• Σήμερα είναι: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

To ΔΝΤ για την ανάπτυξη στη Γερμανία

Παρά τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, η αυξημένη αβεβαιότητα για την ευρωζώνη αποτελεί τροχοπέδη για πιο ισχυρή ανάπτυξη στη Γερμανία, αναφέρει το ΔΝΤ στην ετήσια έκθεσή του για τη χώρα.

Οπως επισημαίνεται, παρά την υποστηρικτική στάση του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος και τα ισχυρά αποτελέσματα των επιχειρήσεων, η απότομη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας το περασμένο έτος και στις αρχές του 2013 οφείλεται κυρίως στις αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις από την ύφεση στη ζώνη του ευρώ, οι οποίες ενισχύονται από την αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές και τις πολιτικές στην περιοχή.
«Η ισχυρότερη ανάκαμψη στη Γερμανία εξαρτάται από τη μείωση της αβεβαιότητας στη ζώνη του ευρώ», δήλωσε ο Subir Lall, αναπληρωτής διευθυντής του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ, και επικεφαλής της αποστολής του Ταμείου για τη Γερμανία, ο οποίο συμλήρωσε ότι «υπό αυτή την έννοια, οι συνθήκες για τη γερμανική οικονομία έχουν αλλάξει. Πέρυσι, η Γερμανία ήταν σχετικά απρόσβλητη από τις εξελίξεις στην υπόλοιπη ζώνη του ευρώ.
Σύμφωνα με την εκτίμηση του ΔΝΤ για την μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η ανάκαμψη που ξεκίνησε το 2010, έδωσε τη θέση της σε μια δυναμική αποδυνάμωση κατά τη διάρκεια του 2012, όταν η ανάπτυξη μειώθηκε κάτω από τις δυνατότητες της οικονομίας. Ενώ οι εξαγωγές προς προορισμούς εκτός Ευρώπης άρχισε να ανακάμπτει από τα μέσα του 2012, οι εξαγωγές προς την υπόλοιπη ζώνη του ευρώ συνέχισε να μειώνεται καθώς εντάθηκε η βαθιά ύφεση στην περιοχή. Η κατανάλωση παρέμεινε ένα φωτεινό σημείο, λόγω της αύξησης των μισθών.
Η ευαισθησία των γερμανικών επιχειρήσεων στην αβεβαιότητα στη ευρωζώνης χαρακτηρίζεται από το ΔΝΤ ως ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους για την αναβολή των επενδύσεων καθώς οι επιχειρήσεις, όπως επισημαίνεται, έχουν υιοθετήσει μια στάση αναμονής όσον αφορά τις επενδύσεις τους.
Ο αξιωματούχος του Ταμείου εκτιμά ότι «η οικονομική δραστηριότητα στη Γερμανία αναμένεται να είναι αδύναμη το 2013». Η γερμανική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί περίπου κατά 0,3% το 2013.
Ωστόσο, σημειώνεται ότι μια σημαντική πηγή κινδύνου είναι μια πιθανή επανεμφάνιση των οικονομικών πιέσεων στην Ευρώπη. Αν μάλιστα ο κίνδυνος αυτός συνδυαστεί με την εξασθένηση της παγκόσμιας προοπτικής ανάπτυξης εξαιτίας κυρίως της  επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας στις μεγάλες αναδυόμενες αγορές, τότε το πρόβλημα για τη Γερμανία θα είναι μεγαλύτερο.
«Στο σημερινό περιβάλλον χαμηλής ανάπτυξης, η μέτρια χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής κατά το τρέχον έτος είναι σκόπιμο», δήλωσε ο Lall.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι βασικές βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες πολιτικής αφορούν την περαιτέρω ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.