• Σήμερα είναι: Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

Ο κίνδυνος των ανεπιθύμητων τραπεζικών δανείων, PWC

Το 2015 η αξία των συναλλαγών που αφορούν ανεπιθύμητα ευρωπαϊκά δάνεια αναμένεται να αγγίξει τα 100 δισ. ευρώ σύμφωνα με την PwC

– 600 τραπεζίτες και επενδυτές συναντήθηκαν στο Λονδίνο για το 6ο ετήσιο συνέδριο που διοργάνωσε η PwC με θέμα την αναδιάρθρωση των τραπεζών και τα δανειακά χαρτοφυλάκια.

– Οι τράπεζες θα χρειαστούν 5 ακόμη χρόνια διαπραγματεύσεων και συναλλαγών για την οριστική αντιμετώπιση των μη βασικών και μη εξυπηρετούμενων δανείων.

– Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και η Ιταλία αποτελούν αναδυόμενες αγορές για συναλλαγές μη εξυπηρετούμενων δανείων

Σύμφωνα με την PwC, έξι χρόνια μετά την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι ευρωπαϊκές τράπεζες εξακολουθούν να κατέχουν περίπου 1,9 τρισ. ευρώ ανεπιθύμητων δανείων, ποσό που αντιστοιχεί στο 4% των συνολικών τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύτηκε πριν από το ευρωπαϊκό τραπεζικό συνέδριο που διοργάνωσε η PwC στις 24 Μαρτίου 2015 στο κέντρο του Λονδίνου, εκτιμάται ότι ο τραπεζικός κλάδος θα χρειαστεί πέντε ακόμη χρόνια για την οριστική επίλυση αυτού του προβλήματος. Παρότι σχεδόν το μισό της συνολικής τους αξίας αφορά μη εξυπηρετούμενα δάνεια, το άλλο μισό αφορά κανονικά, εξυπηρετούμενα τραπεζικά δάνεια, που είτε δεν σχετίζονται με τις βασικές δραστηριότητες των τραπεζών που τα κατέχουν είτε οι τράπεζες επιθυμούν να απαλλαγούν από αυτά γιατί δεν εξυπηρετούν πλέον την επιχειρηματική τους στρατηγική.

Το 2014, οι τράπεζες πούλησαν δανειακά χαρτοφυλάκια ονομαστικής αξίας 91 δισ. ευρώ, μια αύξηση ύψους 40% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της PwC, η ονομαστική αξία των χαρτοφυλακίων που θα διατεθούν στην αγορά τη φετινή χρονιά αναμένεται να ανέλθει σε 100 δισ. ευρώ.

Ο Richard Thompson, επικεφαλής της PwC για τις υπηρεσίες συναλλαγών χαρτοφυλακίου, ανακοίνωσε στους πάνω από 600 τραπεζίτες, επενδυτές και άλλους παράγοντες της αγοράς ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της PwC:

– Οι ιταλικές τράπεζες κατέχουν τα περισσότερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, με την αξία τους να υπολογίζεται από την PwC σε περίπου 185 δισ. ευρώ. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί στο 15% περίπου των συνολικών μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη,

– Αναμένεται σημαντική αύξηση του αριθμού των συναλλαγών επί δανειακών χαρτοφυλακίων στην Ιταλία και σε άλλες χώρες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Το 2014 οι συναλλαγές στην Ιταλία ανήλθαν σε μόλις 8 δισ. ευρώ, αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις της PwC το 2015 θα εκτοξευτούν στα 15 δισ. ευρώ.

Η PwC δημοσίευσε και τα αποτελέσματα της τελευταίας ετήσιας έρευνας που διεξήγαγε σε αγοραστές και πωλητές δανειακών χαρτοφυλακίων. Η έρευνα αυτή αποκαλύπτει ότι τα επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και άλλες κατηγορίες επενδυτών, διαθέτουν πάνω από 70 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία που πωλούνται από ευρωπαϊκές τράπεζες.

Ο Richard Thompson σχολίασε: «Εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για την απόκτηση τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς ο κλάδος συνεχίζει την άνευ προηγουμένου, αλλά και απόλυτα αναγκαία, αναδιάρθρωση. Υπάρχει σημαντικός ανταγωνισμός μεταξύ των επενδυτών που ενδιαφέρονται να τα αγοράσουν και, ως εκ τούτου, παρατηρείται αύξηση στις τιμές, η οποία αποτελεί κίνητρο για τις τράπεζες να προχωρήσουν σε πωλήσεις.

Σύμφωνα με την έρευνά μας, οι προσδοκίες που έχουν οι επενδυτές όσον αφορά τις αποδόσεις δεν έ βληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, παραμένουν όμως υψηλές. Οι θετικές προοπτικές αντανακλώνται σε συναλλαγές, ιδιαίτερα στις αγορές με μεγαλύτερη ρευστότητα, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και η Ιρλανδία.

Οι τάσεις αυτές ευνοούν τους εδραιωμένους στην αγορά επενδυτές, ενώ είναι πιθανό να οδηγήσουν άλλους επενδυτές στις αναδυόμενες αγορές δανείων, όπως είναι η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και η Ιταλία».