• Σήμερα είναι: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

O φορολογικός τομέας των εταιρειών ως στρατηγικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα, PWC

Aναστασία Bόρδου Audit & Assurance Dept.

Σήμερα η φορολογία απασχολεί τις κυβερνήσεις, τους φορολογούμενους και τους υπόλοιπους φορείς περισσότερο από ποτέ. Οι αυξημένες παγκόσμιες απαιτήσεις συμμόρφωσης, σε συνδυασμό με την ευρύτερη ανάγκη εφαρμογής ισχυρών δικλίδων ασφαλείας για τη διαχείριση των φορολογικών κινδύνων και την επιθυμία χρήσης αναλυτικών δεδομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, επηρεάζουν τις φορολογικές υπηρεσίες και τις επενδυτικές αποφάσεις των εταιρειών σχετικά με αυτές. Για να διατηρήσουν τη συνάφειά τους με τις επιχειρηματικές διαδικασίες, χρειάζεται να διαχειριστούν αυτές τις αυξανόμενες εξωτερικές πιέσεις και επιχειρησιακές προκλήσεις, σχεδιάζοντας μια πορεία προς τη διαρκή προσαρμογή, που έχει άμεσα αποτελέσματα, είναι ολοκληρωμένη και ρεαλιστική.

Οι φορολογικές υπηρεσίες του μέλλοντος θα είναι πολύ διαφορετικές από τις σημερινές. Η επιτυχία θα ανήκει στις εταιρείες που θα βρουν τρόπους να γεφυρώσουν το κενό μεταξύ αυτής της μελλοντικής κατάστασης και των τωρινών τους δεξιοτήτων.

Η σειρά εκθέσεων της PwC με τίτλο Οι φορολογικές υπηρεσίες του μέλλοντος (Tax Function of the Future) παρουσιάζει τις παγκόσμιες προβλέψεις για τις φορολογικές υπηρεσίες, τις αναμενόμενες προκλήσεις και το πώς αυτές χρειάζεται να αντιμετωπισθούν από τις εταιρείες μέσα στα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια.

Οι προβλέψεις της PwC για τις φορολογικές υπηρεσίες του μέλλοντος

Σύμφωνα με την PwC, οι έξι τομείς που επηρεάζουν τον φορολογικό τομέα και είναι εκείνοι που θα υποστούν δραστικές αλλαγές στα επόμενα τρία με πέντε χρόνια, είναι οι ακόλουθοι:

1. Το παγκόσμιο νομοθετικό και ρυθμιστικό τοπίο.

2. Ο ρόλος του φορολογικού τομέα στη διαχείριση κινδύνου και τη διακυβέρνηση.

3. Η ροή δεδομένων στις φορολογικές υπηρεσίες.

4. Η αυτοματοποίηση με χρήση της τεχνολογίας των εργασιών ανάλυσης που χρησιμοποιούνται.

5. Οι ρόλοι και οι διεργασίες του φορολογικού τομέα.

6. Ο φοροτεχνικός του μέλλοντος.

Στην συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάζονται οι προβλέψεις της PwC για τις φορολογικές υπηρεσίες σε αυτούς τους τομείς.

Το σημείο εκκίνησης της αλλαγής: Φορολογική στρατηγική και χάρτης πορείας

Ο φορολογικός τομέας δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις υιοθετώντας μια μονοδιάστατη στρατηγική. Θα είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία να διέπει όλες τις λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης, των δεδομένων, της τεχνολογίας, των διαδικασιών και των ανθρώπων.

Σύμφωνα με την έκθεση της PwC, το κρίσιμο βήμα για τις εταιρείες θα είναι να αξιολογήσουν τις υπάρχουσες δεξιότητές των φορολογικών υπηρεσιών τους βάσει ενός φορολογικού μοντέλου ωρίμανσης και, στη συνέχεια, να διαμορφώσουν ένα ξεκάθαρο όραμα για τη μελλοντική της μορφή. Η μελλοντική μορφή πρέπει να επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης ενός εξατομικευμένου χάρτη πορείας με μετρήσιμους στόχους και χρονοδιαγράμματα, που να ανταποκρίνεται στις επιχειρησιακές και τεχνολογικές ανάγκες, σε συνδυασμό με τους σχετικούς στόχους της διαχείρισης κινδύνου.

Το ταξίδι της φορολογικής μεταμόρφωσης δεν θα είναι εύκολο, είναι όμως πλέον επιτακτικό και η απόδοση της επένδυσης μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική για τις εταιρείες. Εκτός από τη μετρήσιμη εξοικονόμηση δαπανών, θα ενισχύσει και άλλους τομείς, όπως τη διαχείριση κινδύνου στο σύνολο της επιχείρησης, τη φορολογική διακυβέρνηση και τις διαδικασίες διαχείρισης πόρων και προσλήψεων.

Όπως επισημαίνει και ο Mark Schofield, επικεφαλής του τομέα Tax Reporting & Strategy του παγκόσμιου δικτύου της PwC, «οι φορολογικές υπηρεσίες που σχεδιάζουν τη διαδρομή τους προς τη διαρκή προσαρμογή θα απολαμβάνουν τα οφέλη για πολλά χρόνια μετά, θεωρούμενες περισσότερο ως στρατηγικό πλεονέκτημα της επιχείρησης παρά ως κέντρο συμμόρφωσης».