• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023

Οι πρώτες δράσεις με τη χρήση τεχνολογίας Blockchain έχουν δρομολογηθεί. PwC

Το 84% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα της PwC «Blockchain is here. What’s your next move?» δηλώνουν ότι σχεδιάζουν την υλοποίηση δράσεων που στηρίζονται στο Blockchain, ενώ το 15% έχει προχωρήσει σε πλήρη εφαρμογή. Στην έρευνα συμμετείχαν 600 στελέχη από 15 χώρες, δίνοντας τη δική τους οπτική σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνολογίας Blockchain και τις προοπτικές της.
Καθώς το Blockchain ενισχύει περαιτέρω τη σχέση της επιχείρησης με το εμπόριο, τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ξεκάθαρα τον φόβο των πρώτων ότι θα μείνουν πίσω αναφορικά με τις εξελίξεις, την ώρα που το Blockchain εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς παγκοσμίως, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για μείωση του κόστους, αύξηση της ταχύτητας και ενίσχυση της διαφάνειας και ανίχνευσης της πληροφορίας.  

Βάσει των ευρημάτων, το 1/4 των στελεχών κάνει λόγο για πιλοτικά προγράμματα αξιοποίησης της τεχνολογίας Blockchain που βρίσκονται σε εξέλιξη (10%) ή σε πλήρη εφαρμογή (15%). Τουλάχιστον το 1/3 των στελεχών (32%) έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη έργων, ενώ το 1/5 (20%) βρίσκεται σε διαδικασία έρευνας.

Σήμερα, οι πιο προηγμένες χώρες στην ανάπτυξη έργων Blockchain είναι οι ΗΠΑ (29%), η Κίνα (18%) και η Αυστραλία (7%) Οι συμμετέχοντες εκτιμούν, ωστόσο, ότι η Κίνα θα πάρει τα ηνία από τις ΗΠΑ (30%) μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια, με το κέντρο της επιρροής και της δραστηριότητας να μεταφέρεται εκεί από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Η έρευνα καταδεικνύει επίσης το προβάδισμα που έχουν οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην αξιοποίηση του Blockchain στο πρώιμο αυτό στάδιο, με το 46% των στελεχών να θεωρεί ότι είναι ο κυρίαρχος κλάδος σήμερα, ενώ το 41% εκτιμά ότι θα παραμείνει και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (3-5 έτη). Οι κλάδοι με τις μεγαλύτερες προοπτικές αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας εντός των επόμενων 3-5 ετών είναι, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, η Ενέργεια και οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (14%), η Υγεία (14%) και η Βιομηχανία (12%).
«Εκείνο που δηλώνουν τα στελέχη των επιχειρήσεων είναι ότι κανείς δεν θέλει να μείνει πίσω σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις που σχετίζονται με το Blockchain, παρόλο που βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο της ανάπτυξής του, ενώ υπάρχει προβληματισμός σχετικά με την αξιοπιστία και το ρυθμιστικό πλαίσιο», αναφέρει ο Steve Davies, επικεφαλής Blockchain στην PwC. «Μια καλοσχεδιασμένη εφαρμογή Blockchain δεν παρακάμπτει μόνο τους ενδιάμεσους αλλά μειώνει το κόστος, αυξάνει την ταχύτητα, την απήχηση, τη διαφάνεια και την πρόσβαση στην πληροφορία για πολλές επιχειρηματικές διαδικασίες». Η αξιοποίηση του Blockchain στον τομέα των επιχειρήσεων μπορεί να αποφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα, αρκεί οι επιχειρήσεις να αντιληφθούν ότι το στοίχημα είναι να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία φέρνοντάς την στα μέτρα τους».
Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Blockchain θα αναπτυχθούν και θα διοχετευθούν μέσα από κοινόχρηστες πλατφόρμες σε επίπεδο κλάδου. Σύμφωνα με την έρευνα, όμως, αυτό δεν θα συμβεί εάν οι εταιρείες ενός κλάδου δεν συμφωνήσουν για την τήρηση κοινών προτύπων και δεν λειτουργήσουν από κοινού.
Παρά τις ισχυρές προοπτικές της νέας τεχνολογίας, οι συμμετέχοντες υπέδειξαν την εμπιστοσύνη ως έναν από τους κυριότερους ανασταλτικούς παράγοντες στην υιοθέτηση του Blockchain. Το 45% υπέδειξε την εμπιστοσύνη ως εμπόδιο στην υιοθέτηση του Blockchain, ενώ το 48% επισημαίνει την αβεβαιότητα ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο. Το ζήτημα της εμπιστοσύνης προκαλεί ανησυχία κυρίως στα στελέχη στη Σιγκαπούρη (37%), στα ΗΑΕ (34%) και στο Χονγκ Κονγκ (35%), γεγονός που αντικατοπτρίζει εν μέρει το προβάδισμα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην ανάπτυξη του Blockchain. Η ανησυχία για την αβεβαιότητα στο ρυθμιστικό πλαίσιο ήταν πιο έντονη στη Γερμανία (38%), την Αυστραλία (37%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (32%).

