• Σήμερα είναι: Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023

Paying Taxes 2013

Η Ελλάδα σταθερά βελτιώνει τη θέση της στην παγκόσμια κατάταξη των δεικτών φορολογικής συμμόρφωσης

 

Paying Taxes 2013

pwc

 

 

Η Ελλάδα σταδιακά και σταθερά σημειώνει πρόοδο στους δείκτες φορολογικής συμμόρφωσης, σύμφωνα με την ετήσια διεθνή μελέτη Paying Taxes 2014, η οποία εκπονήθηκε από τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας σε συνεργασία με την PwC. Φέτος η Ελλάδα βρίσκεται 53η στην παγκόσμια κατάταξη, ανεβαίνοντας κατά 26 θέσεις τα τελευταία δύο χρόνια.

Η μελέτη Paying Taxes εξετάζει όλους τους υποχρεωτικούς φόρους και εισφορές που καταβάλλει μία μεσαία επιχείρηση μέσα σε ένα χρόνο. Όσον αφορά την Ελλάδα, ο απαιτούμενος χρόνος για φορολογική συμμόρφωση ανέρχεται στις 193 ώρες το χρόνο (έναντι των 202 πέρυσι), ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος για τις χώρες της Ε.Ε./ΕΟΖ είναι 184 ώρες και διεθνώς 267 ώρες. Η βελτίωση του συγκεκριμένου δείκτη στην Ελλάδα οφείλεται στη συμμόρφωση στους φόρους κατανάλωσης.

«Τα στοιχεία της μελέτης αντικατοπτρίζουν τα βήματα που έχουν γίνει στο πλαίσιο της μεγάλης προσπάθειας για τη συρρίκνωση του διοικητικού κόστους . Καθώς ο στόχος είναι η δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, είναι αναγκαία η συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων πλευρών», δήλωσε η κ. Μαίρη Ψύλλα, επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της PwC στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα βελτίωσε τη συνολική επίδοσή της, έχοντας δώσει έμφαση στις πολιτικές που συντείνουν στην εφαρμογή ενός αποτελεσματικού και λιγότερο χρονοβόρου συστήματος φορολογικής συμμόρφωσης. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων πληρωμής και υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Η χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών έγινε υποχρεωτική (π.χ. ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων), ενώ δημιουργήθηκαν τα κατάλληλα ηλεκτρονικά εργαλεία. Για παράδειγμα, μέσω της εφαρμογής e-παράβολο οι φορολογούμενοι θα μπορούν να πληρώνουν σε οποιαδήποτε τράπεζα (είτε στα υποκαταστήματα είτε μέσω web banking, phone banking και ΑΤΜ) ή στα διασυνδεδεμένα με την εφαρμογή ΕΛΤΑ.

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, ο οποίος τίθεται σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2014, ενοποιούνται οι κανόνες για όλες τις φορολογίες ως προς την υποβολή δηλώσεων, την πληρωμή, τον συμψηφισμό και την επιστροφή φόρων. Επιπλέον, εισάγονται νέες διατάξεις, που μαζί με τη δευτερογενή νομοθεσία που αναμένεται να εκδοθεί διασφαλίζουν ένα αποτελεσματικό και βιώσιμο καθεστώς φορολογικής συμμόρφωσης, βάση για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Η χρήση των τελευταίων τεχνολογιών με στόχο την αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών ενισχύει τη διαφάνεια και επιτρέπει στις αρχές να εμπεδώσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τον φορολογούμενο, απαραίτητο συστατικό της εύρυθμης λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης.