• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024
Τεύχος 37

4. NEWS Eν  περιλήψει…

06. Μπορεί η Ελλάδα να γίνει Εσθονία; Katrin Nyman Metcalf

12. Η κριτική λογιστική: Οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις στη λογιστική, Βασίλειος Φ. Φίλιος Πανεπιστημιακός

22. Προβλέψεις και δημιουργική λογιστική Κυριάκος Πατατούκας, Νικόλαος Λ. Παπάκης, ΣΟΛ CROWE

28. Πράσινα ομόλογα: ένα οικονομικό εργαλείο που ενισχύει τη βιωσιμότητα στις αγορές κεφαλαίου, Κατερίνα Κατσούλη, Grant Thornton

30. EMIR Refit: Το αναθεωρημένο κανονιστικό πλαίσιο για τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές παραγώγων, Γεωργία Μανταλάρα, Deloitte

34. Αριθμοδείκτες λογιστικής ανάλυσης σε καιρούς οικονομικής κρίσης, Αναστασία Β. Φίλιου

40. Ασαφή σύνολα για την ανάλυση της πτώχευσης των επιχειρήσεων, Δρ Λία Κρασαδάκη, Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Καθηγητής Μιχάλης Δούμπος

48. Η ΔΑΕΕΚ  κινείται στο επίκεντρο της ατζέντας της ΕΚΤ, Κωνσταντίνος Λευκαδίτης, KPMG

50. Διαχείριση NPLs: Στην εποχή των τιτλοποιήσεων και των μεγάλων «servicers», Μαρίνα Καπετανάκη, KPMG

52. Global Economy Watch: Οι χώρες της Ανατολικής Ασίας και της Βόρειας Ευρώπης παγκόσμιοι ηγέτες, PwC

53. Μερική διάσπαση εταιρείας Ανακύπτοντα προβλήματα και λογιστική αντιμετώπιση Μαριάνθη Ξένου, ΣΟΛ CROWE

61. Η σημασία του ελέγχου σήμερα και στο μέλλον, Χάρης Συρούνης, KPMG

62. Οι καταναλωτές επιλέγουν εξατομικευμένα πακέτα υπηρεσιών ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, Deloitte

64.Τα έσοδα του κατασκευαστικού κλάδου αυξάνονται παγκοσμίως, τη στιγμή που η κεφαλαιοποίηση μειώνεται, Deloitte

67.Στο 64% παγκοσμίως ο ρυθμός υιοθέτησης του FinTech, ΕΥ

68. Η «Ελεγκτική» του Leslie A. Mattingly: Το πρώτο σημαντικό βιβλίο Ελεγκτικής στην Ελλάδα, Κωνσταντίνος Ι. Νιφορόπουλος, Ωρίων

72. Εταιρικά νέα