• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Πληθαίνουν τα φαινόμενα εταιρικής απάτης, EY

Webcast με αντικείμενο τον αυξημένο κίνδυνο φαινομένων εταιρικής απάτης, καθώς και των απειλών προς την ακεραιότητα των επιχειρήσεων, εξαιτίας της εξάπλωσης του Covid-19, διοργάνωσε τη Δευτέρα 4 Μαΐου η ΕΥ Ελλάδος.

Στελέχη της EY μετέφεραν την εμπειρία που συγκεντρώνει καθημερινά το παγκόσμιο δίκτυο του οργανισμού σε θέματα εταιρικής απάτης και συμμόρφωσης, και παρουσίασαν πρακτικές για τη διατήρηση και ενίσχυση μιας κουλτούρας ακεραιότητας στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που δημιουργεί η πανδημία.

Τις προκλήσεις, αλλά και τις αντίστοιχες προτάσεις της ΕΥ, ανέλυσαν ο κ. Γιάννης Δρακούλης, Associate Partner και επικεφαλής του τμήματος Υπηρεσιών Ειδικών Ερευνών και Εταιρικής Συμμόρφωσης (Forensic & Integrity Services) της EY Ελλάδος και η κ. Κυριακή Κατσάνη, Senior Manager, Υπηρεσίες Ειδικών Ερευνών και Εταιρικής Συμμόρφωσης της EY Ελλάδος.

Κατά την εναρκτήρια εισήγησή του, ο κ. Δρακούλης παρατήρησε ότι «βρισκόμαστε στη μέση ενός από τους πιο ταχείς μετασχηματισμούς που έχει βιώσει ποτέ η παγκόσμια οικονομία», και ότι, εν μέσω αυτής της κατάστασης, «οι απατεώνες προσαρμόζονται ταχύτερα από εκείνους οι οποίοι έχουν στρέψει την προσοχή τους στην επιβίωση της επιχείρησής τους».

Με τη σειρά της, η κ. Κατσάνη τόνισε ότι σε περιόδους κρίσης, όπως η σημερινή, οι κίνδυνοι εμφάνισης φαινομένων ανήθικης συμπεριφοράς ενισχύονται, καθώς εντείνεται η οικονομική πίεση στις επιχειρήσεις και τα στελέχη τους, οι μηχανισμοί ελέγχου ατονούν, δημιουργώντας ευκαιρίες για τους επιτήδειους, και γίνεται πιο εύκολη η εκλογίκευση και ο εξορθολογισμός οποιωνδήποτε παράτυπων ενεργειών, ενδυναμώνοντας έτσι το λεγόμενο «τρίγωνο της απάτης».

Οι συμμετέχοντες έδωσαν τη δική τους εκτίμηση για το περιβάλλον απειλών απάτης προς τις επιχειρήσεις, εκφράζοντας, κατά συντριπτική πλειοψηφία (77%), την άποψη ότι τα κρούσματα απάτης θα αυξηθούν τους επόμενους έξι μήνες.

Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώθηκε και από τους ομιλητές, οι οποίοι σημείωσαν ότι ήδη τα φαινόμενα απάτης έχουν αυξηθεί, και πιο συγκεκριμένα στον κυβερνοχώρο, κυρίως λόγω της τηλεργασίας και της αυξημένης τρωτότητας των εργαλείων απομακρυσμένης πρόσβασης. Τo phishing μέσω ψευδών emails, η πλαστοπροσωπία (spoofing), η κοινωνική μηχανική (social engineering), τα πλαστά τιμολόγια και τα fake news αποτελούν μόνο μερικά από τα μέσα ηλεκτρονικής απάτης που έχουν στη διάθεσή τους οι επιτήδειοι. Η οικοδόμηση μιας κουλτούρας ακεραιότητας, συμμόρφωσης και ηθικής συμπεριφοράς, καθώς και ένα σχέδιο διαχείρισης απειλών από απάτες, αποτελούν ενδεδειγμένους τρόπους πρόληψης και μετριασμού των κινδύνων αυτών.

