• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
ΤΕΥΧΟΣ 43

01. News
04. Editorial
06. Φραγκίσκος Κουτεντάκης: «Για να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος απαιτείται δημοσιονομική υπευθυνότητα και αποτελε σματικότητα», Μαρία Ακρίβου
10. Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Προϋποθέσεις και παράμετροι επιτυχίας για τη χώρα μας, Βασίλης Καζάς, Grant Thornton
12. Πώς ο αυτοματισμός μετασχηματίζει το λογιστικό επάγγελμα: Μια πρώτη προσέγγιση, Αθανάσιος Α. Μανδήλας, Ευάγγελος Θ. Χύτης
18. Παγκόσμιο Τοπίο Κινδύνων 2020, BDO
20. Η απομείωση περιουσιακών στοιχείων σε καιρούς πανδημίας, Γεώργιος Βαρβίας, UHY – ΑΞΩΝ
24. Νικόλαος Βουνισέας Μονόδρομος οι επενδύσεις για την ανάκαμψη, Συνέντευξη στον Στέλιο Μακρή
26. Συνέχιση δραστηριότητας και αναγνώριση μεταγενέστερων γεγονότων στην περίοδο της πανδημίας, Βασίλειος Μπερτζελέτος, ΣΟΕΛ, Εμμανουήλ Δεδούλης, ΣΟΕΛ
30. Γυναικείο Επιχειρείν 2021: Παράθυρο ευκαιρίας, Grant Thornton
34. Οι πολιτικοί κίνδυνοι που θα «σημαδέψουν» το 2021 και τι σημαίνουν για τις επιχειρήσεις, ΕΥ
36. Η Διαχείριση των Κερδών στις υπό Πτώχευση Ελληνικές Επιχειρήσεις, Πριν και Κατά τη Διάρκεια της Οικονομικής Κρίσης – Μια Εμπειρική Έρευνα, Νικόλαος Αρνής, Γεώργιος Κόλιας, Αναστασία Φίλιου
40. Το νέο πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα: Η συμμόρφωση με ένα περισσότερο απαιτητικό νομικό περιβάλλον, Σταμάτιος Σ. Δρίτσας, SOL CROWE
42. Ευρωπαϊκός Ενιαίος Ηλεκτρονικός Μορφότυπος (ESEF): Προωθώντας την ψηφιακή χρηματοοικονομική αναφορά της Ε.Ε., Harun Saki, Accountancy Europe
46. Collegio Sindacale: Αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου των ιταλικών Α.Ε. και ΜμΕ, Raffaele Marcello, CNDCEC
50. Οι 7 στρατηγικές προτεραιότητες της ηγεσίας των επιχειρήσεων και η ευκαιρία του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Deloitte
51. Deloitte – ΣΘΕΒ: Οι επιχειρήσεις της Θεσσαλίας και οι φορολογικές εξελίξεις, Deloitte
52. Η αξία του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Λίτσα Καρατσόρη, KPMG
54. Οι προκλήσεις του ασφαλιστικού κλάδου στο κομμάτι της πληροφορικής, Φίλιππος Κάσσος, KPMG, Αναστάσιος Πάντος, KPMG
56. Η στρατηγική σημασία του κλάδου φιλοξενίας για την Ελλάδα, Grant Thornton
58. Το μέλλον του λιανεμπορίου, Δημήτρης Τανός, KPMG
60. Οι προοπτικές ανάδειξης της Ελλάδας ως διεθνούς εμπορευματικού κέντρου στην επόμενη δεκαετία, EY
62. Εντοπισμός των χρηματοοικονομικών απατών με τεχνικές εξόρυξης δεδομένων, Μαρία Τραγούδα, Μιχάλης Δούμπος, Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης
64. Σκιαγραφώντας το νέο πρότυπο ηγεσίας του μέλλοντος στην Ελλάδα, EY
66. Η EY παγκοσμίως φιλοδοξεί να επιτύχει αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα για το 2021
68. Ο εξηλεκτρισμός των επαγγελματικών οχημάτων θα επιταχύνει την απεξάρτηση από τον άνθρακα, EY
70. Έτος 1837: «Συντροφίες» – Λογιστικά Βιβλία*- «Δούναι» και «Λαβείν», Κωνσταντίνος Ι. Νιφορόπουλος