• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

PwC: αύξηση εσόδων για τη χρήση 2014 κατά 6%

Σημαντική αύξηση στη Βόρεια και Νότια Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Αύξηση των εσόδων σημειώνεται και στην Ευρώπη, παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα. Το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό εκτοξεύεται στα 195.000 στελέχη, σημειώνοντας ρεκόρ 20.000 προσλήψεων αποφοίτων στη χρήση 2014.

Η PwC ανακοίνωσε συνολικά παγκόσμια ακαθάριστα έσοδα ύψους 34 δισ. δολαρίων για την οικονομική χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014. Η αύξηση των εσόδων ήταν σημαντική σε όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων και σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες. Σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα συνολικά παγκόσμια έσοδα της PwC σημείωσαν αύξηση της τάξης του 6% έναντι του 2013.

«Αυτή η σημαντική αύξηση εσόδων επιτεύχθηκε παρά τις οικονομικές αντιξοότητες που επικρατούν σε κάποιες χώρες και περιοχές και παρά την αυξημένη εποπτεία και τον ισχυρό ανταγωνισμό που χαρακτηρίζουν όλες ανεξαιρέτως τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε», δήλωσε ο κ. Dennis M. Nally, πρόεδρος της PricewaterhouseCoopers International Ltd.

«Η επιτυχία μας βασίζεται στις δεξιότητες των στελεχών μας, στην υπεροχή του παγκόσμιου δικτύου μας και στις συνεχείς επενδύσεις μας στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Ταυτόχρονα, επεκτείνουμε τις υπηρεσίες μας για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών στην ψηφιακή εποχή, παρέχοντας τεχνολογικά προηγμένα προϊόντα.

Σκοπεύουμε να προσλάβουμε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό αποφοίτων σε παγκόσμιο επίπεδο το 2015, σε σχέση με το 2014, επικεντρώνοντας στους νέους που σπουδάζουν στις αναδυόμενες αγορές και σε όσους σπουδάζουν μακριά από τις χώρες τους, με στόχο να επιστρέψουν σε ταχύτατα αναπτυσσόμενες αγορές, όπως η Αφρική. Επίσης έχουμε ήδη ξεκινήσει να απασχολούμε σπουδαστές θετικών επιστημών, αλλά και μηχανικούς Η/Υ, για να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες των πελατών μας για εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων και ανάλυσης δεδομένων.

Συνολικά, είμαστε αισιόδοξοι για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας για τη χρονιά που έρχεται και εκτιμούμε ότι ο παγκόσμιος ρυθμός ανάπτυξης θα αυξηθεί κατά 3,2% το 2015», πρόσθεσε ο κ. Nally.

Γεωγραφικές περιφέρειες

Η ανάπτυξη που σημείωσε η PwC στις αναδυόμενες αγορές ξεπέρασε αυτήν των ανεπτυγμένων οικονομιών. Οι αναδυόμενες αγορές αποτελούν το 20% των παγκόσμιων εσόδων της PwC και το ποσοστό αυτό αναμένεται να αναπτυχθεί μέσα στην επόμενη πενταετία. Σημαντική ανάπτυξη σημειώθηκε στην Ινδία (24%), στην Κίνα (11%) και στη Βραζιλία (10%).

Οι εταιρείες-μέλη του δικτύου PwC στη Μέση Ανατολή και την Αφρική σημείωσαν αύξηση εσόδων της τάξης του 16%, αντικατοπτρίζοντας τις επενδύσεις της PwC αλλά και την αυξημένη ζήτηση για τις υπηρεσίες μας, καθώς οι οικονομίες αυτές αναπτύσσονται με ταχύτατους ρυθμούς και ωριμάζουν.

Στις ανεπτυγμένες αγορές, δεδομένων των συνθηκών, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Τα έσοδα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 6%, στη Μεγάλη Βρετανία 5%, στη Γερμανία 4% και στην Ιαπωνία 10%. Ακόμη και σε χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία, όπου οι οικονομικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες, η PwC πέτυχε ανάπτυξη ύψους 8% και 5% αντίστοιχα.

Στη Νότια Αμερική τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 13%, με ιδιαίτερα εντυπωσιακή ανάπτυξη στη Βραζιλία, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά της. Στη Βόρεια Αμερική τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7%, αντανακλώντας τη συνεχή ανάπτυξη του τομέα συμβουλευτικών υπηρεσιών στην περιοχή.

Η αύξηση των εσόδων από την Ασία ανήλθε στο 9% για τη χρήση 2014, από 2% που ήταν τον προηγούμενο χρόνο. Η αύξηση που σημειώθηκε στηρίχθηκε σε ισχυρές επιδόσεις της PwC στην περιοχή και ιδιαίτερα στην Κίνα, την Ινδία και την Ιαπωνία.

