• Σήμερα είναι: Σάββατο, 3 Ιουνίου, 2023

Τα νέα του επαγγέλματος

 Η Accountancy Europe (πρώην FEE) κοινοποίησε στα ινστιτούτα μέλη της συνοπτική παρουσίαση των απαντήσεων στη διαβούλευση σχετικά με τις δημόσιες εκθέσεις των επιχειρήσεων (έλεγχος ικανότητας). Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε δήλωσή της με σχολιασμό σχετικά με τη διαβούλευση περί εκτίμησης της ικανότητας των επιχειρήσεων. Η δήλωση δημοσιεύεται στη σελίδα διαβούλευσης: https://bit.ly/2DhQe6e.

Με το από 15.11.2018 δελτίο τύπου του, το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) ζητεί δημόσια σχόλια μέχρι την 15η Μαρτίου 2019 σχετικά με το προσχέδιο του προτεινόμενου ISRS 4400 (Αναθεωρημένο) «Συμφωνηθείσες Διαδικασίες» (https://bit.ly/2SfHeZk).

Με το από 19.11.2018 δελτίο τύπου της, η IFAC (Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών) καλεί τις χώρες της ομάδας G20 να επιδιώξουν έξυπνη ρύθμιση, αυξημένη διαφάνεια και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στα θεσμικά όργανα και την προώθηση της παγκόσμιας οικονομικής προόδου (https://bit.ly/2Tzoj8J).

Με την από 6.12.2018 ανακοίνωσή της, η Accountancy Europe (πρώην FEE) παρουσιάζει δημοσίευσή της με θέμα τη «Βελτίωση της πρόσβασης στις διασυνοριακές υπηρεσίες – Οδηγία για τη δοκιμασία αναλογικότητας» (Enhancing access to cross-border services – Proportionality Test Directive). Η ανωτέρω δημοσίευση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://bit.ly/2QbUbm6

Με την από 10.12.2018 ανακοίνωσή της, η Accountancy Europe (πρώην FEE) παρουσιάζει δημοσίευσή της με θέμα τις συνέπειες που επιφέρει ο Κανονισμός περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στο έργο των ελεγκτών (GDPR: implications for auditors). Η ανωτέρω δημοσίευση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://bit.lya2SBacig

Ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αποχώρηση του επικεφαλής του EPSAS Task Force κ. Αλέξανδρου Μακαρονίδη λόγω συνταξιοδότησης και η ενσωμάτωση του EPSAS Task Force στην EUROSTAT Unit C1.

Με το από 10.12.2018 δελτίο τύπου της, η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) ανακοίνωσε ότι η Anne-Marie Vitale είναι η νέα πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Εκπαίδευσης (IAESB) της IFAC.

Με το από 13.12.2018 δελτίο τύπου της, η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) ανακοίνωσε ότι ο κ. Σταύρος Θωμαδάκης διορίζεται πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (IESBA) για ένα ακόμη έτος.

Με το από 24.1.2019 δελτίο τύπου της, η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) ανακοίνωσε την έκθεσή της με τίτλο G20 Public Trust in Tax, στην οποία διατυπώνεται σαφώς ότι η διαφάνεια, η πολυπλοκότητα, η ανισότητα και η διαφθορά είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες για το κοινό στις χώρες της ομάδας G20. Η ανωτέρω δημοσίευση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2GsFrZY

Με την από 22.1.2019 ανακοίνωσή της, η Accountancy Europe (πρώην FEE) παρουσιάζει σύνοψη των πεπραγμένων της εκδήλωσής της για τον ρόλο της διακυβέρνησης στην καταπολέμηση της απάτης και του οικονομικού εγκλήματος.

Με το από 10.12.2018 δελτίο τύπου της, η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) ανακοίνωσε ότι ο Willie Botha ορίστηκε τεχνικός διευθυντής του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) της IFAC.

Με το από 28.1.2019 δελτίο τύπου της, η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) ανακοίνωσε ότι η ACCA (Ένωση Πιστοποιημένων Ελεγκτών Λογιστών) και η IFAC (Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών) δρομολογούν μια παγκόσμια ενημερωτική σειρά ανακοινώσεων που θα εντοπίζει, θα τεκμηριώνει και θα μοιράζεται ιστορίες επιτυχιών στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Η ανωτέρω δημοσίευση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2UlGe2v

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσφατα κυκλοφόρησε η δεύτερη έκδοση από το ΣΟΕΛ των βιβλίων του συναδέλφου κ. Βασιλείου Λουμιώτη, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου ΣΟΕΛ και Διευθυντή Σπουδών ΙΕΣΟΕΛ.

Τα βιβλία αυτά είναι επικαιροποιημένα και βελτιωμένα με την προσθήκη νέων πρακτικών θεμάτων και ασκήσεων.

Τα βιβλία είναι τα εξής:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΝΕΩΝ  ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) συγχαίρει τα μέλη του για τις επιτυχίες τους στις πρόσφατες  εξετάσεις του ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) στο πλαίσιο απόκτησης επαγγελματικού τίτλου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Οι εξετάσεις αυτές, στις οποίες συμμετέχουν υποψήφιοι από πολλές χώρες,  είναι μεταπτυχιακού επιπέδου, καλύπτουν ευρύτατο φάσμα θεμάτων, διεξάγονται με βάση την αμοιβαία αναγνώριση Σ.Ο.Ε.Λ. – ACCA και είναι παγκοσμίως αποδεκτές. Τα διακριθέντα μέλη μας που πρώτευσαν στην Ελλάδα με αλφαβητική σειρά είναι τα εξής:

Το Σ.Ο.Ε.Λ. θα συνεχίσει να αποδίδει την απαιτούμενη προσοχή και να υποστηρίζει μέσω του
Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) την εκπαίδευση και
συνεχή επιμόρφωση όλων των μελών του, ως ένα από τα προαπαιτούμενα για τη διατήρηση του
κύρους του ελεγκτικού θεσμού.