• Σήμερα είναι: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

To χάσμα μεταξύ μικρών και μεγάλων εταιρειών, PWC

Το 2010, το χάσμα μεταξύ του μεγέθους κεφαλαίου κίνησης των μεγάλων εταιρειών και των μικρών επιχειρήσεων ανερχόταν σε μόλις 7,6 ποσοστιαίες μονάδες. Κατά τη διάρκεια της πενταετίας που ακολούθησε το χάσμα αυτό αυξήθηκε σε 10,6 ποσοστιαίες μονάδες. Ενώ οι μεγάλες εταιρείες έχουν βελτιώσει τις επιδόσεις τους όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, στις μικρές επιχειρήσεις παρατηρείται σημαντική επιδείνωση.

Από την ίδια σύγκριση διαπιστώνεται ότι οι μεγάλες εταιρείες έχουν την ικανότητα να παράγουν περισσότερα χρηματικά διαθέσιμα από τις δραστηριότητές τους, εν μέρει λόγω χαμηλότερων αναγκών χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης. Οι μικρές επιχειρήσεις στηρίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε εξωτερικό δανεισμό για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα συγκριτικά υψηλότερα επιτόκια που πληρώνουν, δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα.

Η βελτίωση της χαμηλής αποδοτικότητας του κεφαλαίου κίνησης των μικρών επιχειρήσεων θα μπορούσε να αποδώσει τη χρηματοροή που απαιτείται για να σπάσει αυτός ο κύκλος και να αντιμετωπισθεί το μειονέκτημα.

Αυτά είναι κάποια από τα συμπεράσματα της πρόσφατης παγκόσμιας έρευνας που διεξήγαγε η PwC για το κεφάλαιο κίνησης, στην οποία παρουσιάζονται επιτυχημένες περιπτώσεις βελτιστοποίησης του κεφαλαίου κίνησης. Η ανάλυση Bridging the Gap της PwC «χτένισε» τα βιβλία 10.215 εταιρειών, που συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών στον κόσμο, για να εντοπίσει τις επικρατούσες τάσεις, το χάσμα αποδοτικότητας και τις προοπτικές βελτίωσης.

Στη φετινή επισκόπηση διαφαίνεται, για πρώτη φορά από το 2010, ότι η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς οι εταιρείες συνειδητοποιούν τη σημασία της ρευστότητας έναντι των κερδών. Αυτή η βελτίωση συνέβαλε στην εκτόξευση των ταμειακών διαθεσίμων των εταιρειών στο 11,3%. Ωστόσο, μόνο 7 από τους 16 κλάδους κατάφεραν στην πραγματικότητα να βελτιώσουν το κεφάλαιο κίνησής τους σε σχέση με το 2010.

Ο Robert Smid, partner της PwC στον κλάδο κεφαλαίου κίνησης, σχολίασε: «Παρά το τρέχον χαμηλό κόστος κεφαλαίου, οι ηγέτες των αγορών εξακολουθούν να επικεντρώνονται στην εξασφάλιση διαθεσίμων. Τα χρηματικά διαθέσιμα τους επιτρέπουν να πραγματοποιήσουν κρίσιμες επενδύσεις, να διανέμουν μερίσματα, να επιδιώκουν στρατηγικές εξαγορές, να καλύπτουν τα συνταξιοδοτικά κενά, να αποπληρώνουν χρέη ή να μειώνουν τον κίνδυνο αθέτησης δανειακών όρων. Είναι η πραγματικότητα των μετρητών έναντι των μη πραγματοποιηθέντων κεφαλαιακών κερδών».

Η έρευνα εντόπισε διαφορά αποδοτικότητας και ανά γεωγραφική περιοχή. Οι ασιατικές εταιρείες έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά καθαρών κεφαλαίων κίνησης (NWC) και από τους λιγότερο αποδοτικούς ταμειακούς κύκλους, καθώς η αποδοτικότητα των κεφαλαίων κίνησής τους μειώθηκε σημαντικά κατά την τελευταία πενταετία.

Η ανάλυση της PwC εντοπίζει ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των πρώτων και των τελευταίων ανά κλάδο και ανά χώρα. Η ανάλυση αναδεικνύει μια ανησυχητική τάση: το χάσμα μεταξύ των επιδόσεων της κορυφής και της βάσης διευρύνεται. Από την άλλη πλευρά, η ανάλυση είναι ταυτόχρονα καθησυχαστική, αφού δείχνει ότι οι εταιρείες με τις χαμηλότερες επιδόσεις μπορούν να απελευθερώσουν πάνω από 950 δισ. ευρώ ταμειακών διαθεσίμων από τους ισολογισμούς τους εντός λίγων ετών, με τη βελτίωση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης. Σύμφωνα με τις πρόσφατες τάσεις όσον αφορά τα έσοδα, απαιτούνται 237 δισ. ευρώ πρόσθετων κεφαλαίων κίνησης για να στηριχθεί η ανάπτυξη της επόμενης χρονιάς. Μέρος της ανάγκης αυτής μπορεί να καλυφθεί από την εξοικονόμηση κεφαλαίου κίνησης με καλύτερη μακροπρόθεσμη διαχείριση.

Ο Δημήτρης Παπακανέλλου, διευθυντής του τομέα Μεγάλων Επιχειρήσεων της PwC Ελλάδας, δήλωσε: «Οι ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και η χρηματοδότησή του είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα των ελληνικών επιχειρήσεων. Ελάχιστες εξ αυτών έχουν αναπτύξει έξυπνα συστήματα διαχείρισης, με αποτέλεσμα μεγάλα χρηματικά ποσά να είναι μόνιμα δεσμευμένα σε αποθέματα και πελάτες. Η συστηματική προσέγγιση του θέματος θα απελευθέρωνε κεφάλαια για τη στήριξη της ανάπτυξης αυτών των επιχειρήσεων».

Σύμφωνα με τον Daniel Windaus, partner της PwC στον κλάδο κεφαλαίου κίνησης και βασικό συντάκτη της έκθεσης, «οι σχετικές αλλαγές στην αποδοτικότητα του κεφαλαίου κίνησης δεν οφείλονται στους οικονομικούς κύκλους ή στα επιτόκια, αλλά σε μια στρατηγική που έχει στο επίκεντρο την εξασφάλιση ρευστότητας και η οποία δίνει έμφαση στην εξυπνότερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Σε τελική ανάλυση, τα ταμειακά διαθέσιμα είναι ζωτικής σημασίας για κάθε εταιρεία».

Μπορείτε να βρείτε την σχετική μελέτη στο www.pwc.com/workingcapitalsurvey.