• Σήμερα είναι: Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

Τα e-βιβλία και τα e-τιμολόγια στο επίκεντρο του μετασχηματισμού της ελληνικής φορολογικής διοίκησης

ΕΥ

Webcast με αντικείμενο την ευρύτερη εφαρμογή της τεχνολογίας στη φορολογική διοίκηση και τις επιπτώσεις των νέων ρυθμίσεων στη φορολογική λειτουργία των επιχειρήσεων, οργάνωσε την Τετάρτη 1η Ιουλίου η ΕΥ Ελλάδος, με την υποστήριξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

Κατά τη διάρκεια του webcast, στελέχη της EY Ελλάδος παρουσίασαν τους νέους ψηφιακούς τρόπους διαβίβασης δεδομένων στην ελληνική φορολογική διοίκηση και, ειδικότερα, τις διατάξεις για τα e-βιβλία, τα e-τιμολόγια και τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ).

Προλογίζοντας το webcast, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος τόνισε πως, παρότι ήδη έχει εισαχθεί νομοθετικά, το μέτρο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης δεν εφαρμόστηκε ακόμη στην πράξη στην Ελλάδα, όμως η απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου και η εξέλιξη της τεχνολογίας καθιστούν τις συνθήκες για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης πιο ώριμες. Ο κ. Μίχαλος εκτίμησε ότι σύντομα η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων θα είναι πραγματικότητα για όλους.

Σύμφωνα με τον κ. Μίχαλο, τα ανωτέρω μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, ενώ μπορούν να επιφέρουν οφέλη και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως προς τις διαδικασίες τήρησης των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Προειδοποίησε, δε, ότι για τη σωστή εφαρμογή του μέτρου, και δεδομένης της δυσμενούς τρέχουσας συγκυρίας, θα πρέπει να υπάρξει επαρκής χρόνος προσαρμογής και να προβλεφθούν κάποιες ελαφρύνσεις, ώστε να ισοσταθμιστεί το κόστος συμμόρφωσης. Ο κ. Μίχαλος τόνισε ότι στόχος είναι να καταστεί η ηλεκτρονική επεξεργασία φορολογικών δεδομένων ένα εργαλείο που θα προωθεί τη διαφάνεια και όχι μία ακόμη αφορμή για την επιβολή προστίμων στις επιχειρήσεις.

Σε χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του ΣΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης, επικαλούμενος μελέτες που κάνουν λόγο για το ύψος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, το οποίο κυμαίνεται ανάμεσα σε 6 έως 9% του ΑΕΠ, δηλαδή ανάμεσα σε 11 και 16 δισ. ευρώ τον χρόνο, τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικές οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Οικονομικών για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της λειτουργίας της πλατφόρμας myDATA, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκονται, χωρίς αμφιβολία, στη σωστή κατεύθυνση για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Επίσης, ο κ. Σαββάκης δήλωσε ότι η εφαρμογή της τεχνολογίας στη φορολογική διοίκηση θα ευνοήσει τις συνεπείς επιχειρήσεις, οι οποίες πληρώνουν κανονικά τους φόρους, τα τέλη και, γενικά, εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος. Κατά τον κ. Σαββάκη, με τη βοήθεια της τεχνολογίας θα περιοριστούν εκείνες οι επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν συστηματικά, νοθεύοντας, έτσι, τον ανταγωνισμό, και οι οποίες πλήττουν με αυτόν τον τρόπο τα δημόσια έσοδα, την εθνική οικονομία, τις υγιείς και συνεπείς επιχειρήσεις και, εντέλει, την ίδια την κοινωνία.

Εκ μέρους της ΕΥ Ελλάδος, οι κ. Στέφανος Μήτσιος, εταίρος και επικεφαλής των Φορολογικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, και Γιάννης Γουλιάς, εταίρος στο Τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, παρουσίασαν αναλυτικά τις νέες ρυθμίσεις, τις αλλαγές που επιφέρουν, τις σχετικές προθεσμίες, καθώς και τα κίνητρα που παρέχονται στις επιχειρήσεις για την υιοθέτησή τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μήτσιος τόνισε ότι η τεχνολογία αποτελεί, υπό προϋποθέσεις, σημαντικό σύμμαχο στη μάχη κατά της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής, ενώ αναφέρθηκε στα στάδια εξέλιξης της ψηφιακής φορολογικής διοίκησης –από την ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων (e-file) στον υπολογισμό και καταλογισμό φόρων από τις φορολογικές αρχές χωρίς την ανάγκη υποβολής δηλώσεων από τους φορολογούμενους (e-assess).

