• Σήμερα είναι: Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
ΤΕΥΧΟΣ 41

01. News
04. Editorial
06. Το στοίχημα της οικονομίας μετά την πανδημία, Μαρία Ακριβού
10. E.E: Αναθεώρηση της Οδηγίας για τις μη χρηματοοικονομικές αναφορές, Ροδούλα Ρούσου, ΣΟΛ Crowe
16. Covid-19 και κυβερνοασφάλεια: Ποια είναι τα μέτρα που μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις, Στέλλα Αγγελοπούλου, Grant Thornton
18. Έξι προκλήσεις που φέρνει η «νέα πραγματικότητα» στο τραπεζικό σύστημα, Χάρης Συρούνης, KPMG
20. Οι 8 μεγατάσεις που διαμορφώνουν το σήμερα και το αύριο του κόσμου μας, EY
24. Η πανδημία δημιούργησε πρόσθετες προκλήσεις για την ακεραιότητα των επιχειρήσεων, EY
26. Covid-19: Τα νέα δεδομένα και οι προοπτικές στον τομέα των εξαγορών και συγχωνεύσεων, Δημήτρης Δουβρής, Grant Thornton, Ελίνα Λίτσα, Grant Thornton
28. Μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην ιστορία των επενδύσεων στην τεχνολογία προκάλεσε η Covid-19, KPMG
34. Εταιρική διακυβέρνηση, Σταύρος Νικηφοράκης, AΞΩΝ, Γιάγκος Χαραλάμπους, AΞΩΝ
38. Η κρισιμότητα της εταιρικής διακυβέρνησης για την επιχειρηματική στρατηγική και τη δημιουργία εταιρικής αξίας, Grant Thornton
40. Ο ρόλος της ηθικής στο μέλλον του φορολογικού σχεδιασμού, Φωτεινή Σταγάκη
43. Ψηφιακοί νομάδες, Chris Smith, BDO Global
45. Οι αμοιβές ελέγχου προς τις πωλήσεις: Ένας χρήσιμος αλλά όχι πολύ γνωστός αριθμοδείκτης, Βασίλειος Φ. Φίλιος
46. Ο ρόλος των διεπιστημονικών επιτροπών και η συμβολή τους στον έλεγχο, Γιώργος Καραμιχάλης, ΣΟΕΛ, ΣΟΛ Crowe
48. Με το βλέμμα στραμμένο στις ευκαιρίες και την ανάπτυξη, Νικόλαος Βουνισέας, KPMG
49. Το κόστος των λαθών πρόβλεψης, Φίλιππος Β. Φίλιος
50. Η έννοια το περιθωρίου συνεισφοράς και η σημασία του, Φίλιππος Β.  Φίλιος
52. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενόψει μοναδικών στα χρονικά αλλαγών, PwC
53. Οδηγώντας την αλλαγή με ασφάλεια, PwC
54. Αναδυόμενες τεχνολογίες και κλιματική αλλαγή στην κορυφή των ανησυχιών των ελλήνων CEOs,KPMG
58. Αποτελεσματικότητα συστήματος εσωτερικού ελέγχου και εταιρική διακυβέρνηση Δρ Μάριος Μενεξιάδης, PhD, Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Χρήστος Λεμονάκης
60. Έσοδα ύψους 37,2 δισ. δολ. για το 2020 ανακοίνωσε η ΕΥ παγκοσμίως, ΕΥ
62. Οι επιδόσεις των επιχειρήσεων σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης, EY
63. Η ΕΥ προσφέρει δωρεάν στους 284.000 ανθρώπους της παγκοσμίως ένα πλήρως ψηφιακό πρόγραμμα MBA, EY
64. Ο ρόλος του ανεξάρτητου ελεγκτή στην ομαλή λειτουργία των αγορών, PwC