• Σήμερα είναι: Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024

Tο νέο ποινολόγιο της Εφορίας

Tσουχτερά πρόστιμα για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν κόβουν αποδείξεις έως 5.000 ευρώ, αλλά ηπιότερα για παραβάσεις όπως η έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων προβλέπει το νέο ποινολόγιο της Εφορίας.

Συγκεκριμένα, για κάθε απόδειξη μέχρι 5.000 το πρόστιμο θα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ, αν ο παραβάτης τηρεί βιβλία εσόδων-εξόδων ή σε 2.500 ευρώ αν τηρεί τα πρώην βιβλία Γ’ κατηγορίας.

Το πρόστιμο που ισχύει σήμερα είναι 800 ευρώ για την πρώτη κατηγορία και 1.200 ευρώ για τη δεύτερη κατηγορία με τη διαφορά ότι ισχύει πλαφόν που ανέρχεται στο 15πλάσιο του προστίμου.

Για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση απόδειξης λιανικής, τιμολογίου, δελτίου αποστολής κλπ, όταν η αποκρυβείσα αξία είναι άνω των 5.000 ευρώ θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 40% της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφθηκε με ελάχιστο ύψος προστίμου τα 2.500 ευρώ.

Για αυτοτελείς παραβάσεις (αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, μη καταχώρηση φορολογικού στοιχείου στα βιβλία κλπ) μέχρι το τέλος του 2013 τα πρόστιμα έχουν ως εξής:

  • 600 ευρώ για κάθε παράβαση εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά βιβλία
  • 900 ευρώ για κάθε παράβαση εφόσον ο παραβάτης τηρεί διπλογραφικά βιβλία

Όμως, από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής τα πρόστιμα αυξάνονται σε 1.000 και 2.500 ευρώ αντίστοιχα.

Για την έκδοση πλαστού τιμολογίου, από 26 Ιουλίου 2013 το πρόστιμο θα είναι ίσο με το 100% της αξίας του πλαστού φορολογικού στοιχείου.

Για τον ΦΠΑ, όταν αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος έλαβε επιστροφή φόρου ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο με βάση πλαστά ή εικονικά στοιχεία, τότε το πρόστιμο είναι ισόποσο με το 50% του φόρου που εξέπεσε ή που του επιστράφηκε ή δεν απέδωσε.

Επίσης, ο νέος Κώδικας δίνει μια τελευταία ευκαιρία για συμβιβασμό σε όσους έχουν ανοικτούς λογαριασμούς με την Εφορία. Η δυνατότητα συμβιβασμού θα ισχύσει μέχρι το τέλος του 2013, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2014 οι παραβάτες θα πρέπει να προχωρούν στην εφάπαξ καταβολή του προστίμου.

Με το νέο ποινολόγιο, το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά αύξηση των εσόδων, δεδομένου ότι με το σημερινό πλαίσιο επιβάλλονται υπέρογκα πρόστιμα, τα οποία όμως δεν εισπράττονται ποτέ.