Ο κ. Μήτσιος παρουσίασε συνοπτικά τα στάδια εξέλιξης της ψηφιακής φορολογικής διοίκησης σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και το τι προβλέπεται στην Ελλάδα, για τη διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA για την ενημέρωση των e-βιβλίων, καθώς και την e-έκδοση παραστατικών λιανικής και χονδρικής πώλησης (e-τιμολογίων) μέσω πιστοποιημένων παρόχων (B2B και B2C), αλλά και για συναλλαγές με το Δημόσιο (B2G), ενώ ανέλυσε τις επερχόμενες αλλαγές στους ΦΗΜ.

Στο πλαίσιο του webcast, τα στελέχη που το παρακολούθησαν κλήθηκαν να απαντήσουν σε ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τις νέες προβλέψεις και τις επιχειρήσεις τους. Σε σχετική ερώτηση για το εάν η επιχείρησή τους έχει επιλέξει να εκδίδει e-τιμολόγια, το 72% των συμμετεχόντων απάντησαν αρνητικά.

Το 64% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι η δυνατότητα εκσυγχρονισμού των διαδικασιών της οικονομικής διεύθυνσης αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την απόφαση σχετικά με την έκδοση ή και λήψη e-τιμολογίων, μέσω πιστοποιημένων παρόχων. Αντίστοιχα, το 43% θα εξέταζε την παροχή φορολογικών κινήτρων ως πιθανό παράγοντα επιλογής e-τιμολόγησης μέσω πιστοποιημένου παρόχου.

Στη συνέχεια, ο κ. Γουλιάς ανέλυσε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τη νέα διαδικασία για τα e-βιβλία, επεξηγώντας τις διαφορές στη ροή δεδομένων μεταξύ αντικριζόμενων και μη αντικριζόμενων παραστατικών, μέσω παραδειγμάτων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις τυποποιήσεις δεδομένων παραστατικών –και τις υποπεριπτώσεις τους– όπως έχουν οριστεί από την ΑΑΔΕ, και στην ανάγκη ομαδοποίησης και χαρακτηρισμού των συναλλαγών από την πλευρά της επιχείρησης, για τον οποίο απαιτείται η κατάλληλη φορολογική και μηχανογραφική υποστήριξη.

Σε σχετική ερώτηση, μόλις το 40% των συμμετεχόντων θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις τους είναι αρκετά ή σε μεγάλο βαθμό προετοιμασμένες για να υιοθετήσουν τη νέα διαδικασία διαβίβασης δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA. Αντίθετα, το 60% θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις τους δεν είναι καθόλου έτοιμες ή είναι ελάχιστα προετοιμασμένες για τη νέα διαδικασία.

Τέλος, ο κ. Γουλιάς αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις για την υιοθέτηση της νέας διαδικασίας, όπως η απόκτηση μηχανογραφικής λύσης για τα e-βιβλία και η σωστή παραμετροποίησή της, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, υπογραμμίζοντας ότι, πλέον, καλούνται να εκτιμήσουν με ποιους τρόπους η νέα διαδικασία θα επηρεάσει όχι μόνο το λογιστικό/εμπορικό σύστημά τους ή ERP αλλά και τις διαδικασίες, τα στελέχη, τους πελάτες, τους προμηθευτές τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούν.

Σε ερώτηση για το ποια θεωρούν ως τα τρία σημαντικότερα εμπόδια για την υλοποίηση της ενημέρωσης των e-βιβλίων, οι συμμετέχοντες κατέδειξαν ως μεγαλύτερο εμπόδιο την έλλειψη επαρκούς χρόνου μέχρι την έναρξη εφαρμογής της διάταξης, τον Οκτώβριο του 2020 (65%), με την έλλειψη διαθέσιμου χρόνου και τεχνογνωσίας από τα στελέχη της επιχείρησης, προκειμένου να προβούν στην υλοποίηση του έργου (56%) και την περίπτωση οι ιδιαιτερότητες της επιχείρησης, ή του κλάδου στον οποίο εκείνη δραστηριοποιείται, να μην έχουν ληφθεί υπόψη από την ΑΑΔΕ (45%), να ακολουθούν ως τα κυριότερα εμπόδια. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν κατέγραψαν, επίσης, ως εμπόδιο την έλλειψη φορολογικών κινήτρων, αντίστοιχων αυτών που θα παρασχεθούν για την έκδοση/λήψη e-τιμολογίων μέσω πιστοποιημένων παρόχων (31%), αλλά και τη μη υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (26%).

Αντίστοιχα, σε σχετική ερώτηση ως προς το ποια προσδοκούν ότι θα είναι τα τρία κυριότερα οφέλη από τη χρήση των e-βιβλίων, τα στελέχη που παρακολούθησαν το webcast εκτιμούν ότι η καλύτερη παρακολούθηση των φορολογικών υποχρεώσεων και η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, μέσω της αυτοματοποίησης (71%), θα είναι το κυριότερο όφελος που θα αποκομίσει η επιχείρησή τους, με τη μείωση του χρόνου συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων και την ταχύτερη διεκπεραίωση των φορολογικών ελέγχων να θεωρούνται εξίσου σημαντικά οφέλη (57%).