• Σήμερα είναι: Τετάρτη, 7 Ιουνίου, 2023
ΤΕΥΧΟΣ 39

04. NEWS Eν περιλήψει…

08. Επιστροφή στις επενδύσεις και τη βιομηχανία, Άδωνις Γεωργιάδης

14. Οι επαγγελματίες λογιστές, το μέλλον, Mark Millar

18. Χτίζοντας μια βιώσιμη επιχείρηση, Trond-Morten Lindberg

22. Κρίση κορονοϊού: Επιπτώσεις στην αναφορά και τον έλεγχο, Accountancy Europe

26. Διαχειριστείτε μια πρωτόγνωρη πρόκληση, Μιχάλης ΠαπαγεωργίουKPMG

30. Covid-19: Διαχειριστείτε το σήμερα – Προετοιμαστείτε για το αύριο, Δρ Παναγιώτης Πρόντζας, Grant Thornton

32. Covid-19: Πώς επηρεάζονται οι αποτιμήσεις στην εποχή της πανδημίαςΔημήτρης Δουβρής, Ελίνα Λίτσα, Grant Thornton

36. Τα τρία μαθήματα για την επόμενη μέρα της ελληνικής επιχείρησης, Στέλιος Βογιατζής, Mazars

38. Τι σημαίνει για τον έλληνα ασφαλισμένο Φερεγγυότητα ΙΙΦίλιππος Κάσσος, KPMG

42. Ευρωπαϊκή έρευνα: Διασφαλίζοντας την ηγετική θέση το 2025BDO

46. «Οδικός χάρτης» για τη διαχείριση της ρευστότητας και των αναγκών χρηματοδότησης κάτω από ακραίες συνθήκεςΔημήτρης Λαμπρόπουλος, KPMG

48. Ο αντίκτυπος του Covid-19 στην εποπτεία των αγορών κεφαλαίου της Ε.Ε.Δρ Θύμιος Μπουλούτας, Grant Thornton

52. Covid-19 και έλεγχος οικονομικών καταστάσεωνΜπερτζελέτος Βασίλειος, ΣΟΕΛ

58. Οι επιχειρήσεις αναθεωρούν τις στρατηγικές διαχείρισης κεφαλαίωνEY

60. Ο δρόμος για την επόμενη μέρα PwC

62. Ο στρατηγικός ρόλος του Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιτυχή μετάβαση σε μια «νέα κανονικότητα»PwC

64. Aσφαλής επιστροφή των εργαζομένων στον χώρο εργασίας, μετά τον COVID-19EY

66. Η πανδημία αλλάζει ριζικά τις καταναλωτικές συμπεριφορές, EY

68. Μη δημοσίευση ισολογισμών: Προτάσεις νομοθετικής ρύθμισης, Παναγιώτης Παπαδέας

71. Η αναδιάρθρωση των εταιρειών εντός της ενιαίας αγοράς, Φωτεινή Σταγάκη

74. Πληθαίνουν τα φαινόμενα εταιρικής απάτηςEY

76. Οι εργαζόμενοι το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο μιας επιχείρησηςΚυριάκος Πατατούκας, ΣΟΛ CROWE, Νικόλαος Λ. Παπάκης, ΣΟΛ CROWE

81. Οργανισμός για την Τυποποίηση στη Λογιστική και στην Ελεγκτική, Αθανάσιος Α. Μανδήλας

84. Χειρισμοί λογαριασμών ιδιοτελώς: το νέο πεδίο έρευνας διεθνώςΒασίλειος Φ. Φίλιος, Νικόλαος Αρνής

89. Ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή, Δρ Μάριος Μενεξιάδης, Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Χρήστος Λεμονάκης

91. ΔΠΧΑ 9: οι επιπτώσεις του στις οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών συστημικών τραπεζώνΓεραντώνης Νικόλαος, Χύτης Ευάγγελος

95. Γυναίκες σε παγκόσμιες ηγετικές θέσειςKPMG

98. Η περιπέτεια της λέξης «λογιστική», Κωνσταντίνος Ι. Νιφορόπουλος, Ωρίων Α.Ε.