Στην Αυστραλασία και στα Νησιά του Ειρηνικού οι εταιρείες του δικτύου PwC επανέκαμψαν, σημειώνοντας αύξηση εσόδων κατά 4%, με κύριο οδηγό τον αναπτυσσόμενο τομέα συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Αυστραλία.

Τομείς δραστηριότητας

Ο κλάδος ελεγκτικών υπηρεσιών, που αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της δραστηριότητας της PwC και το μεγαλύτερο δίκτυο της κατηγορίας του σε παγκόσμιο επίπεδο, σημείωσε αύξηση της τάξης του 3%, σε 15,1 δισ. δολάρια, συνεισφέροντας το 45% των παγκόσμιων εσόδων του δικτύου PwC. Η σημαντική αυτή αύξηση στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική και ώριμη αγορά των ελεγκτικών υπηρεσιών αντανακλά την υπεροχή του ονόματος και της φήμης της PwC, αλλά και τη διαρκή έμφαση στην ποιότητα και την επένδυση σε ανθρώπους και τεχνολογία. Η ζήτηση για ευρύτερες μορφές ελεγκτικών υπηρεσιών, όπως είναι η παρακολούθηση και διαχείριση του εσωτερικού ελέγχου και των δικλίδων ασφαλείας, διαρκώς αυξάνεται. Η αυξητική αυτή τάση αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς οι ελεγκτικές αρχές εφαρμόζονται πλέον σε περιοχές όπως είναι η κοινωνία και το περιβάλλον.

Τα έσοδα από τον κλάδο συμβουλευτικών υπηρεσιών της PwC σημείωσαν και στη χρήση 2014 αύξηση ύψους 10%, αποφέροντας 10 δισ. δολάρια, διπλασιάζοντας δηλαδή τα παγκόσμια έσοδα από συμβουλευτικές υπηρεσίες στην τελευταία πενταετία και συνεισφέροντας το 29% των συνολικών παγκόσμιων εσόδων της PwC. Η ανάπτυξη του κλάδου συμβουλευτικών υπηρεσιών ήταν κατά βάση οργανική και αντικατοπτρίζει την έμφαση στα μεγάλα έργα που καλύπτουν μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, από τη στρατηγική έως την εφαρμογή λύσεων. Η εξαγορά της Booz and Company τον Απρίλιο του 2014, η οποία μετονομάστηκε σε Strategy&, ενίσχυσε παγκόσμια τη θέση της PwC στον τομέα της στρατηγικής. Η απόκτηση της Strategy& ολοκληρώθηκε μόλις το τελευταίο τρίμηνο της χρήσης 2014, συνεπώς ο οικονομικός αντίκτυπος αυτής θα γίνει πλήρως αισθητός το 2015.

Τα έσοδα του κλάδου φορολογικών υπηρεσιών της PwC επίσης σημείωσαν άνοδο της τάξης του 8%, σε 8,8 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ηγετική θέση της PwC στον παγκόσμιο κλάδο παροχής φορολογικών υπηρεσιών. Η ζήτηση για φορολογικές υπηρεσίες αναμένεται να διατηρηθεί υψηλά και τον επόμενο χρόνο, λόγω των αυξανόμενων αναγκών για φορολογική συμμόρφωση και για συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες. Τα έσοδα του κλάδου φορολογικών υπηρεσιών της PwC αποτελούν το 26% των παγκόσμιων εσόδων και περιλαμβάνουν τα έσοδα από τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού και τις νομικές υπηρεσίες.

Συνολικά, το δίκτυο της PwC συνεργάζεται με ένα μεγάλο φάσμα πελατών, το οποίο καλύπτει το 84% των εταιρειών της λίστας Fortune Global 500, αλλά και πάνω από 100.000 άλλες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014, οι εταιρείες και οι άνθρωποι της PwC προσέφεραν σχεδόν 87 εκ. δολάρια σε κοινωνικές δραστηριότητες και πάνω από 53.000 στελέχη της PwC δώρισαν περισσότερες από 600.000 ώρες σε επαγγελματικές υπηρεσίες και εξειδικευμένες εθελοντικές δραστηριότητες.

Στην Ελλάδα, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, η PwC συνέχισε τη δυναμική της παρουσία, ενισχύοντας την ηγετική της θέση στους κλάδους των ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών της υπηρεσιών. Προσλήφθηκαν 190 νέα στελέχη το 2014 και με 900 πλέον εργαζομένους είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Με την ενεργό της παρουσία στην ελληνική οικονομία και τη συνεισφορά της σε δραστηριότητες κοινωνικής ευθύνης, η PwC έχει απώτερο στόχο να βελτιώσει το κλίμα εμπιστοσύνης στην κοινωνία και να βοηθήσει στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων.