• Σήμερα είναι: Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

O ρόλος των CFOs στον επαναπροσδιορισμό του αύριο των επιχειρήσεων

Έρευνα EY

Ο οικονομικός διευθυντής (CFO) αναμένεται να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στον επαναπροσδιορισμό του μέλλοντος των επιχειρήσεων, μετά το πέρας της πανδημίας του Covid-19, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της EY, «DNA of the CFO 2020», η οποία κατέγραψε τις απόψεις περισσοτέρων από 800 CFOs και ανώτερων χρηματοοικονομικών στελεχών παγκοσμίως.

Περιγράφοντας τις μελλοντικές τους προτεραιότητες, το 86% των ερωτηθέντων αναμένουν ότι θα κληθούν να προστατεύσουν την επιχείρησή τους σήμερα, θέτοντας, παράλληλα, τα θεμέλια για τη μελλοντική ανάπτυξή της. Ταυτόχρονα, το 84% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων και δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας θα καταστεί προτεραιότητα. Η επίτευξη αυτής της ισορροπίας περιλαμβάνει τις παραδοσιακές αρμοδιότητες ενός οικονομικού διευθυντή, όπως οι εταιρικές αναφορές, καθώς και νέες, όπως η επίβλεψη του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Καθώς ανταποκρίνονται σε αυτές τις προτεραιότητες, οι CFOs θα πρέπει, επίσης, να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με τα υπόλοιπα διευθυντικά στελέχη. Η έρευνα, ωστόσο, διαπίστωσε ότι το 52% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι έχουν περιορισμένη ή μηδενική συνεργασία με τον διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού (CHRO), ενώ το 44% αναφέρουν το ίδιο αναφορικά με τη σχέση τους με τον διευθυντή μάρκετινγκ (CMO).

Οι CFOs ως δημιουργοί της μακροπρόθεσμης αξίας

Σε μια αλλαγή που αντικατοπτρίζει τις τάσεις της αγοράς το 2020, οι CFOs αναγνωρίζουν τη σημασία μιας στρατηγικής που τροφοδοτείται από έναν ξεκάθαρο εταιρικό σκοπό, με το 82% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη τούς θεωρούν ολοένα και περισσότερο ως κύριους υπεύθυνους για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Επιπλέον, το 79% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι οι επενδυτές απαιτούν αυξημένη πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός τους δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ το 81% πιστεύουν ότι υπάρχει σημαντική αξία που δημιουργεί ο οργανισμός τους, η οποία δεν μπορεί να μετρηθεί ή να γνωστοποιηθεί μέσω των βασικών δεικτών χρηματοοικονομικών επιδόσεων (financial KPIs).

Οι χρηματοοικονομικές λειτουργίες των επιχειρήσεων αναμένεται να αναδιαμορφωθούν

Σύμφωνα με την έρευνα της EY, η απόδοση των αγορών αλλάζει ριζικά. Νέες εικονικές αγορές αναδύονται, καθώς οι οργανισμοί – γίγαντες, που βασίζονται σε ψηφιακές πλατφόρμες, συνδέουν απρόσκοπτα αγοραστές και πωλητές, ενώ η τεχνολογική σύγκλιση μειώνει την αναποτελεσματικότητα και εξαλείφει τις τριβές.

Ένα περισσότερο ευέλικτο λειτουργικό μοντέλο, που εκτείνεται πέραν των αυστηρών φυσικών ορίων της επιχείρησης, πιθανότατα θα επιτρέψει στην οικονομική διεύθυνση να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις διασυνδεδεμένες αγορές του μέλλοντος. Πολλοί οικονομικοί διευθυντές εκτιμούν ότι αυτό το ευέλικτο μέλλον για τις χρηματοοικονομικές λειτουργίες θα γίνει πραγματικότητα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Πάνω από τα τρία τέταρτα (77%) των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι, έως το 2025, τα χρηματοοικονομικά πληροφοριακά συστήματα θα φιλοξενούνται στο υπολογιστικό νέφος (cloud) και όχι στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, ενώ το 74% πιστεύουν ότι οι χρηματοοικονομικές λειτουργίες θα είναι μέρος ενός οικοσυστήματος που θα βασίζεται στο blockchain.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κ. Χρήστος Βάρσος, Associate Partner της EY Ελλάδος και επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς CFOs, σχολίασε: «Είναι σαφές ότι στη μετά-Covid εποχή ο CFO αναδεικνύεται ως ένας από τους βασικούς ρόλους που θα βοηθήσουν τις διοικήσεις των εταιρειών να ανασυνταχτούν και να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις, δημιουργώντας, παράλληλα, μακροπρόθεσμη αξία. Για να πετύχουν σε αυτή τους την αποστολή, οι CFOs θα πρέπει να συνεργαστούν στενά με τα διευθυντικά στελέχη των υπολοίπων τμημάτων της επιχείρησης, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν τον οικονομικό σχεδιασμό και την αποδοτικότερη διαχείριση πόρων, τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την επιχειρησιακή λειτουργία της επιχείρησης και το μακροοικονομικό περιβάλλον όπου λειτουργεί η εταιρεία. Οι CFOs θα πρέπει, επίσης, να προσαρμόσουν τις χρηματοοικονομικές λειτουργίες στη νέα, διασυνδεδεμένη πραγματικότητα της ψηφιακής εποχής, και να αναπροσαρμόσουν το μοντέλο λειτουργίας τους με τη χρήση νέων τεχνολογιών, προκειμένου να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την ποιότητα στην παροχή πληροφορίας –και όχι απλά δεδομένων– στον σωστό χρόνο, βοηθώντας, έτσι, τη διοίκηση, στη λήψη αποφάσεων».