• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024
ΤΕΥΧΟΣ 38

04.News

12.Η λογιστική μεταρρύθμιση και η μάχη με τη φοροδιαφυγή, Θεόδωρος Σκυλακάκης

16. Πέντε χρόνια από την εισαγωγή του Ν. 4308/2014, Χαρίλαος Αλαμάνος, ΣΟΕΛ, SOL CROWE

20. Νέα εργαλεία στη διάθεση του ελεγκτικού – λογιστικού επαγγέλματος, Abdul Goffar, ACCA

24. Χαρτογραφώντας το μέλλον της ενεργειακής σκακιέρας στην Ελλάδα, Μιχάλης Θωμαδάκης, Grant Thornton

26. Ελληνική επιχείρηση και τεχνολογία: Οι τρεις σημαντικότερες προκλήσεις για το 2020, Στέλιος Βογιατζής, Mazars

28. Η ασφάλεια και η προστασία των προσωπικών δεδομένων στην ψηφιακή εποχή, Διονύσιος Αλευράς, Grant Thornton

30. Χαρτογραφώντας τις αλλαγές στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Grant Thornton

34.Η τεχνολογία δεν είναι πανάκεια, Grant Thornton

38. Σημαντικότερα θέματα ελέγχου (Key Audit Matters), Νικόλαος Τσιμπούκας, DFK PD Audit A.E

44. Η αποτίμηση αποθεμάτων: Ένα ενδιαφέρον λογιστικό ζήτημα μεγάλης σημασίας, Φίλιππος Β. Φίλιος

48. Εταιρική διακυβέρνηση: O ακρογωνιαίος λίθος για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο Ελευθερία Σπυρίδωνος, Grant Thornton

50. Ανάκαμψη του καταασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα μέχρι 2022 DELOITTE

52. CFOs: Πρώτη σε αισιοδοξία η Ελλάδα, Deloitte

54. Ερευνα Property Lending Barometer 2019, KPMG

56. Global Economy Watch: Το 2020 η χρονιά του «slowbalisation» για την παγκόσμια οικονομία, PwC

58. Αβεβαιότητα στο διεθνές φορολογικό περιβάλλον, ΕΥ

60.Ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις και το μέλλον τους Κατερίνα Πολυζώη, KPMG

62.Η κόπωση από τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες και η ανάγκη διατήρησης της ιδιωτικότητας, ΕΥ

64. Απαραίτητος ο ψηφιακός μετασχηματισμός του εσωτερικού ελέγχου, ΕΥ

65. Developing Leadership Skills, Τόνια Παρίση, KPMG

66. Έκθεση Digital Trust Insights, PwC

68. Έκθεση «Paying Taxes 2020», PwC

70. Ψηφιακός μετασχηματισμός και cyber security στη ναυτιλιακή βιομηχανία, Πάρης Καραγιάννης, KPMG

72. Υπεύθυνη βιώσιμη Χρηματοοικονομική, Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

74. Η καθιέρωση ηθικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, EY

75. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων, ΕΥ

76. Η Μπαρτσελόνα κατακτά την κορυφή του Deloitte Football Money League, Deloitte

80. Εταιρικά νέα

84. Η ιστορία του χαρτοσήμου, Κωνσταντίνος Ι. Νιφορόπουλος, Ωρίων Α.Ε.