«Εξ ορισμού, το Blockchain θα έπρεπε να εμπνέει εμπιστοσύνη. Στην πραγματικότητα, όμως, οι εταιρείες έρχονται αντιμέτωπες με το ζήτημα της εμπιστοσύνης σε κάθε βήμα. Η αδυναμία τους να ορίσουν εξαρχής ένα ξεκάθαρο επιχειρηματικό σχέδιο έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση των έργων», προσθέτει ο Steve Davies της PwC.  «Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες στη σχεδίαση μιας στρατηγικής για την αντιμετώπιση των ζητημάτων εμπιστοσύνης και κανονιστικής αβεβαιότητας».

«Η δημιουργία και εφαρμογή της τεχνολογίας Blockchain με σκοπό την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της δεν αποτελεί έργο Πληροφορικής. Αφορά τον μετασχηματισμό των επιχειρησιακών μοντέλων, των ρόλων και των διαδικασιών. Εκείνο που χρειάζεται είναι ένα ξεκάθαρο επιχειρηματικό σχέδιο και ένα οικοσύστημα που θα μπορεί να το υποστηρίξει: με ρόλους, πρότυπα και ευελιξία για την αντιμετώπιση των ρυθμιστικών αλλαγών που επιφέρει η νέα τεχνολογία».

Ένας στους τρεις συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι ασχολούνται λίγο ή καθόλου με το Blockchain επικαλέστηκε ως λόγους για την ανεπαρκή πρόοδο το κόστος (31%), την αβεβαιότητα για την καταλληλότερη στιγμή να ξεκινήσει κανείς (24%) και ζητήματα διακυβέρνησης (14%).

Η έρευνα προσδιορίζει τέσσερις βασικούς τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η ανάπτυξη πλατφορμών Blockchain σε επίπεδο επιχείρησης ή κλάδου:

1. Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου: Απ’ όπου και αν ξεκινά μια επιχείρηση, οφείλει να διατυπώσει με σαφήνεια τον στόχο τής οποιασδήποτε πρωτοβουλίας, ούτως ώστε να γίνει αντιληπτή από τους συμμετέχοντες οι οποίοι και καλούνται να την ακολουθήσουν.

2. Δημιουργία οικοσυστήματος: Οι συμμετέχοντες από διαφορετικές εταιρείες του κλάδου χρειάζεται να συνεργαστούν προκειμένου να θέσουν ένα κοινό πλαίσιο κανόνων που θα διέπει τις τεχνολογίες Blockchain. Από το 15% των συμμετεχόντων που δήλωσαν ότι έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση εφαρμογών, το 88% είτε είναι ηγέτες της αγοράς είτε ενεργά μέλη μιας κοινοπραξίας Blockchain.

3. Σχεδιασμός με έμφαση σε εκείνα που μπορούν να δουν και να κάνουν οι χρήστες: Οι εταίροι χρειάζονται κανονισμούς και πρότυπα που θα διέπουν τα δικαιώματα χρήσης. Συμμετοχή ειδικών στη διαχείριση κινδύνων με έμφαση στα νομικά, στη συμμόρφωση και την κυβερνοασφάλεια –η εξαρχής εμπλοκή τους θα διασφαλίσει τη θέσπιση πλαισίων για την εφαρμογή του Blockchain, τα οποία οι ρυθμιστικές αρχές και οι χρήστες θα μπορούν να εμπιστευτούν.

4. Αντιμετώπιση της ρυθμιστικής αβεβαιότητας: Η έρευνα επισημαίνει την ανάγκη παρακολούθησης των ρυθμιστικών απαιτήσεων από τις εταιρείες ανάπτυξης Blockchain, παραμένοντας πάντα σε εγρήγορση, καθώς αυτές θα εξελίσσονται στα επόμενα χρόνια.

Μπορείτε να βρείτε τη μελέτη εδώ: pwc.com/blockchainsurvey.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η έρευνα εξετάζει τις απόψεις 600 στελεχών από 15 χώρες: Αυστραλία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, ΗΑΕ, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ινδία, Ιταλία, Κίνα, Ολλανδία, Σιγκαπούρη, Σουηδία, Χονγκ Κονγκ. 

2. Το 14% δεν δραστηριοποιούνται στην τεχνολογία Blockchain και το 7% έχουν αναστείλει την ανάπτυξή της.

3. Από το 15% που έχουν ήδη υλοποιήσει εφαρμογές Blockchain, το 88% είναι ηγέτες του κλάδου ή ενεργά μέλη κοινοπραξιών και είναι υπεύθυνοι για την υποδομή Blockchain που υποστηρίζει τις εφαρμογές τους. Οι εταιρείες που αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο σε μια κοινοπραξία διατυπώνουν έντονους προβληματισμούς όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης της διανοητικής ιδιοκτησίας.

4. Ιδιότητα μέλους / Συμμετοχή: Οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν, επίσης, στη διαχείριση των περιπτώσεων χρήσης τους. Από αυτές τις περιπτώσεις χρήσης, το 40% έχουν περιορισμένη πρόσβαση συμμετοχής (με δικαίωμα χρήσης), ενώ όλοι οι συμμετέχοντες έχουν προκριθεί: το 34% επιτρέπει τη συμμετοχή σε όλους (χωρίς δικαιώματα χρήσης): Το 26% υιοθετούν μια υβριδική προσέγγιση (ορισμένα δεδομένα είναι ιδιωτικά, άλλα είναι ανοιχτά σε όλους). Όσον αφορά την πρόσβαση στις εφαρμογές Blockchain, το 40% είναι ιδιωτικές, το 28% υβριδικές και το 32% έχουν δημόσια πρόσβαση για ανάγνωση των συναλλαγών στο Blockchain.