Σε σχετική ερώτηση, οι συμμετέχοντες ανέδειξαν τις μορφές ηλεκτρονικής απάτης που θεωρούν ως τις πιο επικίνδυνες για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το 75% θεωρεί τις πρακτικές phishing ως τις πιο επικίνδυνες, με τις λογιστικές απάτες να ακολουθούν (58%). Εξίσου επικίνδυνες μορφές απάτης, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, αποτελούν και τα ψευδή επαγγελματικά emails (53%), καθώς και τα πλαστά τιμολόγια (53%).

Σύμφωνα με τους ομιλητές, η κρίση θα δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που αποδίδουν σημασία στα ζητήματα ηθικής συμπεριφοράς να διακριθούν. «Η διατήρηση της εμπιστοσύνης είναι το σημαντικότερο όπλο των οργανισμών, και είναι κρίσιμη, τόσο για την επιβίωσή τους όσο και για τη διατήρηση της φήμης της επιχείρησης», εξήγησε η κ. Κατσάνη.

Καθώς η ακεραιότητα είναι σημαντικότερη από ποτέ, οι επιχειρήσεις καλούνται να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των καλών προθέσεων και της πραγματικά ακέραιης επιχειρηματικής λειτουργίας. Για να το πετύχουν αυτό, θα πρέπει να επενδύσουν σε μια «ατζέντα ακεραιότητας». Όπως εξήγησε η κ. Κατσάνη, η ατζέντα αυτή έχει στον πυρήνα της τέσσερις βασικούς πυλώνες: (1) την εταιρική διακυβέρνηση και τις πολιτικές που διασφαλίζουν την ακέραιη συμπεριφορά κατά μήκος του οργανισμού, (2) μια εταιρική κουλτούρα ακεραιότητας, (3) ελέγχους και σχετικές δικλίδες ασφαλείας και (4) πληροφόρηση που βασίζεται στην ανάλυση δεδομένων για αναδυόμενους κινδύνους.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να καταδείξουν ποιοι από τους τέσσερις αυτούς πυλώνες της ατζέντας ακεραιότητας θεωρούν ότι χρειάζονται βελτίωση ή ενίσχυση στις επιχειρήσεις τους, σήμερα. Σχεδόν οι μισοί (48%) πιστεύουν ότι όλοι οι πυλώνες χρήζουν βελτίωσης, ενώ μόλις το 1% θεωρεί ότι υπάρχει ήδη υψηλό επίπεδο ωριμότητας και δεν απαιτείται περαιτέρω βελτίωση ή ενίσχυση κάποιου πυλώνα.

Κατά την τελευταία ενότητα, οι ομιλητές παρουσίασαν έναν οδικό χάρτη για τις άμεσες δράσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, τώρα και για την επόμενη μέρα, αλλά και για την αποκατάσταση της κανονικότητας μετέπειτα, μετά το πέρας της πανδημίας.

Σε σχετική ερώτηση, τα στελέχη που συμμετείχαν στο webcast υπέδειξαν τα ζητήματα ρευστότητας (52%) ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την επιχείρησή τους, την επόμενη μέρα της πανδημίας. Αντίστοιχα, το 27% κατέδειξε τα ζητήματα μείωσης προσωπικού, το 17% τη ζημία από περιπτώσεις εταιρικής απάτης και το 16% τα αιτήματα για αποζημιώσεις, με το 22% να θεωρεί όλες τις ανωτέρω εξίσου επικίνδυνες επιπτώσεις.

Κλείνοντας, η κ. Κατσάνη υπογράμμισε ότι, καθώς η πανδημία συνεχίζεται, οι απατεώνες θα επενδύουν στον φόβο του κοινού και την έλλειψη προγραμμάτων ακεραιότητας, για να επιτύχουν τους σκοπούς τους, με τον κ. Δρακούλη να συμπληρώνει ότι «η προσοχή της κοινωνίας προς τις υπεύθυνες επιχειρήσεις είναι πιο μεγάλη από ποτέ», καταλήγοντας πως, «τώρα είναι η ώρα να δημιουργήσουν νέα πρότυπα και να οικοδομήσουν μια κουλτούρα ακεραιότητας».

Η EY Ελλάδος θα συνεχίσει να διοργανώνει τακτικά webcasts για μια σειρά από κρίσιμους τομείς της επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας, με στόχο την ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις και προκλήσεις που δημιουργεί η κρίση του κορονοϊού.