• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Οι 7 στρατηγικές προτεραιότητες της ηγεσίας των επιχειρήσεων και η ευκαιρία του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Deloitte

Ειδική έκδοση της Deloitte «Emerging Stronger»

Emerging Stronger ονομάζεται η ειδική έκδοση της Deloitte, ένας οδικός χάρτης («resilient organization playbook») που αναφέρεται στη χρονική περίοδο που διανύουμε και θέτει τις στρατηγικές προτεραιότητες που πρέπει να ακολουθήσουν οι διευθυντικές ομάδες των επιχειρήσεων σε 7 σημαντικές περιοχές, προκειμένου να τις καθοδηγήσουν στην ανάπτυξη, να βγουν πιο δυνατές και ανταγωνιστικές μετά την πανδημία και να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα πραγματικότητα.

Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί μέρος της ολοκληρωμένης στρατηγικής της Deloitte για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, παρέχοντας κατευθύνσεις στο πώς μπορούν να μετατρέψουν τις προκλήσεις της πανδημίας σε ευκαιρίες ανάπτυξης σε ένα νέο επιχειρησιακό περιβάλλον, όπου έχουν αλλάξει οι σταθερές. Συγκεκριμένα, οι 7 στρατηγικές προτεραιότητες στις οποίες εστιάζει, προκειμένου οι ηγεσίες των επιχειρήσεων να γίνουν ανθεκτικότερες και να επιτύχουν το στόχο αυτό, είναι οι εξής:

 Ολοκληρωμένη στρατηγική, βάσει του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με στόχο την ανάκαμψη,

 Διαθέσιμο κεφάλαιο για τη λειτουργία της επιχείρησης και την υλοποίηση νέων project,

 Επιχειρηματική ανάπτυξη υπό το πρίσμα των αλλαγών στη συμπεριφορά του καταναλωτή και της αγοράς,

 Αναβάθμιση του λειτουργικού πλαισίου,

 Επιτάχυνση ψηφιακού μετασχηματισμού,

 Καινοτομία στον τρόπο εργασίας και

 Προσαρμογή στα νέα κοινωνικά δεδομένα.

Η έκδοση αναφέρεται στην τρέχουσα χρονική περίοδο που διανύουμε, την οποία η Deloitte αποκαλεί «Δυναμική ανάκαμψη» («Emerging Stronger»). Είναι το χρονικό σημείο πριν την επάνοδο της οικονομικής ανάπτυξης, που αποτελεί μια κρίσιμη και μεταβατική φάση, κατά την οποία οι επιχειρήσεις πρέπει να προετοιμάσουν νέες στρατηγικές και λειτουργικά μοντέλα, ώστε να αναπτυχθούν στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, μεταξύ των φάσεων «Ανάκαμψη» και «Ανάπτυξη»1, οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να ακολουθήσουν μια στρατηγική αναμονής (wait-and-see approach) αλλά να αναλάβουν άμεσα δράση. Η δράση δεν αφορά μόνο επιχειρηματίες και υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων αλλά περιλαμβάνει όλους τους λειτουργικούς τομείς και τα οργανωτικά επίπεδα της εταιρείας, αναλαμβάνοντας το καθένα από αυτά διαφορετικά καθήκοντα και αρμοδιότητες.

Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αξιοποιήσουν και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η παρεχόμενη υπερεθνική χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Η επίτευξη οικονομικής ευημερίας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις της Ε.Ε., που συμπληρώνουν τις εθνικές προσπάθειες και στοχεύουν στη στήριξη μιας βιώσιμης, συνεπούς, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιης ανάκαμψης για όλα τα κράτη μέλη, επενδύοντας στο μέλλον κάθε χώρας. Για τον σκοπό αυτό η Ε.Ε. εισήγαγε το Πρόγραμμα «Next Generation EU», το οποίο αποτελεί ένα πρόσθετο πακέτο βοήθειας ύψους 750 δισ. ευρώ (εκ των οποίων, κεφάλαια έως 31 δισ. ευρώ θα διατεθούν στην Ελλάδα) και είναι ειδικά σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση και ανάκαμψη από τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19. Στο πλαίσιο αυτό, στις 31 Μαρτίου 2021, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επικαιροποιημένη έκδοση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), με τον τίτλο «Ελλάδα 2.0».

Η έγκαιρη δράση με τη βοήθεια της χάραξης των 7 στρατηγικών προτεραιοτήτων του οδικού χάρτη «Emerging Stronger», σε συνδυασμό με την ουσιαστική αρωγή του προγράμματος «Next Generation EU» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί για τις επιχειρήσεις, ειδικά στην Ελλάδα, μια πολύ σημαντική ευκαιρία για οικονομική ανάκαμψη.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να αγκαλιάσουν την αβεβαιότητα και να δράσουν αποφασιστικά, με άξονες την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, ώστε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη νέα κανονικότητα που διαμορφώνεται –ειδικά καθώς η Ελλάδα καλείται να εκμεταλλευτεί την ιστορική ευκαιρία για αλλαγή του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας και τους πόρους του προγράμματος Next Generation EU.

Η ολοκληρωμένη έκδοση της Deloitte «Emerging Stronger», δημοσιεύεται στο: https://www2.deloitte.com/content/www/gr/en/pages/about-deloitte/articles/emerging-stronger.html

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Οι οργανισμοί, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Deloitte, διέρχονται από τις ακόλουθες τρεις φάσεις: Αντίδραση, Ανάκαμψη και Ανάπτυξη (Respond, Recover and Thrive), προκειμένου να ανακάμψουν ισχυρότεροι.