• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

“Σύννεφο” η ώρα της υλοποίησης για τις επιχειρήσεις

Βασίλης Δημακάκος

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, KPMG

 

Έρευνα της KPMG δείχνει πως η υλοποίηση και ολοκλήρωση τεχνολογιών «Σύννεφου» (Cloud computing) αποτελεί, αυτή τη στιγμή, τη μεγαλύτερη πρόκληση για την υιοθέτηση της τεχνολογίας αυτής στις επιχειρήσεις. 

 

Το 2012 η KPMG, σε συνεργασία με την Forbes Insight, διενήργησε ηλεκτρονική έρευνα σε 16 χώρες με τη συμμετοχή 674 στελεχών οργανισμών που χρησιμοποιούν Cloud τεχνολογία προκειμένου να παρατηρηθεί σε ποιο επίπεδο έχει υιοθετηθεί και ποια είναι μέχρι στιγμής η επίπτωση αυτής της τεχνολογίας στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η έκθεση συνδυάζει στοιχεία της έρευνας με ανάλυση από εξειδικευμένα στελέχη της KPMG πάνω στη συγκεκριμένη τεχνολογία, έτσι ώστε να προστεθεί μια ρεαλιστική προοπτική για τις προκλήσεις και την πολυπλοκότητα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί σήμερα. Σύμφωνα με την KPMG, οι εταιρείες που υιοθέτησαν την τεχνολογία «Σύννεφου» δηλώνουν πως είναι πιο περίπλοκη από ό,τι πολλοί είχαν αρχικά προβλέψει.

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:

  • Πάνω από τις μισές εταιρείες ήδη δουλεύουν με την τεχνολογία «Σύννεφου».
  • Από τις εταιρείες που ήδη υιοθέτησαν τη συγκεκριμένη τεχνολογία, το 70% είχε σημαντική βελτίωση σε επίπεδο μείωσης κόστους και αποτελεσματικότητας.
  • Το 33% των στελεχών δηλώνουν πως το κόστος υλοποίησης της τεχνολογίας «Σύννεφου» ήταν παραπάνω από αυτό που είχε προϋπολογιστεί.
  • Περίπου το ίδιο ποσοστό δηλώνει πως η μετάβαση με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα έγινε με αρκετή δυσκολία.
  • Τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι τα οφέλη της υιοθέτησης του «Σύννεφου» υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυσκολίες στην εφαρμογή του.

Ο σχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών αποτελεί κλειδί στην υλοποίηση. Καθώς η αγορά ωριμάζει, όσον αφορά την τεχνολογία «Σύννεφου», οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με τις πρακτικές δυσκολίες του εγχειρήματος. Συνήθως πλέον δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον σωστό επανασχεδιασμό των διαδικασιών, διευκολύνοντας έτσι τη γρηγορότερη αλλαγή και βελτιώνοντας παράλληλα τα επιχειρησιακά τους μοντέλα. Ένας από τους σημαντικότερους προβληματισμούς που θέτει αυτή η έρευνα είναι ότι η εφαρμογή και υιοθέτηση του «Σύννεφου» πρέπει να συνοδεύεται από τον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών, έτσι ώστε να κεφαλαιοποιείται στο έπακρο η επένδυση.

Καθώς το «Σύννεφο» αρχίζει να γίνεται πλέον «μόδα» στο επιχειρηματικό περιβάλλον, βλέπουμε πως οι οργανισμοί επικεντρώνονται στο «πότε και γιατί» της διαδικασίας υιοθέτησης του «Σύννεφου» αντί στο «πώς». Ενώ η μείωση του κόστους εξακολουθεί να είναι ο κύριος λόγος για την υιοθέτηση του «Σύννεφου», σύμφωνα με το ήμισυ σχεδόν των ερωτηθέντων, το 28% τονίζει ότι η ταχύτητα μετάβασης στο «Σύννεφο» είναι επίσης πολύ σημαντική, όπως είναι και η ικανότητα του «Σύννεφου» να επιτρέψει την ταχύτερη είσοδο σε νέες αγορές (27%), καθώς και να οδηγήσει στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών (22%).

Θεωρούμε ότι το να επιτυγχάνεις πραγματική εξοικονόμηση κόστους από το «Σύννεφο» είναι πολύ σημαντικότερο από το να μετατρέπεις τα πάγια έξοδα σε λειτουργικά κόστη. Η μεγαλύτερη εξοικονόμηση κόστους –και, το πιο σημαντικό, τα οφέλη για την επιχείρηση– θα προέλθουν από τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα εφαρμογής του «Σύννεφου», όπως είναι η δημιουργία αποτελεσματικών διαδικασιών, καθώς και ευέλικτων μοντέλων λειτουργίας.

Νέες προκλήσεις του «Σύννεφου»

Οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει πλέον να κατανοούν καλύτερα όλο και περισσότερες πτυχές του «Σύννεφου», οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τα οφέλη για τους οργανισμούς τους. Οι απαντήσεις στην έρευνα γι’ αυτό το θέμα είναι κατατοπιστικές.

Ασφάλεια: Τα στελέχη που συμμετείχαν επεσήμαναν ότι το «Σύννεφο» τελικά θα πρέπει να βελτιώνει τα θέματα ασφάλειας και όχι να τα θέτει σε κίνδυνο. Το 26% ακόμα βλέπει το θέμα της ασφάλειας ως σημαντική πρόκληση για περαιτέρω υιοθέτηση τεχνολογιών Cloud, αν και πολλές επιχειρήσεις αποδεικνύουν την αυξανόμενη εμπιστοσύνη τους στην ασφάλεια του «Σύννεφου», με το ένα τρίτο των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι θα «περάσουν» βασικές λειτουργίες, όπως τις προμήθειες και την εφοδιαστική αλυσίδα σε Cloud περιβάλλον μέσα στους επόμενους 18 μήνες. Θέματα πιθανής απώλειας δεδομένων και γενικότερα η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και δεδομένων πελατών αποτελούν ακόμα σημαντικές ανησυχίες.

Κανονιστικό πλαίσιο: Μόνο το 18% των ερωτηθέντων βλέπει το κανονιστικό πλαίσιο ως πρόκληση, κυρίως γιατί οι ρυθμιστικές αρχές δεν έχουν συμπεριλάβει το «Σύννεφο» στις περιοχές που επιβάλλουν κανόνες. Δεν είμαστε όμως πολύ μακριά από το σημείο αυτό που οι ρυθμιστικές αρχές θα αρχίσουν να επιβάλλουν κανόνες οι οποίοι θα ορίζουν ή θα επηρεάζουν ώς ένα βαθμό τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν το «Σύννεφο». Το 24% αυτών που απάντησαν υποστηρίζουν πως βρίσκονται σε διαδικασία ανεύρεσης λύσεων «ιδιωτικού περιβάλλοντος» «Σύννεφου», δηλαδή Private Cloud, για να αντιμετωπίσουν τις επερχόμενες κανονιστικές προκλήσεις, αλλά και θέματα που άπτονται της παραπάνω κατηγορίας (ασφάλεια).

Φορολογία: Όταν ρωτήσαμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η φορολογία ώστε να γίνει η μετάπτωση στο «Σύννεφο», κοντά στο 75% αυτών που απάντησαν βλέπει το ρόλο της φορολογίας πολύ σημαντικό ή αρκετά σημαντικό, αναγνωρίζοντας ότι οι φορολογικές δομές μπορεί να αλλάξουν λόγω του «Σύννεφου».