• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

Στροφή προς την ανάκαμψη

ΒΙΒΙΑΝ ΤΣΑΜΑΔΟΥ

SENIOR MANAGER, MARKETING & COMMUNICATION, PWC ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Οι προοπτικές και τα εμπόδια για τον ιδιωτικό τομέα αναδεικνύονται στην τρίτη μελέτη της PwC ειδικά για την Ελλάδα, στο πλαίσιο της 16ης Παγκόσμιας Έρευνας για τους CEOs. Κρίσιμης σημασίας η συνεργασία του κράτους με τον ιδιωτικό τομέα. 

 

Για πρώτη φορά, μετά από δύο χρόνια, ένας σημαντικός αριθμός διευθυνόντων συμβούλων στην Ελλάδα αρχίζει να βλέπει το άμεσο μέλλον θετικά, σύμφωνα με τη μελέτη για την Ελλάδα που διεξήγαγε η PwC στο πλαίσιο της 16ης Παγκόσμιας Ετήσιας Έρευνάς της για τους διευθύνοντες συμβούλους.

Η μελέτη για την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2012, με τη συμμετοχή 45 ανωτάτων στελεχών από τους μεγαλύτερους και αντιπροσωπευτικότερους οργανισμούς της ελληνικής αγοράς.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το 62% των συμμετεχόντων στην έρευνα για την Ελλάδα δήλωσαν «σίγουροι/σχετικά σίγουροι» για τις προοπτικές αύξησης των εσόδων της επιχείρησής τους κατά τους επόμενους 12 μήνες. Ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά το 2011 ήταν 46% και το 2010 μόλις 27%. Η έρευνα δείχνει ότι βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη καμπή για την αναστροφή του αρνητικού κλίματος, όπου η συνεργασία ιδιωτικού τομέα με το κράτος έχει ζωτική σημασία για την οικονομία της χώρας.

Όμως, η αισιοδοξία που εξέφρασαν οι διευθύνοντες σύμβουλοι παραμένει σε ρεαλιστικά πλαίσια, καθώς εμφανίζονται ιδιαίτερα σκεπτικοί ως προς τις εξελίξεις στη διεθνή οικονομία, την ευμετάβλητη οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη διαχείριση του δημοσίου ελλείμματος και χρέους.

Σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο, όπου η οικονομία μας μπορεί να έχει μία πολύ θετική αλλά και πολύ αρνητική τροπή. Ο ιδιωτικός τομέας αποτελεί κινητήριο δύναμη για την ανάκαμψη και πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο για την εξυγίανση της ελληνικής οικονομίας. Υπάρχουν σοβαρές επιχειρήσεις που συνεισφέρουν στην οικονομία και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Είναι καιρός πια να αλλάξει η αρνητική νοοτροπία που επικρατεί σήμερα ως προς την επιχειρηματικότητα.

 

Ο ιδιωτικός τομέας είναι το οξυγόνο της ελληνικής οικονομίας

Για να επιβιώσουν αλλά και να επιτύχουν ανάπτυξη μέσα σε περίοδο κρίσης, οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα στρέφονται στις αγορές του εξωτερικού, γεγονός που συνεισφέρει στην αύξηση του εμπορικού ισοζυγίου. Στην έρευνα της PwC, οι διευθύνοντες σύμβουλοι δήλωσαν ότι έχουν εντείνει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στις διεθνείς αγορές, όπου βλέπουν ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι περιοχές στις οποίες εμφανίζεται η μεγαλύτερη κινητικότητα είναι η Ασία, η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ενώ για πρώτη φορά αρκετοί ανέφεραν την Αφρική. Αντίθετα, στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης παρουσιάζεται μείωση ή στασιμότητα των δραστηριοτήτων.

Για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας απαραίτητη είναι η δημιουργία καινοτομίας και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να έχει τον κύριο ρόλο σε αυτό. Είναι θετικό, λοιπόν, το γεγονός ότι το 51% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν ότι σκοπεύουν να αλλάξουν τη στρατηγική τους με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και την αύξηση της έρευνας και ανάπτυξης.

 

Εμπόδια στην επιχειρηματικότητα

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι στην Ελλάδα είναι η ανεπαρκής χρηματοδότηση, το ασταθές φορολογικό περιβάλλον και το υψηλό ενεργειακό κόστος. Σημαντικότερο εμφανίζεται το πρόβλημα της αδυναμίας χρηματοδότησης, σύμφωνα με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα (89%).

