• Σήμερα είναι: Τετάρτη, 7 Ιουνίου, 2023

Yπέρβαση του στόχου των εσόδων Σεπτεμβρίου κατά 37,2%

Για σημαντική υπέρβαση του στόχου των εσόδων Σεπτεμβρίου κατά 37,2% μιλά το υπουργείου Οικονομικών, σε ανακοίνωσή του. Αποτέλεσμα, να μειωθεί η απόκλιση των εσόδων από 5,7% το οκτάμηνο σε 1,4% σε επίπεδο εννιαμήνου 2013.

Η εν λόγω επιτυχία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υψηλή εισπραξιμότητα εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών, εξηγεί το οικονομικό επιτελείο, που από αύριο, Τρίτη, ξεκινά δύσκολες διαπραγματεύσεις με την τρόικα.

Κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2013 εισπράχθηκαν από τις ως άνω κατηγορίες φόρων 273 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 73 εκατ. ευρώ, που είχαν εισπραχθεί κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.

Θετικά, επίσης, ήταν τα αποτελέσματα όσον αφορά στην είσπραξη του ΦΠΑ. Οι ΔΟΥ ξεπέρασαν το στόχο των εσόδων από ΦΠΑ σε ποσοστό 4,6%, για το μήνα Σεπτέμβριο και σε ποσοστό 1,6% για το εννιάμηνο.

Ιδιαίτερα σημαντική βελτίωση εμφάνισε και η συνολική εισπραξιμότητα των ληξιπροθέσμων απαιτήσεων του Δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές εισπράξεις του εννιαμήνου του 2013 ανήλθαν σε 2,132 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 35% (ή σε απόλυτα ποσά κατά 553 εκατ. ευρώ).

Αξίζει να σημειωθεί, τονίζει το ΥΠΟΙΚ, ότι οι ως άνω εισπράξεις εννιαμήνου του τρέχοντος έτους είναι περίπου ίσες με τις συνολικές εισπράξεις ολόκληρου του έτους 2011.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις εννιαμήνου έναντι ληξιπροθέσμου υπολοίπου στις 30/11/2012 (παλαιά ληξιπρόθεσμα) ανήλθαν σε 1,15 δισ. ευρώ, διαμορφώνοντας το ποσοστό επίτευξης του συνολικού περιοδικού στόχου (1,55 δισ ευρώ) σε 74%, σημαντικά ενισχυμένο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του οκταμήνου 2013 (71,8%).

Σε ό,τι αφορά στην είσπραξη έναντι νέων ληξιπροθέσμων οφειλών, το σχετικό ποσοστό υπολογίζεται σε 16,2%, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 1,5%, σε σχέση με το αντίστοιχο του οκτάμηνου.

«Η επίτευξη των στόχων, όπως καταγράφεται στα αποτελέσματα, είναι αποτέλεσμα της εστίασης στον προγραμματισμό μας. Η συνέπεια αυτή είναι απότοκος της συνεχούς και άοκνης προσπάθειας που καταβάλλουν όλα τα στελέχη των ΔΟΥ, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων αλλά, εν τέλει, όλων των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ανά την επικράτεια» δήλωσε ο γενικός γραμματέας δημοσίων εσόδων, κ. Χάρης Θεοχάρης, αναφορικά με τα αποτελέσματα του α’ εννιαμήνου.