• Σήμερα είναι: Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

Οι αμοιβές ελέγχου προς τις πωλήσεις: Ένας χρήσιμος αλλά όχι πολύ γνωστός αριθμοδείκτη

Βασίλειος Φ. Φίλιος

Καθηγητής Λογιστικής, Πανεπιστημιακός

Εννοιολογικό πλαίσιο

Στις αναπτυγμένες λογιστικά χώρες δημοσιοποιούνται οι αμοιβές των ελεγκτών της επιχείρησης που αναλαμβάνει τον (έξωθεν) τακτικό έλεγχο μιας εταιρείας. Ο αριθμοδείκτης των αμοιβών αυτού του ελέγχου προς τις πωλήσεις αποκαλύπτει την αμοιβή η οποία χρεώνεται από τη λογιστικοελεγκτική επιχείρηση για τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας σε σχέση προς τις πωλήσεις της.

Πώς υπολογίζεται;

Αμοιβές ελέγχου (audit fees)

Πωλήσεις (sales)

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι μια εταιρεία αναφέρει στις χρηματοοικονομικές εκθέσεις της τα ακόλουθα:

20×1 20×2

Αμοιβές προς

επαγγελματίες € 80.000 € 200.000

λογιστές-ελεγκτές

Πωλήσεις 3.000.000 3.500.000

Ο αριθμοδείκτης των αμοιβών ελέγχου προς τις πωλήσεις είναι:

€80.000 / €3.000.000 = 0,03 για το 20Χ1, και

€200.000 / €3.500.000 = 0,06 για το 20Χ2

Γιατί συνέβη αυτή η ξαφνική αύξηση στις αμοιβές ελέγχου; Έγινε αυτή η αύξηση επειδή περισσότερος χρόνος απαιτήθηκε για τον έλεγχο εξαιτίας προβλημάτων με τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας ή τη δομή του εσωτερικού ελέγχου της; Βγήκε η έκθεση ελέγχου με καθυστέρηση; Η απότομη αύξηση στις αμοιβές ελέγχου προκαλεί πολλά ερωτήματα και εγείρει ανησυχίες. Εντούτοις, μια εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι η εταιρεία μεταπήδησε από μια μικρή λογιστικοελεγκτική επιχείρηση σε μια άλλη, αρκετά μεγαλύτερου μεγέθους, για να της κάνει τους ελέγχους, ή ότι η υπό έλεγχο εταιρεία συγχωνεύθηκε με κάποια άλλη.

Πώς χρησιμοποιείται και από ποιους;

Μια σημαντική αύξηση στις αμοιβές εξωτερικών λογιστών – ελεγκτών μπορεί να υποδηλώνει ότι βρέθηκαν λογιστικά λάθη ή ότι άλλες ανωμαλίες υφίστανται. Επομένως, αυτός ο αριθμοδείκτης είναι χρηστικής σημασίας για την ανώτατη διοίκηση, τους επενδυτές και τους πιστωτές.