Ως προς την οικονομία της χώρας και το πολιτικό πλαίσιο, οι διευθύνοντες σύμβουλοι εξέφρασαν έντονη ανησυχία για το ασταθές οικονομικό περιβάλλον (96%), την αδυναμία του κράτους να διαχειρισθεί το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος (91%) και την αστάθεια στις κεφαλαιαγορές (87%).

Ακόμη, αρκετοί θεωρούν (71%) ότι ενδεχόμενες κοινωνικές αναταραχές μπορεί να έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην ελληνική αγορά και οικονομία.

 

Συνεργασία με το κράτος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, η συνεργασία και η υποστήριξη του ελληνικού κράτους προς τον ιδιωτικό τομέα έχουν κρίσιμη σημασία για μία υγιή οικονομία.

Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα (98%) θέτουν ως βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού τομέα, ποσοστό πολύ υψηλότερο από πέρυσι (59%). Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού τομέα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξισορρόπηση της αγοράς, την ενίσχυση της ρευστότητας και τη δανειοδότηση των επιχειρήσεων.

Ένας στους δύο συμμετέχοντες δήλωσε ότι η επιχείρησή του επηρεάζεται αρνητικά από ένα κλίμα έλλειψης εμπιστοσύνης και ότι το κράτος δεν έχει κινηθεί ικανοποιητικά –κατά την περίοδο όπου διεξήχθη η μελέτη– για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον φιλικό για τις επιχειρήσεις που θα προσελκύσει επενδύσεις. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι ζητούν από το κράτος να εντείνει τις δράσεις για την κίνηση κεφαλαίων που θα δώσουν στην οικονομία της χώρας την ώθηση που χρειάζεται.

Αξιοσημείωτο επίσης ποσοστό των διευθυνόντων συμβούλων στην Ελλάδα (84%) πιστεύουν ότι το κράτος δεν λαμβάνει αρκετά μέτρα για να μειωθεί η ανεργία στον ιδιωτικό τομέα.

Για να εξυγιάνουμε την οικονομία, χρειάζεται να αλλάξει το κράτος και να κινητοποιηθούν κεφάλαια για επενδύσεις στους υγιείς τομείς, βάσει ενός μακροχρόνιου αναπτυξιακού σχεδίου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το κράτος πρέπει να μετασχηματισθεί, και μάλιστα γρήγορα, αλλάζοντας νοοτροπία και διευκολύνοντας την επιχειρηματικότητα με κάθε δυνατό τρόπο –σταθερό φορολογικό καθεστώς, ρευστότητα, στήριξη εξαγωγών, προαγωγή επενδύσεων, απλοποίηση διαδικασιών.

 

Σχετικά με την έρευνα – Μεθοδολογία

1. Η 16η Ετήσια Παγκόσμια Έρευνα της PwC για τους διευθύνοντες συμβούλους (PwC’s 16th Annual Global CEO Survey), διεξήχθη στο χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2012. Πραγματοποιήθηκαν 1.330 συνεντεύξεις σε 68 χώρες. Περισσότερες πληροφορίες: www.pwc.com/ceosurvey

2. Στην Ελλάδα συμμετείχαν 45 διευθύνοντες σύμβουλοι, πρόεδροι και ανώτατα στελέχη διοίκησης εταιρειών και οργανισμών διαφορετικών κλάδων του ιδιωτικού τομέα. Το 40% αυτών των επιχειρήσεων και οργανισμών είναι εισηγμένες. Δραστηριοποιούνται και εκτός Ελλάδος, κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αλλά και στη Δυτική Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική και στη Βόρειο Αμερική. Το 31% είναι θυγατρικές πολυεθνικών. Το 29% των συμμετεχόντων είναι διευθύνοντες σύμβουλοι ή βρίσκονται σε άλλη ανώτατη διοικητική θέση στην ίδια εταιρεία πάνω από 10 χρόνια. Η έρευνα διεξήχθη από την PwC Ελλάδας, σε συνεργασία με τη διεθνή ομάδα της PwC. Για τα κύρια συμπεράσματα και γραφήματα: www. pwc.gr/ceosurvey-greece.

3. Για αντίτυπο της ελληνικής μελέτης επικοινωνήστε με το τμήμα Marketing & Communication της PwC Ελλάδας, κα. Μισέλ Καραολίδη, michelle.karaolides@gr.pwc.com, 210 6874028.