• Σήμερα είναι: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

NEWS Eν περιλήψει…

• Καθώς οι παγκόσμιες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις δοκιμάζουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές και την κοινωνική σταθερότητα, η IFAC (Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών) φιλοξένησε την 10.4.2019 (η ανακοίνωση έγινε με σχετικό δελτίο τύπου) 23 ηγέτες διεθνών οργανισμών αφιερωμένους στην αποτελεσματική διεθνή θέσπιση κανόνων, κατά την έκτη ετήσια συνάντηση της σύμπραξης διεθνών οργανισμών με επικεφαλής τον ΟΟΣΑ.

Στη συνάντηση, ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ Angel Gurría παρουσίασε νέο έντυπο με τίτλο «Συνεισφορά των διεθνών οργανισμών σε ένα διεθνές σύστημα βασισμένο σε κανόνες», ένα νέο έργο, το οποίο αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο οι διεθνείς οργανισμοί συμβάλλουν σε ένα διεθνές σύστημα βασισμένο σε κανόνες για την υποστήριξη καλύτερων πολιτικών και καλύτερης διαβίωσης. Η ανωτέρω δημοσίευση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2kkSu7e.

• Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) παρουσίασε την 18.6.2019 ολοκληρωμένη ετήσια έκθεση – επισκόπηση 2018 με τίτλο: «Παροχή αξίας μέσω του παγκόσμιου δικτύου της IFAC». Εκτός από την ενίσχυση της υποχρέωσης λογοδοσίας προς τα ινστιτούτα μέλη της και τα ενδιαφερόμενα μέρη, η επισκόπηση αυτή αυξάνει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η αποστολή και οι στόχοι της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) ευθυγραμμίζονται με τα βασικά αποτελέσματα που επιδιώκει η IFAC ώστε να προάγει το δημόσιο συμφέρον. Η ανωτέρω δημοσίευση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2lMbD2j.

• Με το από 25.7.2019 δελτίο τύπου της η IFAC (Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών) ανακοινώνει την ανανέωση για ένα ακόμη έτος της θητείας του καθηγητή Σταύρου Θωμαδάκη στη θέση του προέδρου του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Ελεγκτές – Λογιστές (IESBA), τονίζοντας ότι ο κ. Θωμαδάκης βρίσκεται στη θέση αυτή από το 2015 και υπό την ηγεσία του δημιουργήθηκε ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές, στον οποίο αντικατοπτρίζεται η αφοσίωσή του στην υψηλή ποιότητα και στο επιστημονικό έργο.

• Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την 10η Σεπτεμβρίου 2019 η επιλογή υποψηφίων για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2019 του ACCA, διάρκειας τριών μηνών, το οποίο προσφέρει 15 διαθέσιμες θέσεις εργασίας και αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας και επαγγελματικής αποκατάστασης σε μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες, όπως ΣΟΛ Crowe, ΕΥ, Deloitte, Grant Thornton και Mazars.