• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Πολιτεία και επιχειρείν διαμορφώνουν την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας

Νικόλαος Βουνισέας
Senior Partner, KPMG

Για άλλη μια φορά η χώρα μας και όλοι οι πολίτες της παρέμειναν στο ύψος των περιστάσεων και αντιμετώπισαν τις επιπτώσεις και τις προκλήσεις της πανδημίας με θάρρος, ομόνοια και αποφασιστικότητα. Η διαχείριση της κρίσης από την κυβέρνηση και η αρωγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπικουρούμενη από τον γρήγορο ρυθμό εμβολιασμού των πολιτών, βοήθησαν στη μείωση της επίπτωσης από την πανδημία και έφεραν τη χώρα σε ένα δυνατό σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη της οικονομίας.

Η Ελλάδα έδειξε ξανά ότι με θέληση, στήριξη και σθένος μπορεί να ανταποκριθεί στα δύσκολα. Η ανάπτυξη δεν θα έρθει μόνο από τα έσοδα του τουρισμού, που αναμένεται να είναι περισσότερο από πέρυσι, αλλά και από την προσήλωση σε ένα σχέδιο που ως αποτέλεσμα καθιστά την Ελλάδα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Για την επίτευξη αυτή, απαιτείται η δημιουργία ενός πλάνου ώστε στα επόμενα χρόνια να αυξήσουμε σημαντικά το ΑΕΠ, καθώς και να μειωθούν η ανεργία και το δημόσιο χρέος.

Παρότι πολλά έχουν ειπωθεί ως προς την ανάπτυξη, ότι θα επέλθει από τη γρήγορη και ουσιαστική απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων, δεν αρκεί μόνο αυτό, αλλά θα πρέπει να γίνουν και άλλες ενέργειες.

Αρχικά, χρειάζεται να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα, με την εξάπλωση και σωστή εφαρμογή της τεχνολογίας, όπως έγινε τους τελευταίους 18 μήνες. Αυτό θα βοηθήσει, αφενός, να μειωθούν τα έξοδα, αφετέρου δε, να αυξηθεί η διαφάνεια.

Στη συνέχεια, είναι σημαντική η διαμόρφωση σταθερής φορολογικής πολιτικής, που θα δίνει κίνητρα για ανάπτυξη και προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων από το εξωτερικό. Ήδη έχουν γίνει σημαντικές κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, που θα έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα, ωστόσο δείχνουν ότι η πολιτική μας πρέπει να στηρίζεται στην αρχή ότι οι επενδύσεις δεν έχουν μόνο βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα αλλά και πολλαπλό όφελος για το μέλλον.

Η επόμενη μέρα πρέπει να βασίζεται σε έναν κοινό στόχο: την ανάπτυξη της χώρας. Τα τελευταία 20 χρόνια η Ελλάδα μπήκε σε μια νέα πορεία. Η οικονομική ύφεση και τώρα η κρίση της πανδημίας έδειξαν τα αντανακλαστικά της χώρας, που ολοένα και περισσότερο βελτιώνονται. Οι σύγχρονες τομές στην τεχνολογία, στον χώρο εργασίας, στη φορολογική πολιτική, αλλά και στην πολιτική των συντάξεων θέτουν τα θεμέλια για ένα καλύτερο αύριο.

Με το βλέμμα στραμμένο σε ένα καλύτερο αύριο, οφείλουμε ως επαγγελματίες αλλά και πολίτες της χώρας να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη μιας Ελλάδας σύγχρονης και ευρωπαϊκής. Όλοι μας πρέπει να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας από άλλες χώρες του εξωτερικού, ώστε με τρόπο αντικειμενικό και αποφασιστικό να συμβάλουμε στην εξάπλωση της ψηφιακής επιτάχυνσης, στην ενσωμάτωση σύγχρονων μέσων εταιρικής διακυβέρνησης, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη γρήγορη και αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων.

Έχουμε χρέος να κερδίσουμε το στοίχημα αυτό για μας και για την επόμενη γενιά.