• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023
ΤΕΥΧΟΣ 42

01. News
04. Editorial
06. Μέγαρο Ορκωτών Λογιστών. Όταν τα κτίρια γράφουν ιστορία, Κωνσταντίνος Ι. Νιφορόπουλος
22. Η επίπτωση της πανδημίας στο ελεγκτικό επάγγελμα, Μάριος Φασούλας, ΣΟΛ Crowe, Έυάγγελος Χύτης, Στέργιος Τάσιος
30. «Εισερχόμαστεσε μια νέα πραγματικότητα», Νίκος Βουνισέας, KPMG
32. Η επόμενη ημέρα της πανδημίας, Δρ Νικόλαος Καραμούζης, Grant Thornton
34. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τραπεζικού συστήματοςκαι το μέλλον του δικτύου καταστημάτων, Grant Thornton
38. Έξι προκλήσεις που φέρνει η «νέα πραγματικότητα» στο τραπεζικό σύστημα, Χάρης Συρούνης,KPMG
40. Βοηθήστε τους υπαλλήλους της τράπεζάς σας να προσαρμοστούν και να προάγουν την επαγγελματική αξία, Παναγιώτης Γκιουμές, Grant Thornton
42. Η διαφάνεια για τις επιπτώσεις της πανδημίας κλειδί για τις εταιρικές αναφορές 2020, EY
46. Transfer Pricing: Κατανόηση και πρακτικές συμβουλές για ένα επιτυχημένο φάκελο τεκμηρίωσης, Χρήστος Αντωνόπουλος, AΞΩΝ, Ιωάννης Ρουσάκης, ΑΛΦΑ
50. Το τέλος του γραφείου;,Αθανάσιος Α. Μανδήλας
56. Η επίδραση της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων, Γεράσιμος Γ. Ρομποτής (PhD, FCAA, CPA, Διεθνής Έλεγκτική)
62. Επισκόπηση των διεθνών εξελίξεων Ιανουάριος 2021, BDO
66. Η κυβερνοασφάλεια στη ναυτιλία: Φλέγον ζήτημα στα χρόνια του ψηφιακού μετασχηματισμού, Θοδωρής Στεργίου, Νικόλαος Αστυφίδης, KPMG
68. Deloitte Human Capital Trends 2021, Deloitte
70. Μείωση εσόδων για τους συλλόγους του Football Money League από την επίδραση της πανδημίας, Deloitte
74. Ισχυρό πλήγμα στον ελληνικό τουρισμό το 2020 – Μετά το 2022 η ανάκαμψη, EY
76. Διάσπαση, Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης
78. O ρόλος των CFOs στον επαναπροσδιορισμό του αύριο των επιχειρήσεων, EY
79. Έλεγχοι λιγότερο σύνθετων οντοτήτων, Γιώργος Καραμιχάλης, ΣΟΛ Crowe
80. Μόλις το 2% των επιχειρήσεων προετοιμασμένες για τις επιπτώσεις της πανδημίας στις εφοδιαστικές αλυσίδες, EY
82. Υποχωρεί σταδιακά η ανησυχία για τις επενδύσεις στην Ευρώπη – Πώς βλέπουν οι επενδυτές την Ελλάδα, EY
85. H Deloitte Ελλάδος απέκτησε την πιστοποίηση του Great Place to Work, Deloitte
86. Η Grant Thornton υποδέχεται το 2021 με επένδυση 100 νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας, Grant Thornton