση του λογιστικοελεγκτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα.

Ο Δαμιανός Κωνσταντίνου είναι τώρα συνταξιούχος και την ευθύνη της εταιρείας Moore Stephens ανέλαβε ο γιος του, Κώστας Κωνσταντίνου.

Από την Επιτροπή
Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