• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024
ΤΕΥΧΟΣ 35

06Λογιστική: 100 χρόνια μετά Βασίλειος Φ. Φίλιος Πανεπιστημιακός

14. Οι επιχειρήσεις 2011- 2017 Grant Thornton

18. Δεν μπορούν να γίνουν επενδύσεις  χωρίς τα κεφάλαια Νικόλαος Βουνισέας Senior Partner, Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών, KPMG

20. Μειώνεται ξανά η αισιοδοξία των ελλήνων επιχειρηματιών Grant Thornton

24. Συμπορευόμενοι με την τάση της εποχής: Τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική εκμάθηση Robert Stenhouse Προέδρος ACCA

28. Γνωριμία με τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης Πάρης Καραγιάννης KPMG

30. Παθολογίες της λογιστικής Αναστασία Β. Φίλιου Δρ Λογιστικής

38. 10 χρόνια κρίσης:  Η οικονομία συρρικνώθηκε αλλά δεν μεταρρυθμίστηκε PwC

40. Ο μετασχηματισμός μονόδρομος για τον κλάδο αγροτικής βιομηχανίας ΕΥ

44. GDPR: Ένα χρόνο μετά…. Στέλιος Βογιατζής , Mazars

46. EPSAS: Ένα άλμα προς την καλύτερη λήψη αποφάσεων και τη λογοδοσία στον δημόσιο τομέα Αλέξανδρος Μακαρονίδης Task Force EPSAS

54. Οι κυβερνοαπειλές κορυφαίος κίνδυνος  για τις τράπεζες – «κλειδί» ο ρόλος των CROs ΕΥ

56. Oι συμβάσεις με συνδεδεμένα μέρη Θεόδωρος Σ. Αντωνάκης ΣΟΛ Crowe, Γεώργιος Ε. Σγουράκης ΣΟΛ Crowe

64. Cyber Security: Οι κίνδυνοι, τα μέτρα προστασίας και η ασφάλιση Στέλιος Βογιατζής, Mazars

66. Υποχωρει το χαρτοφυλάκιο προσφορών κρυπτονομισμάτων ΕΥ

68. Αύξηση κατώτατου μισθού: Ποια άλλα ποσά επηρεάζονται; Mazars

70. Σε επίπεδα ρεκόρ πλησιάζει η διάθεση των επιχειρήσεων για αποεπενδύσεις ΕΥ

72. Εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων 2018 PwC

74. Το ουσιώδες μέγεθος Αγγελική Τέσκου ΣΟΕΛ

78. Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων απειλή για την ανάπτυξη της Ευρώπης ΕΥ

80. Η μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση πιο σημαντική από ποτέ για τους θεσμικούς επενδυτές ΕΥ

82. Έλεγχος των αποθεμάτων στη βιομηχανία Κυριάκος Πατατούκας, Φωτεινή Μπαλάσκα ΣΟΛ Crowe

86. Εταιρικά Νέα